Η Kyndryl,  γιόρτασε πρόσφατα τη δεύτερη επέτειό της ως ανεξάρτητη, εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία. Σηματοδοτώντας αυτό το ορόσημο, η εταιρεία επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να υποστηρίζει οργανισμούς, πελάτες και επιχειρηματικούς εταίρους στην Ευρώπη, την Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς προσπαθούν να εκσυγχρονιστούν, να μετασχηματιστούν και να επεκταθούν, οικοδομώντας παράλληλα ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό μοντέλο.

Στο σημερινό δυναμικό και ταχέως εξελισσόμενο τεχνολογικό τοπίο, οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να εντοπίσουν καινοτόμες οδούς για ανάπτυξη, απόκτηση στρατηγικού πλεονεκτήματος και ευελιξίας. Η προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς και στις τεχνολογικές εξελίξεις έχει καταστεί θεμελιώδης προϋπόθεση για επιβίωση και επιτυχία σε ένα άκρως ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Σήμερα, η Kyndryl υποστηρίζει χιλιάδες πελάτες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής (EMEA), προσφέροντας υπηρεσίες και συμβουλές για να διευκολύνει τον εκσυγχρονισμό και τον μετασχηματισμό διαφόρων βιομηχανιών, συμβάλλοντας στη συνολική οικονομική ανάπτυξη και διαφοροποίηση. «Είμαστε υπερήφανοι που δημιουργούμε νέα αξία για να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας στη μετάβαση στο cloud, την τεχνητή νοημοσύνη και την ασφάλεια, ώστε να επιταχύνουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Με την αφοσίωση και την τεχνογνωσία των ομάδων μας σε όλο τον κόσμο, εφαρμόζουμε την εμπειρία δεκαετιών μας σε κρίσιμα φορτία εργασίας (mission critical workloads) για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να διαχειριστούν και να εκσυγχρονίσουν το πολύπλοκο υβριδικό περιβάλλον πληροφορικής τους με υπηρεσίες υψηλής αξίας, όπως το Kyndryl Bridge και το Kyndryl Consult», δήλωσε ο Xerxes Cooper, πρόεδρος για τις Στρατηγικές Αγορές της Kyndryl.

Customer Zero

Ως customer zero, η Kyndryl ξεκίνησε το ταξίδι μετασχηματισμού της το 2021, όταν έγινε ανεξάρτητη εταιρεία με περίπου 90.000 υπαλλήλους σε 60 χώρες. Σε λιγότερο από δύο χρόνια, η εταιρεία κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερες από 1.800 εφαρμογές (inherited applications), που εκτείνονταν σε πάνω από 50 μηχανογραφικά κέντρα, σε μόλις μερικές εκατοντάδες που φιλοξενούνται εξ ολοκλήρου σε υποδομή cloud. Επίσης, ενοποίησε περισσότερα από 100 χρηματοοικονομικά συστήματα σε μια ενιαία πλατφόρμα, επιτυγχάνοντας έναν μετασχηματισμό που μια εταιρεία αυτού του μεγέθους υπό κανονικές συνθήκες χρειάζεται πέντε έως 10 χρόνια για να ολοκληρώσει. Ως αποτέλεσμα, η Kyndryl υπολογίζει να μειώσει τα λειτουργικά της έξοδα από 200 έως και 300 εκατομμύρια δολάρια ετησίως μέσω αυξημένης παραγωγικότητας και αποδοτικότητας.

