Η διατήρηση της παραγωγικότητας στις επιχειρήσεις παραμένει διαχρονικά κρίσιμο ζητούμενο, δει με την «επανεκκίνηση» της Κοινωνίας, και των μορφών εργασίας που τελούν υπό διαμόρφωση. Συνέχιση τηλεργασίας, υβριδικό μοντέλο, επιστροφή στο γραφείο, συγκλίνουν σε ένα κοινό σημείο, την Ασφάλεια, δίνοντας την ελευθερία σε κάθε επιχείρηση και εργαζόμενο, να συμφωνήσουν από κοινού στην αποδοτικότερη μορφή.

Cisco AnyConnect Secure Mobility Client – Απλοποιεί την πρόσβαση στο εταιρικό δίκτυο, παρέχοντας την απαιτούμενη ασφάλεια.

Ασφάλεια Duo – Επιτρέπει την επαλήθευση της ταυτότητας των χρηστών και την εξακρίβωση της αξιοπιστίας της συσκευής πριν από την εκχώρηση πρόσβασης σε εφαρμογές.

Cisco Umbrella – Προστατεύει τους χρήστες από κακόβουλους προορισμούς στο Internet.

Cisco Secure Endpoint – Προστατεύει συσκευές που έχουν προστεθεί στο δίκτυο, εντοπίζοντας τυχόν κακόβουλο λογισμικό αλλά και αντιμετωπίζοντας σύνθετες απειλές

Cyber A
Algosystems Security Operations Center
Επωφεληθείτε από την εξειδικευμένη ομάδα Cybersecurity και το CYBER A SOC της Algosystems, διαθέσιμη 365x24x7 για την πλήρη Προστασία σας, προσφέροντας αδιάλειπτο Monitoring, Alerting, Detection & Response, ως απτό added value σε όλες τις αναφερόμενες τεχνολογίες.

Δείτε το παρακάτω βίντεο