Νέες λύσεις cloud, από την Dell EMC και την VMware, επιτρέπουν τη δημιουργία ενιαίων λειτουργιών υβριδικού cloud, σε δημόσια και ιδιωτικά cloud, και στα άκρα των δικτύων 

  • Το Dell Technologies Cloud παρέχει ένα ενιαίο λειτουργικό μοντέλο για υβριδικά cloud, μειώνοντας την πολυπλοκότητα ενώ μπορεί να διαχειριστεί πολλαπλά clouds
  • Τα Dell Technologies Cloud Data Center-as-a-Service, και VMware Cloud on Dell EMC, προσφέρουν ένα μοντέλο παροχής δημόσιου cloud σε τοπικές εγκαταστάσεις και στα άκρα των δικτύων
  • Ένα παγκόσμιο δίκτυο με περισσότερους από 4.200 συνεργάτες και hyperscalers του προγράμματος VMware Cloud Provider πρόκειται να βοηθήσουν τους πελάτες να επεκταθούν στα δημόσια clouds

Η Dell Technologies (NYSE:DELL) παρουσιάζει το Dell Technologies Cloud, ένα σύνολο λύσεων υποδομών cloud, για τη δημιουργία περιβαλλόντων υβριδικού cloud που χαρακτηρίζονται από ευκολότερη εγκατάσταση και διαχείριση. Συνδυάζοντας την ισχύ των υποδομών VMware και Dell EMC, το Dell Technologies Cloud καταργεί την πολυπλοκότητα του cloud, προσφέροντας ενιαίες υποδομές και λειτουργίες για τους πόρους Πληροφορικής, σε όλο το φάσμα των δημόσιων και ιδιωτικών clouds, αλλά και των άκρων των δικτύων, ανεξαρτήτως τοποθεσίας.

«Για πολλούς οργανισμούς, το ολοένα και πιο ποικιλόμορφο τοπίο του cloud έχει ως αποτέλεσμα την τεράστια πολυπλοκότητα των συστημάτων Πληροφορικής, και κανείς δεν είναι περισσότερο ειδικευμένος και ικανός να βοηθήσει τους πελάτες να επιλύσουν αυτή την πρόκληση, από την Dell Technologies», αναφέρει ο Jeff Clarke, vice chairman of products and operations, Dell Technologies. «Το cloud δεν είναι ένας προορισμός, αλλά ένα μοντέλο λειτουργίας. Με το Dell Technologies Cloud και το συνδυασμό λύσεων της Dell EMC και της VMware, προσφέρουμε μια ενοποιημένη εμπειρία υβριδικού cloud. Με τον τρόπο αυτό, παρέχουμε ενιαίες υποδομές και λειτουργίες σε κάθε τοποθεσία που βρίσκεται στο cloud, από τοπικές εγκαταστάσεις data center μέχρι και δημόσια clouds, αλλά και τα εμφανιζόμενα άκρα των δικτύων, επιτρέποντας έτσι στους πελάτες μας να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο των δικών τους συστημάτων πολλαπλών cloud».

Ο επικεφαλής στον κλάδο των υποδομών cloud για τα τμήματα Πληροφορικής, παρέχει μια απλούστερη εμπειρία cloud

Το χαρτοφυλάκιο Dell Technologies Cloud αποτελείται από τις νέες πλατφόρμες Dell Technologies Cloud Platforms και το νέο VMware Cloud on Dell EMC, που προσφέρεται με τη λογική Data Center-as-a-Service. Αυτές οι λύσεις επιτρέπουν την ανάπτυξη μιας σειράς ευέλικτων επιλογών για συστήματα ΙΤ και επιλογές διαχείρισης με μεγάλο βαθμό ολοκλήρωσης και εμπειρίας από έναν και μοναδικό πάροχο, για την προμήθεια, εγκατάσταση, υποστήριξη και χρηματοδότηση. Το Dell Technologies Cloud προσφέρει στους πελάτες περισσότερο έλεγχο μέσω ενός κεντρικού επιχειρησιακού κόμβου για τη διαχείριση των δικών τους υβριδικών clouds, στις τοπικές εγκαταστάσεις, με ενιαίες υποδομές cloud σε όλο το φάσμα των διαφορετικών τύπων cloud και από ένα ευρύ σύνολο περισσότερων από 4.200 VMware Cloud Provider Program συνεργατών και hyperscalers.