«Το ταξίδι μας ως “Customer Zero” ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Ο μετασχηματισμός μας από τότε που γίναμε ανεξάρτητη οντότητα αναδεικνύει όχι μόνο τις ικανότητές μας αλλά και τη δέσμευσή μας να ηγούμαστε διά του παραδείγματος. Στην Ελλάδα και την Κύπρο αυτή η μετασχηματιστική προσέγγιση αντανακλάται στην καλύτερη κατανόηση και αντιμετώπιση των μοναδικών αναγκών των πελατών μας. Το ταξίδι μας αποτελεί απόδειξη της δύναμης της καινοτομίας και της αποτελεσματικότητας στον μετασχηματισμό των υποδομών πληροφορικής. Αυτή η εμπειρία που βιώσαμε από πρώτο χέρι ενισχύει σημαντικά την ικανότητά μας να καθοδηγούμε και να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας μέσα από τους δικούς τους ψηφιακούς μετασχηματισμούς, συμβάλλοντας τελικά στην ευρύτερη τεχνολογική πρόοδο σε Ελλάδα και Κύπρο», δήλωσε ο Απόστολος Λεωνιδόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Kyndryl Ελλάδος & Κύπρου.

Οι προβλέψεις για καινοτομία

Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται και σύνθετα επιχειρηματικά προβλήματα συνεχίζουν να αναδύονται, οι επαγγελματίες του τομέα της πληροφορικής θα αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις το επόμενο έτος. Ορισμένες αλλαγές θα τροφοδοτήσουν την καινοτομία, ενώ άλλες θα ωθήσουν τη συζήτηση γύρω από το Generative AI. Επιπρόσθετα, αλλαγές όπως οι απειλές στον κυβερνοχώρο, θα αναγκάσουν τις εταιρείες να λάβουν μέτρα για να περιορίσουν και να αντιμετωπίσουν αυτούς τους κινδύνους στη ρίζα τους.

Οι Practice Leaders της Kyndryl συνεργάζονται με εταιρείες σε όλο τον κόσμο για να τις βοηθήσουν να επιτύχουν τους πιο επιτακτικούς επιχειρηματικούς τους στόχους με σύγχρονους τρόπους. Μερικές από τις τάσεις που θα επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της πληροφορικής το 2024 και τα επόμενα χρόνια είναι οι εξής:

  • Υιοθέτηση των FinOps (Financial Operations): Οι επιχειρήσεις θα υιοθετούν όλο και περισσότερο τις FinOps για την αποτελεσματική διαχείριση των επενδύσεων στο cloud σε υβριδικά και multi-cloud περιβάλλοντα, εξασφαλίζοντας καλύτερο έλεγχο του κόστους και συνεργασία μεταξύ των οικονομικών, τεχνικών και επιχειρηματικών ομάδων.
  • Edge Computing και Τεχνητή Νοημοσύνη: Περισσότερες εταιρείες, ιδίως στον τομέα της βιομηχανίας, θα εφαρμόσουν λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης για να συλλέγουν τοπικά δεδομένα και να καταστήσουν της λειτουργίες τους πιο αποδοτικές στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, όπως το κόστος, οι περιβαλλοντικές συνθήκες και η εργασία.
  • Ο αντίκτυπος του Generative AI στην ασφάλεια: Η άνοδος του Generative AI θα φέρει προκλήσεις και ευκαιρίες στην κυβερνοασφάλεια, απαιτώντας βελτιωμένη διαχείριση ταυτοποίησης και πρόσβασης και επαναξιολόγηση των παραδοσιακών μοντέλων ασφάλειας, ενώ παράλληλα θα αυτοματοποιήσει εργασίες ρουτίνας και θα ενισχύσει την παραγωγικότητα.
  • Ισχυρή διακυβέρνηση δεδομένων (Data Governance): Η έμφαση θα δοθεί σε ισχυρά προγράμματα διακυβέρνησης δεδομένων, καθώς η υψηλής ποιότητας τεχνητή νοημοσύνη εξαρτάται από υψηλής ποιότητας δεδομένα. Οι επιχειρήσεις θα αναζητήσουν συνεργασίες και εκσυγχρονισμένες πλατφόρμες δεδομένων για την ενσωμάτωση της δημιουργικής Τεχνητής Νοημοσύνης σε ποικίλες πηγές δεδομένων.
  • Εξέλιξη του ψηφιακού χώρου εργασίας: Θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη βελτίωση της εμπειρίας των εργαζομένων και των πελατών μέσω τεχνολογιών ψηφιακού χώρου εργασίας, συνδέοντας στενότερα την πληροφορική με τις διαδικασίες ανθρώπινου δυναμικού και τις λειτουργίες που αφορούν τους πελάτες.
  • Έμφαση στις δεξιότητες Legacy Συστημάτων (Mainframe): Οι επιχειρήσεις θα δώσουν προτεραιότητα στις συνεργασίες για τη διαχείριση και τον εκσυγχρονισμό των legacy συστημάτων, αντιμετωπίζοντας τα κενά δεξιοτήτων και εξασφαλίζοντας την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη με τις υπάρχουσες εφαρμογές.

