Οι σποραδικές ενημερώσεις firmware, η ανεπαρκής προστασία των τελικών σημείων και οι ανακριβείς βάσεις δεδομένων περιουσιακών στοιχείων βλάπτουν την ασφάλεια και την αποδοτικότητα της επιχείρησης.

Η HP Inc. ανακοίνωσε τα ευρήματα μιας νέας έρευνας που διεξήχθη από τη Forrester Consulting, η οποία υπογραμμίζει την ανάγκη των εταιρειών να υιοθετήσουν τη διαχείριση των τερματικών σημείων σε συνεχή λειτουργία, προκειμένου να καλύψουν τα ολοένα και πιο διασκορπισμένα παγκόσμια εργατικά δυναμικά.

Το 72% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα εφαρμόζουν πλέον το υβριδικό μοντέλο εργασίας, ενώ το 75% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι η στροφή προς απομακρυσμένα και υβριδικά μοντέλα εργασίας έχει μεγεθύνει τις επιχειρησιακές προκλήσεις των τμημάτων πληροφορικής.

Η έρευνα της Forrester Consulting σε 312 υπεύθυνους για θέματα πληροφορικής και ασφάλειας δείχνει ότι οι εταιρείες πασχίζουν να εξισορροπήσουν τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, τη διασφάλιση της εμπειρίας των χρηστών και τη διαχείριση κινδύνων.

Τα βασικά ευρήματα της μελέτης για το 2023, “Mastering Endpoint Security In A Hybrid World”, περιλαμβάνουν:

  • Οι κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες κατά τη διαχείριση απομακρυσμένων τελικών σημείων είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων (60%), η ενημέρωση του λογισμικού στις απομακρυσμένες συσκευές (55%) και η μεγιστοποίηση της ακρίβειας των βάσεων δεδομένων περιουσιακών στοιχείων (55%).
  • Μόλις το 42% των εταιρειών πραγματοποιεί ενημερώσεις firmware ετησίως, το 23% ενημερώνει κάθε δύο χρόνια ή λιγότερο και το 12% ενημερώνει μόνο “όταν είναι απαραίτητο” – θέτοντας τις εταιρείες σε κίνδυνο τρωτών σημείων ασφαλείας και προβλημάτων συμβατότητας.
  • Τα δύο τρίτα (67%) των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι η εξασφάλιση ασφαλούς και συνεχούς επικοινωνίας με απομακρυσμένα τελικά σημεία αποτελεί μείζον ζήτημα για το τμήμα πληροφορικής της εταιρείας τους.
  • Τα τμήματα πληροφορικής αναγκάζονται να βασίζονται σε υποβαθμισμένη προστασία, με το 50% να αναφέρει τις ανεπαρκείς λύσεις ασφάλειας τελικών σημείων ως εμπόδιο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφάλειας και διαχείρισης. Εν τω μεταξύ, το 54% πιστεύει ότι η κρυπτογράφηση πλήρους δίσκου παρέχει ουσιαστική προστασία για τα τελικά σημεία, αλλά αναγνωρίζει ότι μπορεί να είναι ανεπαρκής. Για παράδειγμα, εάν ο επιτιθέμενος έχει φυσική πρόσβαση στη συσκευή.

Ο Dr. Ian Pratt, Global Head of Security for Personal Systems της HP Inc., σχολιάζει:

«Η ευελιξία του να μπορείς να εργάζεσαι και να προσλαμβάνεις υπαλλήλους σε όλο τον κόσμο είναι ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα που προσφέρει η ζωή σε μια ψηφιακή οικονομία. Ωστόσο, καθώς ο χώρος εργασίας εξελίσσεται, πρέπει να εξελίσσεται και η ασφάλεια. Για να προσφέρουν ασφαλείς, αποτελεσματικές και φιλικές προς το χρήστη εμπειρίες πληροφορικής στο μέλλον, οι εταιρείες θα χρειαστούν μια υποδομή διαχείρισης τελικών σημείων που θα είναι πάντα σε λειτουργία και θα μπορεί να υποστηρίξει αυτόν τον νέο τρόπο εργασίας».

Η συνεχής συνδεσιμότητα είναι ο άξονας της ολοκληρωμένης διαχείρισης των τελικών σημείων

Εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ξεπεραστούν αυτές οι προκλήσεις, το 75% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η βελτιωμένη διαχείριση των τελικών σημείων θα είχε θετικό αντίκτυπο στις συνολικές επιχειρηματικές λειτουργίες και την αποδοτικότητα.

Οι εταιρείες ανέφεραν την ανάγκη για αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και διαχείριση του λογισμικού τελικών σημείων (48%). Για να επιτευχθεί αυτό, οι ερωτηθέντες επιθυμούν δυνατότητες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς συσκευών (55%), αυτοματοποίηση των διαδικασιών ανάκτησης συσκευών (47%), ανάπτυξη ενημερώσεων BIOS (46%) και εντοπισμό της θέσης των συσκευών (46%).

Για την ενίσχυση της ασφάλειας και της διαχείρισης απομακρυσμένων τελικών σημείων, το 82% των ερωτηθέντων εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο επένδυσης σε λύσεις που μπορούν να εντοπίζουν γεωγραφικά, να κλειδώνουν και να διαγράφουν υπολογιστές από απόσταση.

Λύσεις όπως το HP Wolf Protect and Trace με το HP Wolf Connect, όταν θα είναι διαθέσιμες, θα μπορούν να εντοπίζουν, να κλειδώνουν και να διαγράφουν έναν υπολογιστή από απόσταση, ακόμη και όταν αυτός είναι απενεργοποιημένος ή αποσυνδεδεμένος από το διαδίκτυο.

«Η προσέγγιση της διαχείρισης των υπολογιστών σε συνεχή λειτουργία είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία ενός ασφαλούς κύκλου ζωής των συσκευών και τη βελτιστοποίηση των κατανεμημένων περιβαλλόντων εργασίας. Η συνεχής παρακολούθηση των τελικών σημείων και η διαχείριση των συσκευών σε πραγματικό χρόνο θα βοηθήσουν τις εταιρείες να προστατεύσουν τα ευαίσθητα δεδομένα εν κινήσει και να μειώσουν το κόστος των τμημάτων πληροφορικής μειώνοντας την αποκατάσταση ή την αντικατάσταση των υπολογιστών», καταλήγει ο Dr. Pratt.