Αυτή η προσέγγιση στο υβριδικό cloud παρέχεται μέσω της υψηλής ολοκλήρωσης επιλογών hardware, software, υπηρεσιών και μοντέλων κατανάλωσης από την Dell, Inc., την εταιρεία με τα μεγαλύτερα έσοδα στον κόσμο, όσον αφορά τις υποδομές ΙΤ στο cloud4, και τη VMware, την κορυφαία εταιρεία στον κόσμο στο software διαχείρισης συστημάτων cloud, βάσει της τελευταίας έρευνας της IDC5.

Το Dell Technologies Cloud συμπληρώνει αυτή τη βασική τεχνολογία, με ένα διευρυμένο σύνολο υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, όπως ασφάλεια, προστασία δεδομένων και διαχείριση κύκλου ζωής. Εξασφαλίζει επιτυχία μέσω υπηρεσιών συμβουλευτικών, εγκατάστασης υποδομών, διαχείρισης, υποστήριξης και εκπαίδευσης, προσφέροντας παράλληλα ένα μοντέλο κατανάλωσης στο πρότυπο των παρόχων δημόσιων cloud για τις υποδομές ΙΤ.

Οι οργανισμοί που εγκαθιστούν το Dell Technologies Cloud μπορούν να:

  • Αυξήσουν την ευελιξία – μέσω της χρήσης εργαλείων VMware παρέχουν, ελέγχουν, αυτοματοποιούν και διευθύνουν εφαρμογές σε όλο το φάσμα των εγκαταστάσεων πολλαπλών clouds. Αυτό προσδίδει στους οργανισμούς ευελιξία στην τοποθέτηση εφαρμογών, μέσω ενός ενιαίου επιχειρησιακού κόμβου, σε όλα τα δημόσια, ιδιωτικά και clouds στα άκρα των δικτύων, υποστηριζόμενα από ένα εκτεταμένο διεθνές δίκτυο παρόχων υπηρεσιών cloud. 
  • Επιταχύνουν την καινοτομία – με την υιοθέτηση απλής και σύντομης διαδρομής για την ανάπτυξη υβριδικών clouds. Με το VMware Cloud Foundation να είναι πλέον διαθέσιμο εγγενώς στο Dell EMC VxRail, οι πλατφόρμες Dell Technologies Cloud Platforms προσφέρουν την πρώτη, από κοινού σχεδιασμένη πλατφόρμα υβριδικού cloud στον κόσμο, με υψηλή ολοκλήρωση με την ευέλικτη, ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική HCI της VMware. Οι πελάτες έχουν επίσης τη δυνατότητα να επεκτείνουν την εμπειρία τους στο cloud, μέσα στις τοπικές τους εγκαταστάσεις, εγκαθιστώντας τις converged υποδομές Dell EMC VxBlock 1000 και πιστοποιημένες λύσεις σε αποθηκευτικά, υπολογιστικά και δικτυακά συστήματα της Dell Technologies. 
  • Βελτιώσουν τα οικονομικά μεγέθη του cloud – με την ενιαία διαχείριση εφαρμογών σε διάφορα clouds, και την ταυτόχρονη εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος χάρη στην εξάλειψη περιττών εγκαταστάσεων εφαρμογών σε διαφορετικές πλατφόρμες. Οι οργανισμοί μπορούν πλέον να εναρμονίσουν τον τρόπο με τον οποίο δαπανούν πόρους για εξοπλισμό Πληροφορικής με τον τρόπο που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά, χάρη σε μια σειρά από επιλογές για αγορά, ενοικίαση ή κατανάλωση πόρων Πληροφορικής με τη μορφή υπηρεσίας μέσω του Dell Financial Services.6 Έρευνα της IDC διαπίστωσε ότι το Dell Technologies Cloud μπορεί να μειώσει το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας ακόμη και κατά 47% σε σύγκριση με λύσεις που βασίζονται αποκλειστικά σε δημόσιο cloud.1
  • Μειώσουν τον επιχειρηματικό κίνδυνο – με τη βελτίωση της εμπιστοσύνης στις λειτουργίες, μέσω της παροχής υπηρεσιών Πληροφορικής που υποστηρίζονται από ενσωματωμένη ασφάλεια και διαχείριση αυτοματοποιημένου κύκλου ζωής, και που εμπιστεύονται οι μεγάλες επιχειρήσεις παροχής cloud για τις πιο κρίσιμες εφαρμογές τους. Οι οργανισμοί επωφελούνται από την εμπειρία και τις αξιόπιστες λύσεις του κορυφαίου, στην αγορά, παρόχου υποδομών Πληροφορικής στο cloud, με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου υποστήριξης και την ανταπόκριση στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων.

