Η αγορά της κυβερνοασφάλειας εξελίσσεται συνεχώς και προσαρμόζεται στις αναδυόμενες απειλές και τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Παναγιώτης Καλαντζής
Cyber Security & Data Privacy Expert

Οι κανονισμοί περί απορρήτου δεδομένων και συμμόρφωσης δίνουν έμφαση στην προστασία ευαίσθητων πληροφοριών. Η ασφάλεια στο σύννεφο (cloud) έχει γίνει ζωτικής σημασίας καθώς περισσότεροι οργανισμοί υιοθετούν σχετικές υποδομές. Η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των δυνατοτήτων ανίχνευσης και απόκρισης απειλών. Η ασφάλεια των συσκευών Internet of Things (IoT) είναι μια αυξανόμενη ανησυχία. Η αρχιτεκτονική Μηδενικής Εμπιστοσύνης (Zero Trust) αντικαθιστά τα παραδοσιακά μοντέλα ασφαλείας που βασίζονται σε περιμετρικά. Η ασφάλεια των κινητών είναι σημαντική λόγω της ευρείας χρήσης smartphone και tablet.

Ταυτόχρονα, οι λύσεις Threat Intelligence και Analytics βοηθούν τους οργανισμούς να εντοπίζουν και να ανταποκρίνονται τάχιστα σε απειλές. Οι Διαχειριζόμενες Υπηρεσίες Ασφαλείας (Managed Security Services) κερδίζουν δημοτικότητα καθώς οι επιχειρήσεις αναθέτουν σε εξωτερικούς συνεργάτες τις λειτουργίες τους στον κυβερνοχώρο. Τα προγράμματα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των χρηστών στοχεύουν στον μετριασμό των ανθρώπινων σφαλμάτων. Η ενσωμάτωση και η ενορχήστρωση λύσεων κυβερνοασφάλειας καθίστανται ουσιαστικές για την αποτελεσματικότητα των λύσεων αυτών.

Η παρακολούθηση αυτών των τάσεων και η επένδυση στις σωστές στρατηγικές και τεχνολογίες κυβερνοασφάλειας είναι ζωτικής σημασίας για τους οργανισμούς να προστατεύουν τα συστήματα και τα δεδομένα τους από τις εξελισσόμενες απειλές.

Αυτές οι τάσεις, ωστόσο, δεν είναι ο μόνος τομέας στον οποίο θα πρέπει να επικεντρωθούν οι προμηθευτές και οι πάροχοι υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας για το μέλλον. Μια άλλη τάση που θα πρέπει να βάλουν στο ραντάρ τους, είναι η ίδια η εξέλιξη / εξαφάνιση της διάκρισης μεταξύ Προϊόντος και Υπηρεσιών Ασφάλειας Κυβερνοχώρου.

Εξέλιξη προϊόντων και υπηρεσιών ασφάλειας στον κυβερνοχώρο

Η διάκριση μεταξύ προϊόντων και υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας γίνεται όλο και πιο θολή. Καθώς προχωράμε στο μέλλον, η εκτίμηση είναι ότι αυτή η διάκριση θα εξαφανιστεί τελικά εντελώς. Οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν ξεκινήσει και αναπτύσσουν προϊόντα κυβερνοασφάλειας για να ενισχύσουν την ικανότητά τους να εξυπηρετούν αποτελεσματικά μια μεγαλύτερη πελατειακή βάση, να βελτιώνουν την κερδοφορία και να καθιερωθούν ως πάροχοι προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτή η στρατηγική κίνηση τους καθιστά πιο ελκυστικούς για πιθανούς  επενδυτές και ενισχύει τα μελλοντικά περιθώρια κέρδους.

Οι εταιρείες που μέχρι σήμερα προσανατολίζονταν στα προϊόντα, αναζητούν πια ενεργά μεθόδους για να επεκτείνουν το μέρος των δαπανών των πελατών τους, να δημιουργήσουν καινοτόμες προσφορές και, κατά συνέπεια, να δημιουργήσουν περισσότερα έσοδα.

Εν τω μεταξύ, οι πελάτες / οργανισμοί δεν ενδιαφέρονται πια, ως επί το πλείστων, στην αγορά απλώς ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Αναζητούν το επιθυμητό αποτέλεσμα, την βέλτιστη λύση στους προβληματισμούς τους για την αποδοτική προστασία των δεδομένων, των πληροφοριακών πόρων, και εν τέλει του ίδιου του οργανισμού. Είναι ευθύνη των παρόχων να καθορίσουν πώς θα παραδώσουν επιτυχώς αυτό το αποτέλεσμα – είτε μέσω ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή ενός συνδυασμού των δύο.

