Η Kaspersky Lab συμμετέχει στη νέα μη κερδοσκοπική παγκόσμια πρωτοβουλία Securing Smart Cities, η οποία υποστηρίζεται από κορυφαίους ερευνητές, εταιρείες και οργανισμούς στον τομέα της Πληροφορικής, ανάμεσα στους οποίους και το IOActive, η Bastille και η Cloud Security Alliance.

 

 

 

 

Η πρωτοβουλία Securing Smart Cities αποσκοπεί στην επίλυση των προκλήσεων της ψηφιακής ασφάλειας που αντιμετωπίζουν οι «έξυπνες πόλεις» μέσα από τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών. Η ομάδα θα λειτουργήσει ως κόμβος επικοινωνίας για επιχειρήσεις, κρατικούς φορείς, μέσα μαζικής ενημέρωσης, μη κερδοσκοπικές πρωτοβουλίες και ιδιώτες που ασχολούνται με τη δημιουργία, τη βελτίωση και την προώθηση «έξυπνων» και ασφαλών τεχνολογιών για τις σύγχρονες πόλεις.

Η έννοια της «έξυπνης πόλης» είναι πολύ επίκαιρη και πολλοί οργανισμοί εργάζονται επάνω σε «έξυπνες» λύσεις για να καταστήσουν τις αστικές περιοχές υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης, άνετες, φιλικές προς το περιβάλλον και φυσικά ασφαλείς. Δυστυχώς, πολύ λιγότεροι εξετάζουν την ψηφιακή ασφάλεια αυτών των «έξυπνων πόλεων». Όσο περισσότεροι είναι οι οργανισμοί στον τομέα της Πληροφορικής που εμπλέκονται στη δημιουργία μιας «έξυπνης πόλης», τόσο μεγαλύτερος ο πιθανός κίνδυνος. Αν το ζήτημα της ασφάλειας δεν αντιμετωπιστεί νωρίς, το κόστος και η πολυπλοκότητα μιας «έξυπνης πόλης» θα μπορούσε να καταστήσει δύσκολη την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Και στο τέλος, η πόλη θα μείνει εκτεθειμένη.

Η πρωτοβουλία Securing Smart Cities επιδιώκει να αποτρέψει αυτό το αποτέλεσμα, χρησιμοποιώντας μια σειρά από δραστηριότητες, όπως:

  • Εκπαίδευση φορέων διαχείρισης αστικών κέντρων και προμηθευτών σχετικά με τη σημασία και τα οικονομικά οφέλη των βέλτιστων πρακτικών ασφάλειας.
  • Συνεργασία και ανταλλαγή ιδεών και μεθοδολογιών.
  • Υποστήριξη της σημασίας και των ωφελειών της εισαγωγής της ασφάλειας νωρίς στην ανάπτυξη του κύκλου ζωής ενός έργου ή ενός σχεδίου.
  • Προώθηση σχέσεων συνεργασίας μεταξύ πόλεων, προμηθευτών και της κοινότητας της ασφάλειας.
  • Δημιουργία προτύπων, κατευθυντήριων γραμμών και ανάπτυξη πόρων που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ψηφιακής ασφάλειας σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τις «έξυπνες πόλεις».

Οι συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία Securing Smart Cities θεωρούν ότι μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά και υπεύθυνα στην ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με την ψηφιακή ασφάλεια των σύγχρονων πόλεων. Η πρωτοβουλία θα φέρει σε επαφή προμηθευτές εξοπλισμού αυτοματοποίησης υποδομών με ερευνητές ασφάλειας έτοιμους να επικυρώσουν την ασφαλή λειτουργία των εν λόγω προϊόντων. Θα φέρει επίσης σε επαφή τις διωκτικές αρχές των αστικών κέντρων με την κοινότητα της ασφάλειας, για να λύσουν συλλογικά νέα προβλήματα ψηφιακής ασφάλειας.

«Η ψηφιακή ασφάλεια μιας σύγχρονης, «έξυπνης», πόλης δεν είναι κάτι που μπορεί κάνεις να το λύσει μόνος του. Μια «έξυπνη πόλη» περιλαμβάνει τόσες πολλές διαφορετικές τεχνολογίες που επικοινωνούν μεταξύ τους με τόσους πολλούς τρόπους, που ο μόνος τρόπος για να προβλέψουμε και να εξαλείψουμε όλα τα πιθανά θέματα ασφάλειας είναι μέσω της συνεργασίας ειδικών παγκοσμίως. Για το λόγο αυτό ξεκινήσαμε και την πρωτοβουλία Securing Smart Cities», δήλωσε ο Cesar Cerrudo, CTO του IOActive και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της πρωτοβουλίας Securing Smart Cities.

«Οι «έξυπνες πόλεις» παρουσιάζουν μια τεράστια ευκαιρία για ανάπτυξη, αειφορία και κοινωνική πρόοδο. Ωστόσο, τα σχέδια δεν αρκεί απλώς να είναι «έξυπνα», θα πρέπει επίσης να είναι και ασφαλή. Η ενεργοποίηση ενσωματωμένων τεχνολογιών και η αξιοποίηση του Internet of Things στην υποδομή μιας πόλης φέρνουν στο προσκήνιο κινδύνους, που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να ελέγχονται για τη διατήρηση της ασφάλειας των πολιτών. Θέλουμε να συνεργαστούμε με τους φορείς των αστικών κέντρων για να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ψηφιακές απειλές και να ανταλλάξουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο μετριασμού αυτών των απειλών, πριν επηρεαστούν οι πολίτες», δήλωσε ο Chris Rouland, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Bastille και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της πρωτοβουλίας Securing Smart Cities.

«Η πρωτοβουλία Securing Smart Cities αποσκοπεί στην επίλυση των ψηφιακών προβλημάτων σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης μιας «έξυπνης πόλης»: από το σχεδιασμό έως την πραγματική εφαρμογή των «έξυπνων» τεχνολογιών. Ενθαρρύνουμε τις αρχές των αστικών κέντρων, τους προμηθευτές εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και τους ερευνητές ασφάλειας να συμμετάσχουν στη συζήτηση», δήλωσε ο Patrick Nielsen, Principal Security Researcher της Kaspersky Lab και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της πρωτοβουλίας Securing Smart Cities.

Περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση για την πρωτοβουλία Securing Smart Cities είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: http://securingsmartcities.org.