Η Obrela Corporation, κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών ασφαλείας και διαχείρισης κινδύνων στον κυβερνοχώρο, ανακοινώνει την ολοκλήρωση της επιτυχημένης συγχώνευσης με την εταιρεία Encode, που επίσης δραστηριοποιείτο στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και εξαγοράστηκε στις αρχές του 2022. Το 2023 η εταιρική ταυτότητα της OBRELA αλλάζει για να σηματοδοτήσει τη νέα εποχή για τον οργανισμό κάτω από ένα brand αλλά και την εξέλιξη της ως ένας από τους σημαντικότερους παρόχους κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη και Μέση Ανατολή αλλά και στον τομέα του Managed Detection και Response (MDR) υπηρεσιών, παγκοσμίως.

Η αγορά της κυβερνοασφάλειας μεγαλώνει εκθετικά. Σύμφωνα με την Gartner η αγορά των managed security services (MSS) αυξήθηκε κατά 9,8% το 2021, φτάνοντας τα $13,9 δις. σε κύκλο εργασιών. Η αγορά του Managed Detection και Response (MDR) ως μέρος του MSS είναι ένας τομέας υψηλής ανάπτυξης που αυξήθηκε κατά 48,9% το 2021 και είναι ο κλάδος στον οποίο κατέχει κορυφαία θέση η OBRELA.

Η OBRELA προσφέρει υπηρεσίες MDR και Cyber Risk Management σε πραγματικό χρόνο για περισσότερο από μια δεκαετία με επιτυχία και αποτελεσματικότητα. Η αποδεδειγμένη εμπειρία και το πελατολόγιο των δύο εταιρειών καθιστά το ενοποιημένο σχήμα φορέα παγκόσμιας καινοτομίας, διεκδικώντας μεγαλύτερα μερίδια αγοράς, αποδίδοντας σημαντικές υπεραξίες για όλα τα μέρη του οργανισμού. Συγκεκριμένα, η εταιρεία παρουσίασε το 2022 αύξηση εργαζομένων κατά 34% και των εσόδων κατά 35% σε όλες τις βασικές της υπηρεσίες.

Ο κ. Γιώργος Πατσής, Πρόεδρος και CEO της Obrela Corporation δήλωσε: «Το μέλλον της ασφάλειας πληροφοριών επιβάλλει τη συνένωση δυνάμεων και επιχειρησιακών συνεργειών για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, σε ένα έντονα ανταγωνιστικό παγκοσμιοποιημένο, ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο εξελίσσεται αλματωδώς. Η ενσωμάτωση της Encode στην OBRELA  υπηρετεί αυτή τη στρατηγική.

Η συνένωση των εταιρειών ολοκληρώθηκε αποτελεσματικά και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων εξασφαλίζοντας σημαντικές οικονομίες κλίμακας και συμπληρωματικότητα σε επιχειρησιακό και τεχνολογικό επίπεδο.

Υλοποιώντας ίσως το μεγαλύτερο πρόγραμμα προσέλκυσης εξειδικευμένων στελεχών (brain gain) από όλο το κόσμο και έχοντας ήδη προσλάβει περισσότερους από 100 νέους επαγγελματίες δημιουργούμε πλέον ένα οργανισμό με διεθνή παρουσία. Από την  Αθήνα,  το Λονδίνο, τη Φρανκφούρτη, το Μόναχο, την Στοκχόλμη, την Ζυρίχη μέχρι το Ντουμπάι και το Ριάντ η Obrela Corporation παρέχει αξιόπιστες και ανταγωνιστικές υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας με υψηλά καταρτισμένο προσωπικό. Στόχος μας τώρα είναι να συνεχίσουμε τη επεκτατική στρατηγική αλλά και τις επενδύσεις μας σε νέες καινοτόμες υπηρεσίες. Είμαστε προσηλωμένοι περισσότερο από ποτέ στην μια και μοναδική αποστολή μας, “to keep your business in business”, τη διασφάλιση δηλαδή της ανεμπόδιστης λειτουργίας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των πελατών μας και την αποτελεσματική προστασία τους. Βασισμένοι σε αυτές τις αρχές και με ένα brand μεγαλώνουμε και το 2023.»

Ο κ. Γιώργος Δάγλας, Αντιπρόεδρος και Chief of Strategy και Customer Success, αναφέρει: «Το νέο μας brand σηματοδοτεί την ολοκληρωμένη απεικόνιση, ευελιξία και πληροφόρηση που προσφέρει μια «ομπρέλα» υπηρεσιών ασφαλείας end-to-end, κάτω από την οποία οι πελάτες επικεντρώνονται στις δραστηριότητες τους καλύτερα προστατευμένοι από κυβερνοεπιθέσεις. Η εταιρεία εξελίσσεται και μεγαλώνει με την υποστήριξη εργαζομένων, πελατών και μετόχων ώστε να προσφέρει πάντα καινοτομία και πρωτοπορία στο χώρο της κυβερνοασφάλειας με ολοκληρωμένη προσέγγιση και γνώμονα τον ψηφιακό μετασχηματισμό.»


Σχετικά με την Obrela

Η Obrela είναι ένας παγκόσμιος πάροχος υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας. Η Obrela  προσφέρει υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων ασφάλειας και διαχείρισης κινδύνου στον κυβερνοχώρο, για τον εντοπισμό, την ανάλυση, την πρόβλεψη και την αποτροπή απειλών. Από το 2010, η Obrela προσφέρει στους πελάτες της Cyber Risk Management σε πραγματικό χρόνο συνδυάζοντας υπηρεσίες Threat Detection και Response (MDR) και Managed Risk και  Controls για την καλύτερη επίλυση της χρήσης πολλαπλών τεχνολογιών και διαδικασιών προσφέροντας σύγκληση της τεχνολογίας με τους επιχειρηματικούς στόχους του εκάστοτε οργανισμού που οδηγούν στη βέλτιστη λήψη αποφάσεων.

Με έδρα το Λονδίνο, η Obrela αξιοποιεί το πολυεπίπεδο μοντέλο διαχείρισης εργασιών με τα διεθνή Resilience Operations Centers  και Regional Operations Centers που διαθέτει  για την καλύτερη εξυπηρέτηση της αγοράς στην περιοχή της EMEA συνδυάζοντας διεθνή εμπειρία με τοπική υποστήριξη.

Η Obrela αναγνωρίζεται από τη Gartner για τις υπηρεσίες MDR και MSS.

Η αποστολή μας είναι ‘ to Keep Your Business in Business’