Η Amazon Web Services (AWS) παρουσιάζει πέντε νέες καινοτόμες λύσεις στον τομέα του Generative AI, σχεδιασμένες με στόχο να υποστηρίξουν επιχειρήσεις κάθε μεγέθους να αξιοποιήσουν ένα μεγάλο εύρος δυνατοτήτων που προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη, να ενισχύσουν την παραγωγικότητα των εργαζόμενων τους, και να κάνουν τα επόμενα βήματα στο πλαίσιο του εταιρικού τους μετασχηματισμού.

Amazon Bedrock – Ο θεμέλιος λίθος κάθε AI Μοντέλου: Η AWS παρουσιάζει το Amazon Bedrock, μια καινοτόμος υπηρεσία η οποία απλοποιεί την πρόσβαση στα λεγόμενα Foundation Models (FM) μεγάλων εταιρειών του κλάδου του AI μέσω μιας διαδικασίας απλής διεπαφής. Με τη νέα υπηρεσία Bedrock, οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τη δυναμική που προσφέρουν τα Generative AI μοντέλα, καλύπτοντας έναν μεγάλο αριθμό χρήσεων, που εκτείνονται από την εύρεση και δημιουργία περιεχομένου, μέχρι την ανακάλυψη νέων φαρμάκων.

Amazon Titan Embeddings – Ένα Γλωσσικό Μοντέλο με ενισχυμένες δυνατότητες: To Amazon Titan Embeddings είναι ένα Generative AI μοντέλο ειδικά σχεδιασμένο για να μετατρέπει κείμενο σε αριθμητικές αναπαραστάσεις, διευκολύνοντας την έρευνα. Το νέο αυτό μοντέλο, μοντέλο προσφέρει νέες δυνατότητες στις επιχειρήσεις, επεκτείνοντας τη δυναμική των Foundation Models μέσω των λεγόμενων Retrieval-Augmented Generation (RAG) τεχνικών.

Llama 2 – Το Γλωσσικό Μοντέλο επόμενης γενιάς: To Llama 2, το προηγμένο Γλωσσικό Μοντέλο της Meta, ενσωματώνεται πλέον στο Amazon Bedrock από την AWS. Το Llama 2 είναι ιδανικό για περιπτώσεις χρήσης που βασίζονται στον διάλογο και προσφέρει σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα, διευκολύνοντας τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν εφαρμογές Generative AI χωρίς την ανάγκη εξειδικευμένων υποδομών.

Amazon CodeWhisperer Customization – Ενίσχυση της παραγωγικότητας των προγραμματιστών:

Η AWS παρουσιάζει τη νέα λειτουργία που επιτρέπει στους προγραμματιστές να προσαρμόζουν με ασφάλεια τις προτάσεις κώδικα του CodeWhisperer, χρησιμοποιώντας την εσωτερική βάση του οργανισμού τους. Αυτή η δυνατότητα στοχεύει στην ενίσχυση της παραγωγικότητας των προγραμματιστών παρέχοντας προσαρμοσμένες προτάσεις με βάση τη μοναδική βάση κώδικα της εταιρείας.

Generative Business Intelligence (BI) με το Amazon QuickSight: Με το Amazon QuickSight, μια BI υπηρεσία που βασίζεται στο cloud, οι αναλυτές θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να δημιουργούν εντυπωσιακές απεικονίσεις και να πραγματοποιούν σύνθετους υπολογισμούς με τη χρήση εντολών φυσικής γλώσσας, μειώνοντας σημαντικά τον όγκο εργασίας τους

Οι εν λόγω καινοτόμες υπηρεσίες είναι πλέον διαθέσιμες στο κοινό στο πλαίσιο της ευρύτερης δέσμευσης της AWS για παροχή κορυφαίων Generative AI λύσεων που συνδυάζουν κορυφαία ασφάλεια και ιδιωτικότητα. Μέσω των συγκεκριμένων λύσεων, οι πελάτες της AWS μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά τη δυναμική τους αξιοποιώντας ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών που βασίζονται σε Generative AI λειτουργίες.

Η AWS έχει ήδη προχωρήσει σε συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες όπως: Adidas, GoDaddy, MercK, NatWest Group κλπ, τις οποίες υποστηρίζει ενεργά ώστε να αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό τις δυνατότητες του Generative AI, να ενισχύσουν την παραγωγικότητά τους και να παρέχουν καινοτόμες λύσεις.