Ένα καινοτόμο έργο με την ονομασία NITRO Digital Europe Action, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Συμφωνία Χορήγησης Ενίσχυσης Αρ. 101145872), έρχεται να δώσει νέα ώθηση στην ανάπτυξη και ασφάλεια των δικτύων 5G-IoT.

Το έργο NITRO, που θα διαρκέσει ως τον Δεκέμβριο του 2026, έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου κυβερνοχώρου 5G – IoT. Ο κυβερνοχώρος αυτός αποτελεί ένα περιβάλλον δοκιμής και εκπαίδευσης, εστιάζοντας στην προσομοίωση και αξιολόγηση της ασφάλειας των δικτύων 5G που συνδέονται με συσκευές και εφαρμογές του Internet of Things (IoT).

To NITRO Digital Europe Action θα παρέχει μια ελεγχόμενη πλατφόρμα, όπου επαγγελματίες, ερευνητές και οργανισμοί σχετικοί με την cybersecurity θα μπορούν να μελετήσουν, να εξασκηθούν και να αναπτύξουν δεξιότητες που σχετίζονται με την ασφάλεια των κινητών δικτύων 5G, των τεχνολογιών ασύρματου IoT και της αλληλοσύνδεσής τους.

Επιπλέον, το έργο αυτό θα εξετάσει και θα αναγνωρίσει νέες αλυσιδωτές επιθέσεις που μπορούν να εκμεταλλευτούν τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ διαφόρων συσκευών, συστημάτων και στοιχείων δικτύου σε διασυνδεδεμένα δίκτυα 5G και IoT,. Πέραν αυτών, το NITRO θα παράσχει ένα νέο σύνολο ασκήσεων που θα λαμβάνουν υπόψη τους επιθέσεις τεχνητής νοημοσύνης και την ανίχνευσή τους, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στο διεπιστημονικό πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης και της κυβερνοασφάλειας.

Το NITRO Digital Europe Action υλοποιείται από μια κοινοπραξία εταίρων, με τον κάθε έναν να αναλαμβάνει σημαίνοντα ρόλο στην ανάπτυξη του κυβερνοχώρου NITRO ανάλογα με την ειδίκευσή του. Συγκεκριμένα, το έργο έχουν αναλάβει το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (διαχείριση έργου, πάροχος μιας ειδικά διαμορφωμένης εγκατάστασης στον κυβερνοχώρο με εκπαιδευτικές ασκήσεις ασφαλείας), η εταιρεία Unisystems (ανάπτυξη και δοκιμή λογισμικού, δημιουργός του αποθετηρίου δεδομένων, επικεφαλής δραστηριοτήτων τυποποίησης και αξιοποίησης), το Ερευνητικό Κέντρο του Ιόνιου Πανεπιστημίου (τεχνική και επιστημονική διαχείριση, σχεδιασμός σεναρίων επίθεσης και άμυνας – ανάπτυξη λύσεων gamification), ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Hellenic Cybersecurity Institute (επικοινωνία, δραστηριότητες ομαδοποίησης και οικοδόμησης της κοινότητας, νομικός σύμβουλος και σύμβουλος απορρήτου) και η εταιρεία Ubitech (εφαρμογή λογισμικού, δημιουργός εκπαιδευτικών ασκήσεων ασφάλειας 5G-IoT).

Το NITRO Digital Europe Action ως στόχο έχει την ενίσχυση των κυβερνοχώρων ασφάλειας σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και εντός και μεταξύ κρίσιμων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων στους τομείς που καλύπτονται από την Οδηγία για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (NIS Directive). Δεσμεύεται να παρέχει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για την εκπαίδευση, την έρευνα και την ανάπτυξη σε θέματα κυβερνοασφάλειας, ενισχύοντας έτσι την ασφάλεια και την προστασία των δικτύων σε όλη την Ευρώπη..

Διαθέσιμη είναι πλέον και η επίσημη ιστοσελίδα του project. Τα εγκαίνια της ιστοσελίδας του NITRO Digital Europe Action αποτελούν μια σημαντική στιγμή για την κοινότητα της κυβερνοασφάλειας. Μέσα από αυτήν την πλατφόρμα, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, εργαλεία και πόρους που σχετίζονται με την ασφάλεια των δικτύων 5G και του Internet of Things (IoT).

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το NITRO Digital Europe Action μέσω του ιστότοπου https://nitro-project.eu/ και των προφίλ του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Facebook: Nitro Digital Europe Action

LinkedIn: Nitro Digital Europe Action