Πως θα πρέπει να αντιδράσουν οι Κατασκευαστές Λύσεων και οι Πάροχοι Υπηρεσιών

Για να ακολουθήσει την τάση της ασαφούς διακριτικής γραμμής μεταξύ προϊόντων και υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας, ένας Κατασκευαστής Λύσεων ή εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών θα πρέπει να εξετάσει τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Προσαρμογή επιχειρηματικού μοντέλου: Οι Κατασκευαστές Λύσεων και οι Πάροχοι Υπηρεσιών θα πρέπει να αξιολογήσουν το τρέχον επιχειρηματικό μοντέλο τους και να διερευνήσουν τρόπους για να ενσωματώσουν προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την ανάπτυξη συμπληρωματικών υπηρεσιών για την ενίσχυση της αξίας των υπαρχόντων προϊόντων ή τη δημιουργία δεσμών προϊόντων-υπηρεσιών που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών.
  • Έμφαση στις ανάγκες των πελατών: Αντί να εστιάζουν αποκλειστικά στην πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών, οι Κατασκευαστές Λύσεων και οι Πάροχοι Υπηρεσιών θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην κατανόηση των αναγκών των πελατών και στην παροχή επιθυμητών αποτελεσμάτων και να προσαρμόσουν τις προσφορές για να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένα προβλήματα και να παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις που υπερβαίνουν ένα μεμονωμένο προϊόν ή υπηρεσία.
  • Επένδυση στην έρευνα & ανάπτυξη: Οι Κατασκευαστές Λύσεων και οι Πάροχοι Υπηρεσιών θα πρέπει να διαθέσουν πόρους σε πρωτοβουλίες έρευνας και ανάπτυξης που θα τους επιτρέπουν να καινοτομήσουν και να εισάγουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Θα πρέπει επίσης να διερευνήσουν ευκαιρίες για ενσωμάτωση τεχνολογίας, αυτοματισμού και τεχνητής νοημοσύνης για να βελτιώσουν τις προσφορές τους τόσο σε επίπεδο προσέγγισης, όσο και αποτελέσματος.
  • Δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών: Οι Κατασκευαστές Λύσεων και οι Πάροχοι Υπηρεσιών θα πρέπει να βάλουν στο τραπέζι πιθανές συνεργασίες με άλλες εταιρείες, τόσο εντός όσο και εκτός του κλάδου της κυβερνοασφάλειας, για να αξιοποιήσουν συμπληρωματικά πλεονεκτήματα. Η συνεργασία με Κατασκευαστές Λύσεων και Πάροχους Υπηρεσιών μπορεί να επιτρέψει ευρύτερες και πιο ολοκληρωμένες προσφορές για την αποτελεσματική κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών.
  • Βελτίωση της επεκτασιμότητας: Οι Κατασκευαστές Λύσεων και οι Πάροχοι Υπηρεσιών θα πρέπει να αναπτύξουν επεκτάσιμες λύσεις με δυνατότητες φιλοξενίας μιας αυξανόμενης πελατειακής βάσης χωρίς να θυσιάζεται η ποιότητα του παρεχόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθει με περαιτέρω αυτοματοποίηση διαδικασιών, εφαρμογή υποδομής που βασίζεται σε σύννεφο ή χρήση διαχειριζόμενων υπηρεσιών για αποτελεσματική κλίμακα λειτουργιών.
  • Εστίαση στην εμπειρία του πελάτη: Η προτεραιότητα στην παροχή εξαιρετικών εμπειριών πελατών σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του προϊόντος ή της υπηρεσίας, προσφέροντας παράλληλα εξατομικευμένη υποστήριξη, προληπτική παρακολούθηση και συνεχή βελτίωση για την ενίσχυση των μακροπρόθεσμων σχέσεων με τους πελάτες θα πρέπει να είναι ο νέος τρόπος λειτουργίας.
  • Διαρκής ενημέρωση και ευελιξία: Οι Κατασκευαστές Λύσεων και οι Πάροχοι Υπηρεσιών θα πρέπει να συμβαδίζουν με τις εξελισσόμενες τάσεις, τις αναδυόμενες τεχνολογίες και τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών, να προσαρμόζονται γρήγορα στις αλλαγές της αγοράς και να κάνουν τις απαραίτητες προσαρμογές στις προσφορές και τις στρατηγικές για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί.
  • Ελκυστικότητα για επενδυτές: Οι Κατασκευαστές Λύσεων και οι Πάροχοι Υπηρεσιών θα πρέπει να επιδεικνύουν την ικανότητα παροχής τόσο καινοτόμων προϊόντων όσο και υπηρεσιών υψηλής αξίας για την προσέλκυση επενδυτών, τονίζοντας τη δυνατότητα αύξησης εσόδων, επεκτασιμότητας και διαφοροποίησης της αγοράς για αύξηση του πιθανού επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Υιοθετώντας τις παραπάνω προσεγγίσεις, ένας Κατασκευαστές Λύσεων ή και Πάροχος Υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας μπορεί να ευθυγραμμιστεί με το εξελισσόμενο τοπίο των απειλών και της τεχνολογίας, και να τοποθετηθεί με επιτυχία στην αγορά, ανταποκρινόμενος με την μέγιστη πιθανή επιτυχία στις προσδοκίες και ανάγκες των σύγχρονων οργανισμών/πελατών.