Ετικέτα: IT issue 17

Ασφάλεια Ασυρμάτων δικτύων (Μέρος 1ο)

Μαζί με τη ραγδαία ανάπτυξη των ασύρματων δικτύων Η/Υ τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκε και η συνεπακόλουθη ανάγκη απόκρυψης και διασφάλισης…

Posted on 01 Σεπ 2010

Μικρά Εγκλήματα Μεταξύ Φίλων

Οι πληροφοριακοί πόροι της επιχείρησης είναι στη διάθεσή μας για τους σκοπούς της εργασίας μας. Πόσο όμως νομιμοποιούμαστε να χρησιμοποιούμε…

Posted on 01 Σεπ 2010

Ασφάλεια χωρίς… Περιορισμούς

Ένα Δίκτυο Χωρίς Περιορισμούς εκτείνει τη φορητότητα για τους χρήστες. Χωρίς ασφάλεια, η φορητότητα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ο κος…

Posted on 01 Σεπ 2010

«Ηθικό» hacking

Ο φαινομενικά αντιφατικός όρος «ηθικό» hacking επινοήθηκε για να περιγράψει τη χρήση μεθόδων και εργαλείων των hackers, με σκοπό τη…

Posted on 01 Σεπ 2010