Ετικέτα: IT issue 19

Τηλεργασία και ασφάλεια πληροφοριών

Έχοντας πολλά πλεονεκτήματα, η τηλεργασία επεκτείνεται με σταθερούς ρυθμούς στις επιχειρήσεις αλλά και τους Οργανισμούς σε όλον τον κόσμο. Ένα…

Posted on 01 Ιαν 2011

Ηλεκτρονικό shopping με ασφάλεια

Η άνθηση των ηλεκτρονικών αγορών ήταν φυσικό επακόλουθο μιας συνεχώς εξελισσόμενης τεχνολογικά κοινωνίας, με γρήγορες και ασύρματες συνδέσεις, με υπολογιστές…

Posted on 01 Ιαν 2011

Αντιμετωπίζοντας τις APT επιθέσεις

Η μεθοδολογία ασφάλειας  που προτείνουμε ενάντια στις APT επιθέσεις χωρίζεται σε 3 επίπεδα, καθένα από τα οποία είναι ικανό να…

Posted on 01 Ιαν 2011

Ασφάλεια Ασυρμάτων δικτύων (Μέρος 2ο)

Παρόλο που η κρυπτογράφηση των ασύρματων δικτύων έχει φτάσει πλέον σε ικανοποιητικά επίπεδα – και αν χρησιμοποιηθούν οι νέες τεχνικές…

Posted on 01 Ιαν 2011