Η Space Hellas, ολοκλήρωσε την αναβάθμιση και επέκταση του ασύρματου δικτύου Wi-Fi, στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

 

 

 

 

 

 

 

Το έργο περιελάμβανε την προμήθεια εξοπλισμού και παροχή υπηρεσιών υλοποίησης, για την επέκταση του ασύρματου δικτύου σε νέα σημεία στο χώρο του αεροδρομίου, την αντικατάσταση παλαιού εξοπλισμού με νέο εξοπλισμό τεχνολογίας 802.11n και την αναβάθμιση του συστήματος κεντρικού ελέγχου του δικτύου (WLAN Controllers).

Με την ολοκλήρωση του έργου, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών παρέχει ασύρματη δικτύωση υψηλής ποιότητας σε μεγάλο αριθμό χρηστών, με ταχύτητες ως και 450Mbps και δυνατότητα χρήσης ανεπτυγμένων εφαρμογών video και φωνής, πάνω από το δίκτυο Wi-Fi.

Η Space Hellas, έχοντας πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση ασύρματων δικτύων Wi-Fi μεγάλης κλίμακας, ολοκλήρωσε το έργο και παρέδωσε ένα αξιόπιστο, ασφαλές και επεκτάσιμο ασύρματο δίκτυο υψηλής απόδοσης, ενώ συνεχίζει να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης του δικτύου στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, μέσα από το σύγχρονο 24/7 Service Desk της και τους έμπειρους μηχανικούς της.