Αλλαγές σε επίπεδο οργάνωσης datacenter και εφαρμογών αλλά και η υποστήριξη προηγμένων χαρακτηριστικών mobility, επιβάλλουν την αναθεώρηση του τρόπου που αντιμετωπίζουμε τα εταιρικά δίκτυα.
Τα τελευταία χρόνια συντελούνται σημαντικές αλλαγές στο χώρο της εταιρικής δικτύωσης. Οι αλλαγές αφορούν τόσο στο περιβάλλον του datacenter, όσο και στην υποστήριξη της δικτύωσης τελικών χρηστών και δικτυακών συσκευών.
Στο χώρο του datacenter, η ευρεία εφαρμογή τεχνολογιών Virtualization σε επίπεδο server και storage καθώς και η ανάγκη οργάνωσης για την υποστήριξη ιδιωτικών υποδομών cloud, δημιουργούν νέες απαιτήσεις για την αρχιτεκτονική, την ευελιξία και την αποδοτικότητα της δικτύωσης.
Εν τω μεταξύ, η κινητικότητα των τελικών χρηστών και η ανάγκη για υποστήριξη σύγχρονων λύσεων φορητότητας και εφαρμογών, όπως τηλεφωνία VoIP και VDI, επιβάλλουν μια αναθεώρηση στην πρόσβαση από το περιβάλλον εντός αλλά και εκτός της εταιρείας.
Οι λύσεις Networking της Dell καλύπτουν το σύνολο των αναγκών εταιρικής δικτύωσης, ενώ υποστηρίζουν σήμερα τα datacenter μερικών από τους μεγαλύτερους cloud providers, τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών και εταιρειών κάθε μεγέθους, σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η εκτεταμένη εμπειρία της Dell τόσο στο επίπεδο των συσκευών client με φορητούς και επιτραπέζιους υπολογιστές, όσο και σε tablet σχεδιασμένα για εταιρικό περιβάλλον, καθώς επίσης και στο χώρο των enterprise λύσεων (με τη σειρά των Dell PowerEdge servers και των συστημάτων Dell storage), καθιστά την επιλογή της Dell στον τομέα του εξοπλισμού Networking ως μία από τις πλέον αποτελεσματικές λύσεις.
Οι οικογένειες προϊόντων Networking της Dell είναι οι σειρές Dell PowerConnect και Dell Force10.

Dell PowerConnect
Η οικογένεια Dell PowerConnect περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα λύσεων, ξεκινώντας από εισαγωγικού επιπέδου switches έως υψηλών επιδόσεων πλατφόρμες Networking για το datacenter. Τα εισαγωγικά μοντέλα της σειράς μπορούν να καλύψουν με ιδιαίτερη άνεση τις ανάγκες κάθε μικρής και μεσαίας επιχείρησης για αποτελεσματική πρόσβαση των χρηστών και υποστήριξη διαχειρίσιμων και ασφαλών ασύρματων συνδέσεων. Επίσης μπορούν να υποστηρίξουν τεχνολογίες όπως PoE, για επιχειρήσεις που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν – για παράδειγμα – συσκευές τηλεφωνίας VoIP.

Dell Force10 Networking
Η οικογένεια προϊόντων Dell Force10 περιλαμβάνει τις κορυφαίες λύσεις για datacenter Networking, οι οποίες εντάσσονται στο portfolio των enterprise προϊόντων της Dell. Με τις λύσεις αυτές, η Dell δεν ανταποκρίνεται μόνο σε τυποποιημένες ή περισσότερο εξειδικευμένες ανάγκες μεγάλων datacenter, αλλά προσφέρει ανώτερα επίπεδα ευελιξίας, αυτοματοποίησης και ενεργειακής αποδοτικότητας, στο πλαίσιο του ευρύτερου οράματος της Virtual Network Architecture (VNA). Με την VNA η Dell οραματίζεται μια ολοκληρωμένη και απλοποιημένη προσέγγιση, για αποδοτικές υποδομές ΙΤ και έξυπνη υποστήριξη των εταιρικών εφαρμογών.
Η προστιθέμενη αξία της Dell: υποστήριξη και συμβατότητα με ανοιχτά πρότυπα
Με την παγκόσμια εμπειρία της, η Dell γνωρίζει ότι σε αρκετές υλοποιήσεις εταιρικών δικτύων, ο εγκλωβισμός των πελατών σε αποκλειστικές και μη ευέλικτες τεχνολογίες ενός προμηθευτή, δημιουργεί εμπόδια στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών ή εφαρμογών. Αντίθετα, οι προτάσεις Networking της Dell σχεδιάζονται με βάση ανοιχτά πρότυπα, είναι συμβατές με τις λύσεις τρίτων κατασκευαστών και δεν απαιτούν από τους πελάτες ολική αντικατάσταση παλαιότερου εξοπλισμού.
Η IT Open Solutions, με την εκτεταμένη της τεχνογνωσία και τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα συνεργατών Dell PartnerDirect, μπορεί να σχεδιάσει και να υποστηρίξει κάθε ανάγκη εταιρικής δικτύωσης, αλλά και enterprise λύσεων της Dell.

Πάνος Μητρόπουλος
Γενικός Διευθυντής IT Open Solutions Α.Ε.
www.itoss.gr