Οι υπηρεσίες Dell Technologies Services επισπεύδουν τις απολαβές από την αξιοποίηση των Dell Technologies Cloud Platforms, χάρη σε ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας στρατηγικής για cloud και ενός χρονοδιαγράμματος που καλύπτει τις διαχειριζόμενες υπηρεσίες και την υποστήριξη. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, οι υπηρεσίες Dell Technologies Services εξυπηρετούν τον χαρακτηρισμό των εφαρμογών για την εκτίμηση της καταλληλότητας του cloud και τη μετάβαση των εφαρμογών, την υλοποίηση και την ενοποίηση των υποδομών, τον καθορισμό και την οικοδόμηση των ρόλων και των διαδικασιών για τη μετάβαση σε ένα λειτουργικό μοντέλο με άξονα το cloud.

Το VMware Cloud και η Dell EMC παρέχουν εμπειρία cloud στο data center και τα άκρα των δικτύων

Το VMware Cloud on Dell EMC συνδυάζει το Dell EMC VxRail με βασική τεχνολογία προερχόμενη από τη VMware, που είχε παρουσιαστεί με την ονομασία Project Dimension στην εκδήλωση VMworld 2018 στις ΗΠΑ. Η συγκεκριμένη λύση του Dell Technologies Cloud επιτρέπει στους οργανισμούς να καταναλώνουν υποδομές, με τη μορφή υπηρεσιών δημόσιου cloud, σε περιβάλλοντα data center και στα άκρα των δικτύων. Με αυτό τον τρόπο, τα τμήματα Πληροφορικής απαλλάσσονται από την ανάγκη διεκπεραίωσης βασικών εργασιών όπως,  διαχείριση υποδομών και τιμολόγηση σε συνδρομητική βάση. Το VMware Cloud on Dell EMC προσφέρει επίσης μια αμφίδρομη σύνδεση σε δημόσια clouds για φορητότητα σε εφαρμογές και δεδομένα, μέσω ελέγχου σε επίπεδο υβριδικού cloud.

Το VMware Cloud on Dell EMC προσφέρεται με τη μορφή Data Center-as-a-Service για τα περιβάλλοντα τοπικών εγκαταστάσεων, και σχεδιάζεται και παρέχεται από κοινού με την Dell Technologies, με συνεχή και πλήρη διαχείριση της υπηρεσίας από τη VMware. Αυτό συνεπάγεται ότι οι οργανισμοί μπορούν να αναθέσουν τη διαχείριση των υποδομών, την αντιμετώπιση των προβλημάτων και τη συντήρηση στη VMware, και να επικεντρωθούν στη διαφοροποίηση των επιχειρηματικών τους δράσεων, μέσω της δημιουργίας καινοτομικών εφαρμογών. Μπορούν επίσης να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες δεδομένων, ασφάλειας και αξιοπιστίας, σε επίπεδο enterprise, με την ενσωμάτωσή τους στην ίδια τη λύση, και την παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών, όπως λήψη εφεδρικών αντιγράφων, αποκατάσταση καταστροφών και δυνατότητες bursting. 

