Η Odyssey ανακοίνωσε την πλήρη λειτουργική διασύνδεση της πλατφόρμας διαχείρισης κυβερνοαπειλών ClearSkies™ Threat and Vulnerability Management με τo Microsoft Sentinel. Σκοπός η παροχή ενοποιημένης συνολικής εικόνας των alerts και περιστατικών για οργανισμούς σε υβριδικές υποδομές.

Η παροχή υπηρεσιών Managed Detection & Response μέσω του Security Operation Center σε 24ωρη βάση της Odyssey σε αυτήν την διασύνδεση επιτρέπει στους οργανισμούς να έχουν συνολική εικόνα των alerts και incidents τόσο από τα cloud όσο και από τα on-premise περιβάλλοντα με ενιαίο τρόπο, επιτρέποντας ταχύτερους χρόνους αντίδρασης προκειμένου να βελτιστοποιηθεί ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση των περιστατικών.

Με αυτό τον τρόπο το Security Operation Center της Odyssey παρέχει μια ενιαία εικόνα στις ομάδες ασφάλειας κάθε οργανισμού με ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αξιολόγηση των incidents. Οι οργανισμοί μπορούν να εντοπίζουν, να προτεραιοποιούν και να αντιμετωπίζουν περιστατικά σε ολόκληρο το υβριδικό τους περιβάλλον.

Η εν λόγω συνεργασία με την Microsoft επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Odyssey να βελτιώνει συνεχώς τις δυνατότητες των υπηρεσιών και των λύσεων της, προκειμένου οι πελάτες της να είναι ένα βήμα μπροστά σε ένα εξελισσόμενο απειλητικό περιβάλλον.