Η Space Hellas ολοκλήρωσε τον εκσυγχρονισμό των βασικών υποδομών της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης (Υ.Πε.), επιταχύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη μετάβαση του οργανισμού σε ένα καινοτόμο και βιώσιμο περιβάλλον, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για τους πολίτες.

Η υλοποίηση του έργου έγινε με την υψηλών επιδόσεων Hyperconverged Infrastructure (HCI) υποδομή, της κατασκευάστριας εταιρείας CISCO. Με την ολοκλήρωση του έργου επιτεύχθηκε η απλούστευση της υποδομής του οργανισμού, η καλύτερη αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών πόρων, η μεγαλύτερη ευκολία εποπτείας, η διευρυμένη αρχιτεκτονική ευελιξία και η δυνατότητα διαχείρισης των δεδομένων που εξασφαλίζει την προστασία και την ασφάλεια του οργανισμού.

Επιπρόσθετα, το έργο συμβάλλει στην ενίσχυση του συνολικού επιπέδου ασφάλειας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης στον Κυβερνοχώρο, και στην εναρμόνιση του οργανισμού με τη νέα Οδηγία NIS 2 μέχρι τον Οκτώβριο του 2024. Με την υλοποίηση του έργου και την αρωγή του εξειδικευμένου και έμπειρου προσωπικού της Space Hellas, η 4η Υ.Πε. καθιερώνει στρατηγικά μια συνολική οργανωτική προσέγγιση διαχείρισης του κινδύνου που σχετίζεται με τη λειτουργία και χρήση των πληροφοριακών της συστημάτων.

Τέλος, με την χρήση νέων τεχνολογιών επιτυγχάνεται η θωράκιση του οργανισμού, σε επίπεδο ασφάλειας από κακόβουλες ενέργειες και διασφαλίζεται η επιχειρησιακή συνέχεια (business continuity), για την ομαλή και απρόσκοπτη δραστηριότητα, κάτω από οποιεσδήποτε απρόβλεπτες συνθήκες.

Ο Διοικητής της 4ης Υ.Πε., κ. Τσαλικάκης Δημήτρης, δήλωσε: «Οι ανάγκες του οργανισμού έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια και η νέα υποδομή προβλέπει την αύξηση των αναγκών και απαιτήσεων που είναι φυσικό επακόλουθο της επικείμενης ψηφιοποίησης, που επιβάλλει το σύγχρονο κράτος. H ανάπτυξη ενός σύγχρονου ψηφιακού περιβάλλοντος υψηλών ταχυτήτων και ταυτόχρονα η ενίσχυση των δομών του οργανισμού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων είναι προτεραιότητα της Διοίκησης για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών».

Οι πιστοποιημένοι μηχανικοί της Space Hellas, κατά την υλοποίηση του έργου παρείχαν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και εκπαίδευση στα στελέχη του οργανισμού, σχετικά με τη λειτουργία του νέου εξοπλισμού, τις λύσεις ασφάλειας, τη χρήση, παραμετροποίηση και τη λειτουργία της προσφερόμενης λύσης.