Διαθεσιμότητα 

  • Οι πλατφόρμες Dell Technologies Cloud Platforms είναι ήδη διαθέσιμες σε παγκόσμιο επίπεδο.
  • Το Dell Technologies Cloud Data Center-as-a-Service, που παρέχεται ως VMware Cloud on Dell EMC with VxRail, θα διατίθεται για δοκιμαστικές εγκαταστάσεις με περιορισμένη διαθεσιμότητα, από το δεύτερο εξάμηνο του 2019. 

Δηλώσεις υποστήριξης 

Nicole Case, chief information officer, GraceKennedy Financial Group

«Το όραμα της GraceKennedy είναι να παρέχει μακροπρόθεσμη αξία σε καταναλωτές και μετόχους, μέσω της ανάπτυξης του brand και λύσεων παγκόσμιας κλάσης σε υπηρεσίες στον κλάδο των τροφίμων και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Μια κορυφαία στον κλάδο στρατηγική ΙΤ για την παροχή αυτών των υπηρεσιών μέσω αρχιτεκτονικών cloud είναι απαραίτητη για την επιτυχία μας. Η ενοποίηση των συστημάτων Dell EMC VxRail και του VMware Cloud stack, παρέχει έναν επιχειρησιακό άξονα στην GraceKennedy, για να υποστηρίξουμε τις κρίσιμες εφαρμογές μας, τόσο σε ιδιωτικά, όσο και σε δημόσια περιβάλλοντα». 

Michelle Bailey, group vice president, general manager, IDC Research Fellow, Cloud and Datacenter Services, IDC

«Οι οργανισμοί σε όλον τον κόσμο χρησιμοποιούν όλο και συχνότερα συστήματα πολλαπλών clouds ως μέρος του συνολικού τους περιβάλλοντος Πληροφορικής, από ιδιωτικά clouds στα data centers, και όλο και περισσότερο στα άκρα των δικτύων, μέχρι και πολλαπλά δημόσια clouds. Αν και ο βασικός στόχος παραμένει η απλοποίηση των δομών Πληροφορικής, η λειτουργία σε περιβάλλον πολλαπλών clouds απαιτεί χρόνο και αυξημένη πολυπλοκότητα. Με τη δημιουργία ενιαίου πλαισίου λειτουργίας και υποδομών, με τη χρήση υβριδικού cloud που καλύπτει τόσο τις τοπικές εγκαταστάσεις όσο και το δημόσιο cloud από τη VMware και την Dell EMC, η συνδυαστική προσέγγιση του Dell Technologies Cloud είναι σε θέση να απαλλάξει τους οργανισμούς από φορτίο, παρέχοντας μια ενιαία εμπειρία».

 Επιπλέον πηγές 

Σχετικά με το Dell Technologies World
Το Dell Technologies World πραγματοποιήθηκε μεταξύ 29 Απριλίου και 2 Μαΐου στο Λας Βέγκας, και πρόκειται για την κορυφαία εκδήλωση της εταιρείας, που συγκεντρώνει τις τελευταίες τάσεις, τεχνολογίες και ειδικούς, από τα άκρα των δικτύων, στον πυρήνα και το cloud. Στη διάρκειά της, ειδικοί από όλες τις εταιρείες της Dell Technologies δείχνουν σε πελάτες και συνεργάτες, το διασυνδεδεμένο οικοσύστημα των υποδομών, εφαρμογών, συσκευών και ασφάλειας Πληροφορικής που επιφέρουν πραγματικό μετασχηματισμό σε όλες τις οργανώσεις.