Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ανέθεσε στη Space Hellas την προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη συστημάτων εξυπηρετητών Blade, στο Data Center της στον Γέρακα και στο εναλλακτικό Data Center της, στις εγκαταστάσεις της Med Nautilus στην Αθήνα.

 

 

 

 

Οι νέοι εξυπηρετητές, αποτελούν επέκταση της ήδη εγκατεστημένης βάσης Cisco Unified Computing System (UCS), που υλοποίησε η Space Hellas για την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος το περασμένο έτος. Ο στόχος μέσω της υλοποίησης των νέων υποδομών, είναι η κάλυψη των αυξημένων υπολογιστικών αναγκών, για εφαρμογές του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας. Το Cisco UCS, αποτελεί μια ενοποιημένη λύση, η οποία έχει σχεδιαστεί με σκοπό τη βελτιστοποίηση των υπολογιστικών πόρων, όπως των δικτύων, της πρόσβασης σε χώρους αποθήκευσης, της διαχείρισης και του virtualization, πάνω από μία ενοποιημένη αρχιτεκτονική. Επιπλέον, το σύστημα αυτό επιτρέπει στους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του IT, να χρησιμοποιούν νέα επιχειρηματικά μοντέλα και να ανακαλύπτουν καινούριες τεχνολογικές δυνατότητες.

Τα νέα συστήματα εξυπηρετητών, επέφεραν σημαντική οικονομία σε υποδομές που απαιτήθηκαν από το δίκτυο και από το Data Center της Εθνικής Tράπεζας. Επιτεύχθηκε σε πολύ μικρό χώρο (footprint), μεγάλη επεξεργαστική ισχύ και σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες δικτύωσης. Ως επακόλουθο, μειώθηκαν σημαντικά και άλλα μεγέθη που θα επιβάρυναν την υφιστάμενη υποδομή της Εθνικής Τράπεζας σε κατανάλωση ρεύματος, ανάγκες ψύξης, αδιάλειπτης τροφοδοσίας, αλλά και καλωδίωσης στην περίπτωση περαιτέρω επέκτασης.

Η Space Hellas, Cisco Gold Partner, κορυφαίος System Integrator και Value Added Solutions Provider με εκτεταμένη εμπειρία στις λύσεις και εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας, κατέχει την αρχιτεκτονική εξειδίκευση «Advanced Data Center Architecture Specialization». Οι συνεχείς επενδύσεις της στην εκπαίδευση των μηχανικών της σε νέες τεχνολογίες, αλλά και οι επενδύσεις της σε οργάνωση, εξοπλισμό και νέες διαδικασίες, μπορούν να παρέχουν βέλτιστο σχεδιασμό, υλοποίηση και υποστήριξη υποδομών οποιουδήποτε μεγέθους, σε οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα της χώρας, εξασφαλίζοντας την κάλυψη και των πιο απαιτητικών αναγκών.