Η SoftOne, ο μεγαλύτερος πάροχος cloud-based λύσεων λογισμικού στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη, ανακοινώνει τη σύναψη συνεργασίας με την EveryPay, πάροχο σύγχρονων συστημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών. Η συνεργασία των δυο εταιρειών αφορά τη λύση ταμείου λιανικής πώλησης Go Retail On Cloud, μίας λύσης ειδικά σχεδιασμένης για τις ανάγκες της μικρής λιανικής, που απαλλάσσει πρακτικά τα καταστήματα λιανικής από τους περιορισμούς που συνεπάγεται η χρήση παραδοσιακών ταμειακών και φορολογικών μηχανισμών.

Η EveryPay εξυπηρετεί επί του παρόντος το 90% των ελληνικών Marketplaces, ενώ παράλληλα υποστηρίζει ένα μεγάλο αριθμό εμπόρων σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, το ηλεκτρονικό εμπόριο, η εστίαση και ο τουρισμός. Αναπτύσσει συνεχώς καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, προσφέροντας στους Έλληνες εμπόρους τη δυνατότητα να πραγματοποιούν ασφαλείς και απρόσκοπτες πληρωμές μέσω ενός πλήρους οικοσυστήματος οικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών. Τα Soft POS τερματικά πληρωμών της EveryPay μετατρέπουν οποιαδήποτε Android συσκευή με NFC σε μία μηχανή που διεκπεραιώνει ανέπαφα συναλλαγές με χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες, χωρίς την ανάγκη πρόσθετου εξοπλισμού.

Η λύση Go Retail On Cloud διασυνδέεται απρόσκοπτα με τα τερματικά πληρωμών Soft POS της EveryPay, επιτρέποντας την αυτόματη μεταφορά του ποσού από την οθόνη της ψηφιακής ταμειακής (μόνιτορ ή tablet ή smartphone), στο τερματικό πληρωμών ολοκληρώνοντας τις συναλλαγές με ελάχιστες κινήσεις. Η διασύνδεση των δυο συστημάτων συνεπάγεται ταχύτερη εξυπηρέτηση πληρωμών, μεγαλύτερη ασφάλεια, αλλά και πλήρη εναρμόνιση των καταστημάτων λιανικής με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ για διασύνδεση των φορολογικών ταμειακών μηχανών με τερματικά αποδοχής καρτών POS.

Ο κ. Αντώνης Καραντώνης, CΟO/CCO του Ομίλου SOFTONE, δήλωσε σχετικά: « Η συνεργασία μας με την Everypay στόχο έχει να προωθήσει την καινοτομία και τον μετασχηματισμό στον κλάδο του λιανικού εμπορίου. Συνδυάζοντας τη δύναμη της τεχνολογίας cloud της SoftOne με τα σύγχρονα συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών της Everypay, τα καταστήματα λιανικής μπορούν πλέον να αυτοματοποιήσουν τη διαδικασία πληρωμών, βελτιώνοντας την αποδοτικότητά τους και πετυχαίνοντας την πλήρη εναρμόνιση τους με τις νέες κανονιστικές απαιτήσεις της ΑΑΔΕ.»

Ο CEO της EveryPay, κ. Γεώργιος Συντελής δήλωσε σχετικά: « Είμαστε ιδιαιτέρως ικανοποιημένοι για το αποτέλεσμα της στρατηγικής συνεργασία μας με τον Όμιλο SOFTONE. Το GΟ Retail On Cloud, στηριγμένο πάνω στις τεχνολογίες αιχμής συστημάτων ανέπαφων πληρωμών της EveryPay, επιτρέπει σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, έναν γρήγορο, οικονομικό, και αποτελεσματικό ψηφιακό μετασχηματισμό. Το αποτέλεσμα είναι end-to-end αυτοματοποίηση, απτή αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση κόστους, πάνω σε μία σύγχρονη, κανονιστικά συμμορφωμένη πλατφόρμα.»