Στο στάδιο της υλοποίησης εισέρχονται τα πλάνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προώθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και τη διάχυσή της σε μικρές επιχειρήσεις, μη τεχνολογικές εταιρείες και δημόσιες διοικήσεις, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα σχέδια της Ε.Ε. αποκτούν “σάρκα και οστά” μέσα από το έργο “AI4EU”, το οποίο ξεκινά επίσημα αυτόν τον μήνα, με τη σημερινή εναρκτήρια συνάντηση μεταξύ των εμπλεκόμενων εταίρων. Το AI4EU φέρνει σε επαφή 79 κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις από 21 χώρες για τη δημιουργία εστιακού σημείου, όσον αφορά τους πόρους τεχνητής νοημοσύνης (AI/ΤΝ), όπως αποθετήρια δεδομένων, υπολογιστική ισχύς, εργαλεία και αλγόριθμοι.

Το έργο, με επικεφαλής τη γαλλική εταιρεία Thales, λαμβάνει συνολική χρηματοδότηση ύψους €20 εκατ. για την επόμενη τριετία. Θα προσφέρει υπηρεσίες και θα παρέχει υποστήριξη σε δυνητικούς χρήστες της τεχνολογίας, βοηθώντας τους να δοκιμάζουν και να ενσωματώνουν λύσεις τεχνητής νοημοσύνης στις διαδικασίες, στα προϊόντα και στις υπηρεσίες τους. Η ανοικτή και συνεργατική πλατφόρμα AI4EU θα συσταθεί εντός του 2019 και θα προσφέρει, επίσης, κύκλους μαθημάτων για αναβάθμιση δεξιοτήτων και απόκτηση νέων δεξιοτήτων. Η ομάδα έργου AI4EU θα συνεργαστεί στενά με τους κόμβους ψηφιακής καινοτομίας για τη ρομποτική και με το μελλοντικό δίκτυο κέντρων αριστείας στην τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο την περαιτέρω διευκόλυνση της πρόσβασης στην τεχνολογία AI/ΤΝ.

€1,5 δις επενδύσεις
Συνολικά, η Επιτροπή αυξάνει τις επενδύσεις της στην έρευνα και καινοτομία στην AI/ΤΝ σε €1,5 δις για την περίοδο 2018-2020 στο πλαίσιο του προγράμματος “Ορίζοντας 2020”. Οι συνολικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην Ε.Ε. θα πρέπει να ανέλθουν σε τουλάχιστον €20 δις έως το τέλος του 2020.

Ο Aντιπρόεδρος της Επιτροπής και Επίτροπος Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, κ. Άντρους Άνσιπ και η επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, κυρία Μαρίγια Γκαμπριέλ, σε κοινή δήλωση τους σημειώνουν: “Η Ευρώπη μπορεί να αποκομίσει όλα τα οφέλη από τις καινοτομίες AI/ΤΝ, μόνον εφόσον η τεχνολογία αυτή μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί απ’ όλους. Το έργο AI4EU θα συμβάλει στη μεταφορά της AI/ΤΝ σε μικρές επιχειρήσεις, σε μη τεχνολογικές εταιρείες και σε δημόσιες διοικήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη”.

Με βάση τη στρατηγική της, η Επιτροπή υπέβαλε το Δεκέμβριο συντονισμένο σχέδιο για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών, της Νορβηγίας, της Ελβετίας και της Επιτροπής, σε τέσσερις βασικούς τομείς: αύξηση των επενδύσεων, διάθεση περισσότερων δεδομένων, προώθηση του ταλέντου και διασφάλιση της εμπιστοσύνης.