Ο στόχος για Net Zero

Ως ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών υποδομής πληροφορικής στον κόσμο, η Kyndryl έθεσε συγκεκριμένους στόχους και θα ενημερώνει για την πρόοδο σε όλες τις επιχειρήσεις, τις λειτουργίες, την αλυσίδα εφοδιασμού και την κοινωνία. Στο πλαίσιο του προγράμματος βιωσιμότητας της εταιρείας, το οποίο ευθυγραμμίζεται με τις περιβαλλοντικές της προτεραιότητες, η Kyndryl στοχεύει στη μείωση του περιβαλλοντικού της αντίκτυπου και στην υποβοήθηση των ενδιαφερομένων μερών για την ικανοποίηση των κανονιστικών απαιτήσεων, των απαιτήσεων των πελατών και των επενδυτών, μέσω ενός στρατηγικού σχεδιασμού ο οποίος επικεντρώνεται σε τρεις κύριους τομείς:

  • Στόχοι για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου: Από τότε που έγινε ανεξάρτητη, η Kyndryl έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση των εκπομπών και καθόρισε τον στόχο για καθαρές μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2040. Στόχος είναι η μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών κατά 50% σε παγκόσμιο επίπεδο και η χρήση 100% ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2030.
  • Συνεργασία με τους πελάτες: Αναγνωρίζοντας ότι οι περιβαλλοντικές προκλήσεις εκτείνονται πέραν από τις λειτουργίες, η Kyndryl συνεργάζεται με πελάτες και συμμάχους για την εφαρμογή βιώσιμων λύσεων σε όλους τους κλάδους. Προσφέροντας προσεγγίσεις με γνώμονα την τεχνολογία, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση, οι υποδομές cloud και η ψηφιοποίηση του χώρου εργασίας, η Kyndryl συμβάλλει στην αναβάθμιση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
  • Εκπαίδευση και δέσμευση των εργαζομένων: Χτίζοντας μια κουλτούρα βιωσιμότητας, η Kyndryl εκπαιδεύει το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό της σε θέματα που σχετίζονται με το αποτύπωμα άνθρακα και τις δεσμεύσεις της εταιρείας για μηδενικό ισοζύγιο, ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνει την εμπλοκή σε βιώσιμες πρακτικές. Πρωτοβουλίες όπως το Carbon Literacy Project και το Green Guild ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους της Kyndryl ώστε να συμβάλλουν με τη σειρά τους στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος, τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική τους ζωή.

«Αξιοποιώντας τις υπάρχουσες και προηγμένες υποδομές πληροφορικής, οι εταιρείες μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον αρνητικό περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο, βελτιώνοντας παράλληλα την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητά τους», δήλωσε η Faith Taylor, αντιπρόεδρος και Global Sustainability & ESG Officer της Kyndryl. «Στην Kyndryl, δεσμευόμαστε να εφαρμόσουμε μια στρατηγική βιωσιμότητας, η οποία είναι ενσωματωμένη στην επιχειρηματική μας στρατηγική, τηρώντας τα καθιερωμένα πρότυπα, ενθαρρύνοντας την καινοτομία και δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για ταχεία και γρήγορη δράση. Είμαι απίστευτα περήφανη που η Kyndryl υπερασπίζεται τον πλανήτη θέτοντας στόχο μηδενικών ρύπων έως το 2040».