Η nvisionist ανακοινώνει τη στρατηγική της συνεργασία με τις DELL, CISCO και Fortinet, τρεις ηγετικές και πρωτοπόρες επιχειρήσεις στον κλάδο της ψηφιακής τεχνολογίας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η nvisionist θα αξιοποιήσει τις σύγχρονες και εξειδικευμένες λύσεις σε λογισμικό αλλά και hardware των τριών κορυφαίων επιχειρήσεων στις μοναδικές ψηφιακές εφαρμογές της, παρέχοντας νέες και ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις, που προσφέρουν το βέλτιστο τρίπτυχο ασφάλειας, ευελιξίας και επεκτασιμότητας.

Μέσω αυτών των συνεργασιών, η nvisionist θα είναι σε θέση να προσφέρει ένα ευρύτερο φάσμα  ψηφιακών εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων λύσεων υπολογιστικού νέφους, δικτύωσης, ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και διαχείρισης δεδομένων. Οι συνεργασίες θα παρέχουν επίσης στην nvisionist πρόσβαση σε νέες αγορές και πελάτες, ενώ θα βοηθήσουν την εταιρεία να επεκτείνει την παγκόσμια παρουσία της.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε τη στρατηγική συνεργασία με CISCO, DELL και Fortinet», δήλωσε ο Special Advisor της nvisionist, κ. Βασίλης Ορφανός. «Μέσα από τις σημαντικές αυτές συνεργασίες παντρεύουμε τις καινοτόμες τεχνολογικές μας λύσεις με τις παγκοσμίου επιπέδου λύσεις hardware και λογισμικού τριών πρωτοπόρων του κλάδου. Παράλληλα, είναι βέβαιο πως θα μας βοηθήσουν να προσφέρουμε τις πλέον σύγχρονες υπηρεσίες και εφαρμογές στους πελάτες μας, δίνοντας τους ακόμη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία» υπογράμμισε ο κ. Βασίλης Ορφανός.

 


Σχετικά με την nvisionist:

Η nvisionist είναι ένας κορυφαίος πάροχος καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις δραστηριότητές τους, να μειώσουν το κόστος και να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Η εταιρεία προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά τεχνολογικών λύσεων, συμπεριλαμβανομένων λύσεων υπολογιστικού νέφους, δικτύωσης, ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και διαχείρισης δεδομένων.  Ταυτόχρονα, η nvisionist μέσα από μία δυναμική πορεία με έμφαση στην έρευνα και ανάπτυξη (R&D) αλλά και τη δημιουργία των πλέον εξελιγμένων λύσεων ψηφιακής τεχνολογίας στην αιολική ενέργεια και στο ICT έχει πετύχει την τάχιστη επέκταση στις διεθνείς αγορές και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της. Πρόκειται για μια μοναδική διεθνώς εταιρεία η οποία απαντά και στις τεράστιες προκλήσεις της ενεργειακής αγοράς επενδύοντας στο μέλλον και την ψηφιακή τεχνολογία με βασικό γνώμονα τη βιωσιμότητα και την αειφορία (ESG) και η οποία θέτει νέα δεδομένα στο παγκόσμιο χάρτη της Αιολικής Ενέργειας.

Η nvisionist είναι μέλος της WindEurope, της ΕΛΕΤΑΕΝ (Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας), όπως επίσης είναι μέλος του ΣΕΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας), του ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών) και της HETiA.Για περισσότερες πληροφορίες nvbird®️: www.nvisionist.com