Η Performance Technologies, κορυφαίος πάροχος λύσεων πληροφορικής στην Ελλάδα, παρέχει σε συνεργασία με την Red Hat προγράμματα εκπαίδευσης ομάδων ΙΤ, αλλά και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στις επιχειρήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν το κουπόνι του προγράμματος “Ελλάδα 2.0”, εξασφαλίζοντας έκπτωση 90%, αλλά και να επωφεληθούν με την συνδρομή τριών ετών στην τιμή των δύο.

Η Performance, πιστοποιημένος συνεργάτης εκπαίδευσης Red Hat, παρέχει το σύνολο των επίσημων μαθημάτων Red Hat για προγραμματιστές και άλλους επαγγελματίες στο χώρο του IT. Τα πρακτικά εργαστήρια και η εκπαίδευση βασισμένη σε εφαρμογές και εμπειρία, συμβάλλουν στην απόκτηση δεξιοτήτων, απαραίτητων για την απόκτηση εξειδίκευσης, ανεξάρτητα από τον τομέα εργασίας. Η Performance Technologies διαθέτει εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται είτε εξ’ αποστάσεως και δια ζώσης και χωρίζονται σε θεωρητική και εργαστηριακή εξάσκηση.

Εκτός από τα εκπαιδευτικά προγράμματα, η Performance προσφέρει το Red Hat® Enterprise Linux®, ένα opensource λειτουργικό που προάγει τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης. Το Red Hat® Enterprise Linux® αποτελεί μια ευέλικτη και σταθερή βάση για την υποστήριξη του hybrid cloud, εξελίσσοντας την ασφάλεια και τη συμμόρφωση στην υποδομή από το στάδιο της ανάπτυξης και την ευκολότερη διατήρηση της σταθερότητας σε όλο τον κύκλο ζωής της παραγωγής. Καθιστά, επίσης, γρηγορότερη και πιο αποτελεσματική τη δημιουργία, την ανάπτυξη και τη διαχείριση εφαρμογών και κρίσιμων workloads, με εμπειρία σε φυσικά, εικονικά, ιδιωτικά και δημόσια cloud και edge deployments.

Η πλατφόρμα Ansible Automation βοηθά όλες τις ομάδες να βελτιστοποιήσουν και να αυτοματοποιήσουν πολύπλοκες διαδικασίες ΙΤ, διασφαλίζοντας παράλληλα την κεντρική διαχείριση και διακυβέρνηση. Παρέχει μια αξιόπιστη και ασφαλή βάση για την εφαρμογή λύσεων αυτοματισμού, καλύπτοντας τα πάντα, από διαδικασίες πληροφορικής έως hybrid cloud και edge locations, με μεγάλη ευελιξία. Επιπλέον, η πλατφόρμα Red Hat Ansible Automation βοηθά τους οργανισμούς να υιοθετήσουν μια κουλτούρα συνεργατικού αυτοματισμού, βασισμένη σε χαρακτηριστικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες ολόκληρης της ΙΤ ομάδας.

Η πλατφόρμα Red Hat® OpenShift® Container δίνει τη δυνατότητα στους οργανισμούς να εκσυγχρονίσουν τις εφαρμογές και την υποδομή τους, επιταχύνοντας την ανάπτυξη και τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Με την πλατφόρμα OpenShift Container, οι οργανισμοί μπορούν να δημιουργούν εφαρμογές με ταχύτητα, αλλά και να τις να αναπτύσσουν, να τις εκτελούν και να τις διαχειρίζονται οπουδήποτε, με ασφάλεια. Αυτό επιτρέπει την υποστήριξη use cases, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση (AI/ML) που χειρίζονται big data, υπολογιστές αιχμής για IoT, 5G deployments και πρωτοβουλίες εκσυγχρονισμού εφαρμογών, ενώ παρέχει εύκολη διαχείριση και λειτουργίες της υποκείμενης υποδομής Kubernetes σε οποιοδήποτε περιβάλλον .

Περισσότερες πληροφορίες για εκπαιδευτικά προγράμματα και τις υπηρεσίες Red Hat από την Performance είναι διαθέσιμες στους συνδέσμους:

Training: https://www.performance.gr/educational/red-hat/

RHEL: https://www.performance.gr/red-hat-enterprise-linux

Ansible: https://www.performance.gr/red-hat-ansible-automation-platform/

Openshift: https://www.performance.gr/red-hat-openshift-platform/