Με αφορμή την παρουσία του Duncan Harvey,Technology Director of Business Development Oracle EMEA, ως Keynote Speaker στο φετινό Oracle Technology Day, είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί του και να μας αναπτύξει σε μια συνέντευξη τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα της νέας Oracle Database 12c.

Ποιες ήταν οι απαιτήσεις στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον ΙΤ που ώθησαν την Oracle να αναπτύξει την Database 12c ;

Όλοι οι Οργανισμοί, ανεξαρτήτως κλάδου και περιοχής δραστηριοποίησης, αναζητούν τεχνολογίες που θα τους βοηθήσουν να μεταμορφωθούν, βελτιώνοντας τη λειτουργική ευελιξία και αποτελεσματικότητά τους. Η ευρεία υιοθέτηση των Cloud based αρχιτεκτονικών και λύσεων γίνεται όλο και περισσότερο μέρος αυτών των αναγκών, επηρεάζοντας ένα κρίσιμο κομμάτι της διαδικασίας σχεδιασμού και ανάπτυξης της Oracle Database 12c. Μπαίνοντας στο cloud με την Oracle Database 12c, οι Οργανισμοί μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα και την απόδοση των εφαρμογών τους, να εξοικονομήσουν χρόνο λόγω της αρχιτεκτονικής μέγιστης διαθεσιμότητας και της διαχείρισης storage και να απλοποιήσουν την ενοποίηση βάσεων δεδομένων μέσω της διαχείρισης εκατοντάδων βάσεων δεδομένων ως μία.

Τι καινοτομίες εισάγει λοιπόν η βάση δεδομένων Database 12c της Oracle;
Η Oracle Database 12c είναι βάση δεδομένων επόμενης γενιάς, η οποία παρέχει μια νέα multitenant αρχιτεκτονική επιπλέον της γρήγορης, επεκτάσιμης, αξιόπιστης και ασφαλούς πλατφόρμας που διαθέτει. Καθώς υπάρχουν περισσότερα από 500 νέα χαρακτηριστικά και βελτιώσεις σε αυτήν την έκδοση, μπορώ μόνο να σας αναφέρω κάποια από τα πιο σημαντικά, όπως:

  • Μία νέα multitenant αρχιτεκτονική.
  • Το Automatic Data Optimization, το οποίο διαχειρίζεται αποτελεσματικά τους αυξανόμενους όγκους δεδομένων, μπορεί να μειώσει τα κόστη του storage, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την απόδοση της βάσης δεδομένων. Με τη χρήση ενός “Heat Map” που παρακολουθεί τη read/write δραστηριότητα της βάσης, οι διαχειριστές μπορούν εύκολα να εντοπίσουν δεδομένα αποθηκευμένα σε πίνακες ή partitions που είναι πολύ active, read-only ή rarely read και να εφαρμόσουν smart compression και storage tiering για τη βελτιστοποίηση του data location και compression, βάσει της δραστηριότητας και της ηλικίας των δεδομένων.
  • Οι βελτιώσεις στην αρχιτεκτονική μέγιστης διαθεσιμότητας που περιλαμβάνουν το Data Guard Far Sync, για την απεριόριστη επέκταση της standby προστασίας zero-data-loss – η οποία δεν περιορίζεται από τις καθυστερήσεις – και το Application Continuity, μια λύση που συμπληρώνει τα Oracle Real Application Clusters και καλύπτει προβλήματα της εφαρμογής από τους τελικούς χρήστες, μέσω του αυτόματου replaying των αποτυχημένων συναλλαγών.
  • Το Simplified Analysis of Big Data, όπου έχουμε ενισχύσει τις in-Database MapReduce δυνατότητες μέσω SQL Pattern Matching, για την άμεση και επεκτάσιμη ανακάλυψη επαναλαμβανόμενων συμβάντων, όπως οι οικονομικές συναλλαγές, τα network logs και τα clickstream logs.

Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν ενσωματωθεί στη νέα αρχιτεκτονική Multitenant για ενοποίηση βάσεων δεδομένων στο Cloud;

Το νέο Oracle Multitenant χαρακτηριστικό απαντά σε πολυάριθμες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πελάτες οι οποίοι ενοποιούν τις βάσεις τους σε μοντέλο ιδιωτικού cloud, παρέχοντας σημαντικά βελτιωμένη αποτελεσματικότητα και χαμηλότερο κόστος διαχείρισης, ενώ διατηρούν την αυτονομία των ξεχωριστών βάσεων. Κάθε βάση που «κουμπώνει» στη νέα multitenant αρχιτεκτονική, δείχνει και λειτουργεί ως προς τις εφαρμογές, σαν μία κλασική Oracle Database – οπότε οι υπάρχουσες εφαρμογές μπορούν να συνεχίσουν ανεπηρέαστες – αλλά το multitenant χαρακτηριστικό επιτρέπει τη διαχείριση πολλών βάσεων ως μία, μειώνοντας το χρόνο και την προσπάθεια που απαιτούνται για εργασίες όπως η αναβάθμιση της βάσης, το backup και το recovery. Επιπλέον υπάρχει σημαντική βελτίωση στη χρήση των Server πόρων, μείωση της πολυπλοκότητας του εξοπλισμού και σχεδόν στιγμιαίο provisioning και cloning των βάσεων, στοιχείο που την καθιστά ιδανική πλατφόρμα για database test και ανάπτυξη cloud περιβαλλόντων. Είναι ένα πραγματικά απίστευτο χαρακτηριστικό.

Μπορείτε να μας περιγράψετε το πώς η Database 12c αντιμετωπίζει τις προκλήσεις για την προστασία των δεδομένων;

Η ασφάλεια και η συμμόρφωση απαιτούν ένα πολυεπίπεδο μοντέλο ασφαλείας που περιλαμβάνει προληπτικούς, διαγνωστικούς και διαχειριστικούς ελέγχους, σε συντονισμό με την ευαισθησία των δεδομένων, την τοποθεσία τους, το περιβάλλον τους, τους σχετικούς κανονισμούς και τον αντίκτυπο που θα είχε στην επιχείρηση η πιθανή απώλεια, κλοπή ή μη εγκεκριμένη χρήση τους. Το βασικότερο αξίωμα σε αυτήν την προσέγγιση είναι η λήψη ξεχωριστών μέτρων, ούτως ώστε ακόμα και εάν ένα τμήμα της αρχιτεκτονικής καταστεί ευάλωτο, να μην επιφέρει την κατάρρευση του συνόλου του πληροφοριακού συστήματος και την απώλεια των δεδομένων. Η Oracle Database 12c αυξάνει την ασφάλεια τόσο για τις υπάρχουσες όσο και για τις νέες βάσεις, επιτρέποντας ελέγχους πιο κοντινούς στα ίδια τα δεδομένα και παρέχοντας λύσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των υπαρχουσών εφαρμογών. Η λεπτομερειακή ανάλυση της δραστηριότητας των προνομιούχων χρηστών, το στοχευμένο auditing, το real application security, το data reduction, ο διαχωρισμός καθηκόντων και η ενοποίηση με το Oracle Multitenant, είναι μόνο μερικές από τις διαθέσιμες νέες δυνατότητες ασφαλείας. Η ασφάλεια με την Oracle Database 12c γίνεται ακόμα πιο εύκολη μέσω του απλοποιημένου setup και configuration, σε συνδυασμό με τις βελτιώσεις του Oracle Enterprise Manager Grid Control. Οι βελτιστοποιήσεις απόδοσης σε όλες τις περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογράφησης, του auditing και του ελέγχου πρόσβασης, επιτρέπουν την υλοποίηση ασφαλείας, χωρίς να επηρεάζονται οι επιχειρηματικές λειτουργίες ή τα service level agreements. Η Oracle Database 12c Security, σε συνδυασμό με τη νέα έκδοση του Oracle Audit Vault και του Database Firewall, παρέχει άνευ προηγουμένου δυνατότητες για την προστασία των δεδομένων, με τη χρήση ενός συνδυασμού προληπτικών, διαγνωστικών και διαχειριστικών ελέγχων.

Συνέντευξη με τον Duncan Harvey: Technology Director of Business Development Oracle EMEA