Η Performance διαθέτει την πλατφόρμα εκσυγχρονισμού εφαρμογών στο Cloud: Tanzu for Kubernetes Operations της VMware που φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα του ψηφιακού μετασχηματισμού και της διαχείρισης σύγχρονων υπολογιστικών φορτίων που «τρέχουν» σε διαφορετικούς τύπους και αρχιτεκτονικές cloud.

Τα τμήματα ΙΤ συχνά δυσκολεύονται να διαχειριστούν τα διαφορετικά και πολλαπλά περιβάλλοντα των μονολιθικών εφαρμογών. Όταν μάλιστα προστίθενται συστάδες Kubernetes στην εξίσωση, οι ομάδες υποδομών και λειτουργίας αντιμετωπίζουν προκλήσεις χειρωνακτικής διάθεσης και διαχείρισης των σχετικών πόρων, σε ένα ολοένα και πιο πολύπλοκο περιβάλλον IT.

Σε μία προσπάθεια για πιο ασφαλή και αποδοτική διαχείριση του συνολικού περιβάλλοντος IT, η VMware σχεδίασε το Tanzu for Kubernetes Operations. Πρόκειται για μία πλατφόρμα που τρέχει “πάνω” στις εφαρμογές που ενδιαφέρουν την εκάστοτε ομάδα, παρέχοντας ελευθερία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ουσιαστικών λύσεων.

Έτσι, οι ομάδες υποδομών και επιχειρησιακής λειτουργίας μπορούν να διαχειριστούν με κοινό τρόπο συστάδες Kubernetes που τρέχουν σε πολλαπλά cloud και σε διαφορετικές τοπολογίες. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα σε developers και μηχανικούς, να κάνουν γρήγορα και ευέλικτα τη δουλειά τους, χωρίς να υπονομεύονται οι ευρύτερες απαιτήσεις ασφάλειας, δικτύωσης και συμμόρφωσης του οργανισμού τους.

Το VMware Tanzu Kubernetes for Operations βοηθάει τους οργανισμούς να εκσυγχρονίσουν υφιστάμενες αλλά και να δημιουργήσουν νέες εφαρμογές, ενώ τους επιτρέπει:

  • Ταχεία δημιουργία και επιχειρησιακή λειτουργία συστάδων Kubernetes που τρέχουν σε διακριτούς cloud providers και σε διαφορετικές τοπολογίες. Στη βάση αυτής της ευελιξίας και ταχύτητας βρίσκεται το Tanzu Kubernetes Grid που υποστηρίζει την πλήρη διαχείριση κύκλου ζωής και εποπτεία των containers και των συστάδων Kubernetes που βρίσκονται σε λειτουργία.
  • Αυτοματοποιημένη «policy-driven» ενεργοποίηση και εφαρμογή κανόνων ασφαλείας και συμμόρφωσης συστάδων που βρίσκονται σε διαφορετικούς

παρόχους και τοπολογίες, μέσα από το εργαλείο ενοποιημένης διαχείρισης Tanzu Mission Control.

  • Παρακολούθηση εφαρμογών και υποδομών που ζουν και τρέχουν σε πολλαπλά περιβάλλοντα cloud, μέσα από την πλατφόρμα ενοποιημένης εποπτείας VMware Aria Operations for Application.

Ο εκσυγχρονισμός των μεγάλων, μονολιθικών εφαρμογών και η υιοθέτηση μίας multi-cloud στρατηγικής αποτελούν τους βασικότερους πυλώνες του ψηφιακού μετασχηματισμού. Οι παραπάνω τακτικές συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων, την ευελιξία στο μέλλον, καθώς και στη δημιουργία υπηρεσιών με μεγαλύτερη ταχύτητα για κάθε επιχείρηση.

Η Performance παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για την υιοθέτηση αυτών των νέων τακτικών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το White Paper “How to Think Cloud Native” της Performance εδώ.