Ο σύγχρονος κόσμος της ψηφιακής ασφάλειας καθιστά ολοένα και πιο επιτακτική την ανάγκη για επενδύσεις στην τεχνολογία του Identity Governance and Administration (IGA), δηλαδή την παροχή μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης στη διαχείριση, τον έλεγχο και την προστασία των ταυτοτήτων, αλλά και την ασφαλή πρόσβαση στο ψηφιακό περιβάλλον. Με την αύξηση των κινδύνων και των απειλών στον κυβερνοχώρο, η ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση και προστασία κάθε ψηφιακής ταυτότητας θεωρείται πλέον απαραίτητη αλλά και κρίσιμη.

Pylones Hellas

www.pylones.gr

 

 

H σημασία της τεχνολογίας IGA μέσα από το IDC MarketSpace report

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έκθεσης της IDC (International Data Corporation), τα οποία δημοσίευσε η εταιρεία το 2022, δίνονται σημαντικά στοιχεία για τον τομέα του IGA, αναδεικνύοντας τους κύριους παίκτες και τις βασικές τάσεις που διαμορφώνουν το τοπίο. Μέσω αυτής της ανάλυσης των στοιχείων γίνεται σαφές ότι η αγορά του IGA είναι σε ανοδική πορεία, καθώς οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται την ανάγκη για πιο ολοκληρωμένες λύσεις ασφαλείας. Με την αύξηση του αριθμού των κυβερνοαπειλών, οι επιχειρήσεις αναζητούν συνεχώς τρόπους να προστατεύσουν τα συστήματά τους και τα δεδομένα των πελατών τους. Στην κορυφή αυτής της ανησυχίας βρίσκεται η ασφάλεια των δικαιωμάτων πρόσβασης του εκάστοτε χρήστη, που αποτελεί τον πρώτο κρίκο της αλυσίδας για τη διείσδυση σε ευαίσθητα δεδομένα. Η χρήση της τεχνολογίας AI και machine learning προσφέρει στους παρόχους υπηρεσιών IGA ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ανάγκη για αυξημένη προστασία και μία σωστά μελετημένη τακτική. H IDC – μέσω του MarketSpace report – μελετά και συγκρίνει 13 οργανισμούς που αποτελούν παρόχους λογισμικού IGA, με βασικά κριτήρια τα έσοδα των εταιρειών, την τεχνολογία που χρησιμοποιούν για την ανίχνευση και την παρακολούθηση ταυτότητας των χρηστών, αλλά και το portfolio των προσφερόμενων υπηρεσιών τους.

Η SailPoint ηγέτης της τεχνολογίας IGA

Στα αποτελέσματα του IDC MarketSpace report, η SailPoint αναδεικνύεται σε παγκόσμιο ηγέτη παροχής υπηρεσιών IGA. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, η Sailpoint προσφέρει καινοτόμες λύσεις, που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται την προστασία της ταυτότητας με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. Μέσω της SailPoint Identity platform προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται και να προστατεύουν την ψηφιακή ταυτότητα των χρηστών τους. Χάρη στη χρήση τεχνολογιών AI και machine learning, η πλατφόρμα βελτιστοποιεί την ασφάλεια και τη συμμόρφωση, παρέχοντας προηγμένη ανάλυση και διαχείριση του κινδύνου. Υποστηρίζει, ακόμη, την αυτοματοποίηση διαδικασιών, τη διαχείριση προνομίων πρόσβασης και την πρόσβαση με βάση το μοντέλο Zero Trust, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στο δυναμικό και απαιτητικό ψηφιακό περιβάλλον.

Επιπλέον, η SailPoint επιτρέπει τη διαχείριση ταυτοτήτων ανά περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών περιβαλλόντων που συνδυάζουν την υποδομή του cloud με τον παραδοσιακό, on-premise εξοπλισμό. Αυτό επιτρέπει στις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται τις ταυτότητες των χρηστών τους ανεξάρτητα από το περιβάλλον χρήσης, εξασφαλίζοντας τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης ταυτότητας στους οργανισμούς.

Παρά τις πολλές ευκαιρίες που προσφέρει η αγορά του IGA, υπάρχουν και ορισμένοι κίνδυνοι που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Η αύξηση της πολυπλοκότητας στα περιβάλλοντα τεχνολογίας και η διάχυση των δεδομένων μπορεί να δυσκολέψει την αποτελεσματική διαχείριση των ταυτοτήτων και της πρόσβασης σε αυτά. Επιπροσθέτως, η ανθρώπινη παρέμβαση παραμένει μια αδύναμη πτυχή στον τομέα της ασφάλειας. Ανθρώπινοι παράγοντες μπορεί να επιφέρουν αστοχίες στη διαχείριση της πρόσβασης σε διάφορα στοιχεία, είτε λόγω απροσεξίας είτε λόγω μη ανιχνεύσιμων επιθέσεων. Συνεπώς, η ανάγκη για αυτοματοποιημένες διαδικασίες και ελέγχους είναι ουσιώδης προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος παραβίασης της ασφάλειας και να εξασφαλιστεί η συνεχής προστασία των δεδομένων και των πόρων της επιχείρησης.

Τα στοιχεία τα οποία διακρίνουν την SailPoint Identity platform και αναδεικνύουν την δυναμικότητά της, βασίζονται στις παρακάτω δυνατότητες τις οποίες παρέχει:

  • ProvisioningΠεριλαμβάνει την άμεση και γρήγορη δημιουργία λογαριασμού και πρόσβασης των νέων χρηστών.
  • Access requestΗ διαδικασία που επιτρέπει στους χρήστες να ζητήσουν πρόσβαση σε συγκεκριμένους πόρους ή υπηρεσίες στο cloud.
  • Access CertificationΗ διαδικασία επαλήθευσης και επικύρωσης των δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις πολιτικές ασφαλείας.
  • Separation of Duties Η συγκεκριμένη αρχή εφαρμόζεται για να διασφαλιστεί ο διαχωρισμός πρόσβασης μεταξύ διαφορετικών χρηστών.
  • Cloud GovernanceΗ real-time ορατότητα της πλατφόρμας στο cloud.
  • Access InsightsΗ διαχείριση της πρόσβασης του εκάστοτε χρήστη στο σύστημα.
  • Access ModelingΗ διαδικασία σχεδιασμού των δικαιωμάτων πρόσβασης και των ρόλων χρηστών.
  • Access risk ManagementΗ επέκταση των ελέγχων πρόσβασης σε ERP και άλλες εφαρμογές για συνεχή ανάλυση  κινδύνου πρόσβασης σε πραγματικό χρόνο.
  • Password ManagementΗ διαδικασία αυτόματης δημιουργίας κωδικών πρόσβασης, διαχείρισης και επιβολής πολιτικών.

Επένδυση στην ασφάλεια

H Pylones Hellas – πάροχος ψηφιακών τεχνολογιών και ασφάλειας διαδικτύου, με μακρά παρουσία άνω των 25 ετών σε Ελλάδα και Κύπρο, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά και επίσημος συνεργάτης της SailPoint για την ελληνική και κυπριακή αγορά – μέσω του εξειδικευμένου προσωπικού της αλλά και με την καθοδήγηση των έμπειρων μηχανικών της SailPoint, παρέχει τις υπηρεσίες IGA, αναλαμβάνοντας την εγκατάσταση της πλατφόρμας αλλά και τον μετέπειτα έλεγχο λειτουργίας της.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της Pylones Hellas εδώ: https://www.pylones.gr/