H CPI A.E., σε συνεργασία με την Revival, ολοκλήρωσε το έργο Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013.

Για την συμμόρφωση με το πρότυπο, κρίθηκε απαραίτητη η ανάλυση των πληροφοριακών συστημάτων και των μέτρων ασφάλειας, η εκπόνηση Πολιτικών και Διαδικασιών Ασφάλειας, καθώς και επίβλεψη της υλοποίησης πρόσθετων μέτρων ασφάλειας.

Ταυτόχρονα, η εταιρία πιστοποιήθηκε με το πρότυπο ISO 27701:2019, που αφορά την εναρμόνιση της CPI με τον ΓΚΠΔ (GDPR), καθώς και τη συνολική διαχείριση των προσωπικών δεδομένων της.

Τα δύο αυτά πρότυπα ISO αποδεικνύουν την δέσμευση της CPI στην εφαρμογή πολιτικών που εξασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών καθώς και την πλήρη συμμόρφωσή της με τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις διαχείρισης προσωπικών δεδομένων (GDPR – General Data Protection Regulation).