Ο χαρακτηρισμός των Data Centers ως η καρδιά των σύγχρονων επιχειρήσεων, είναι ίσως η καλύτερη παρομοίωση που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να καταδείξει τη σημασία και τη χρησιμότητα που έχουν στην εύρυθμη λειτουργίας μιας σύγχρονης επιχείρησης.

Για να γίνει ωστόσο κατανοητό αυτό, πρέπει να προηγηθεί η επεξήγηση των δυνατοτήτων που έχουν τα Data Centers. Πιο συγκεκριμένα, ο τρόπος φύλαξης δεδομένων, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων και λύσεων και κυρίως η υψηλή προστασία των δεδομένων αποτελούν μια σειρά από παράγοντες που συμβάλλουν στην επιχειρηματική επιτυχία.

Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις και οργανισμοί αναγνωρίζουν ότι οι υπηρεσίες και η τεχνολογία αιχμής που προσφέρει ένα Data Center, αποτελεί μεγάλο στρατηγικό πλεονέκτημα. Είναι όμως εξίσου σημαντικό, ο επιλεγμένος πάροχος να διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές, την τεχνογνωσία και τις λύσεις, οι οποίες θα ανταποκρίνονται σε κάθε ανάγκη, ανάλογα με τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η κάθε επιχείρηση.

Μονόδρομος για τις επιχειρήσεις

Η εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος είναι οι βασικοί λόγοι που η μια επιχείρηση μετά την άλλη στρέφονται στα Data Centers, γεγονός που φαίνεται μέσα από τους πιο κάτω παράγοντες:

Σύγχρονες ανάγκες τεχνολογίας – Αφορά όλες τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και κλάδου, ώστε να διατηρούν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα.

Ευρεία γκάμα καινοτόμων Data Center και Cloud υπηρεσιών – Φιλοξενεί δεδομένα, τεχνική υποστήριξη, καθώς και σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων και λύσεων.

Ασφάλεια δεδομένων – Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία κάθε οργανισμού που πρέπει να προφυλάσσονται και γι’ αυτό η επιλογή αξιόπιστου παρόχου αποτελεί επιτακτική ανάγκη.

Υποδομές φιλοξενίας – Η ραγδαία αύξηση των δεδομένων μιας επιχείρησης και η υιοθέτηση νέων εργαλείων κάνουν την κατασκευή server room εντός των δικών τους εγκαταστάσεων μη συμφέρουσα. Αντιθέτως, η συνεργασία με ένα Data Center ελαχιστοποιεί το λειτουργικό κόστος, την επένδυση και τη συντήρηση.

Προέλευση παρόχου – Όταν οι υποδομές για τη φιλοξενία και αποθήκευση των δεδομένων βρίσκονται στην Κύπρο, διασφαλίζεται ότι η εταιρεία συνάδει με τις νομοθεσίες και τους κανονισμούς των ευρωπαϊκών νομοθεσιών και μεταρρυθμίσεων σχετικά με το απόρρητο των δεδομένων.

Τι γίνεται στην Κύπρο

Πρόκειται για ένα κενό που υπήρχε στην κυπριακή αγορά πριν από μερικά χρόνια και θέλησε να καλύψει η CL8 το 2016, αφού προηγήθηκαν δύο χρόνια μελετών και ελέγχων. Αποτελώντας το πρώτο ανεξάρτητο, υπερσύγχρονο και ουδέτερο (carrier neutral) Κέντρο Δεδομένων Tier III στην Κύπρο, η εταιρεία προσφέρει μια ευρεία γκάμα από καινοτόμες Data Center και Cloud υπηρεσίες που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας των επιχειρήσεων όλων των μεγεθών και κλάδων, τόσο στην τοπική όσο και στη διεθνή αγορά. Επιπρόσθετα, θέτοντας στη διάθεση των επιχειρήσεων ένα σταθερό και αξιόπιστο Data Center, τις βοηθά να μετατραπούν σε επιχειρήσεις του μέλλοντος, αξιοποιώντας ευκαιρίες και αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις και τις ραγδαία μεταβαλλόμενες ανάγκες τους.

Με έδρα τη Λεμεσό, το καινοτόμο Data Center της CL8 ακολουθεί διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, φιλοξενώντας τους servers εταιρειών και οργανισμών, με αποτέλεσμα να εξοικονομούν χρόνο και χρήματα. Διαθέτοντας την τεχνογνωσία και παρέχοντας στρατηγικές και ευέλικτες λύσεις που ανταποκρίνονται σε κάθε ανάγκη, η CL8 βοηθά τις εταιρείες να μετατραπούν σε επιχειρήσεις του μέλλοντος. Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι η CL8 συνέβαλε ουσιαστικά στην τοποθέτηση της Κύπρου στον παγκόσμιο χάρτη του τομέα υψηλών τεχνολογικών υπηρεσιών. Η ύπαρξη μάλιστα ενός αξιόπιστου Data Center στην Κύπρο, είναι ένας ενθαρρυντικός παράγοντας για εταιρείες που σκέφτονται να μεταφέρουν την έδρα τους στο νησί μας.

Σημειώνεται πως η CL8 έχει λάβει την πιστοποίηση Tier III Constructed Facility (TCCF) από το Uptime Institute των ΗΠΑ, το πιο αξιόπιστο παγκόσμιο πρότυπο για τον σωστό σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία των Data Centers. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση, επιβεβαιώνει τα υψηλού επιπέδου πρότυπα που ακολουθεί, καθώς και την ομαλή και αδιάκοπη λειτουργία και παροχή υπηρεσιών που προσφέρει, ακόμη και κάτω από ακραίες συνθήκες.

Το πελατολόγιο της εταιρείας περιλαμβάνει όχι μόνο τοπικές και διεθνείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, αλλά και πολυεθνικές. Σήμερα η CL8 έχει περισσότερους από 900 πελάτες σε 72 χώρες ανά το παγκόσμιο.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://cl8.com/