Ετικέτα: it issue 83

Η σημασία των λύσεων Managed Detection and Response (MDR)

Χίμαιρα, ή λύση στις σύγχρονες προκλήσεις Κυβερνοασφάλειας; Στο σύγχρονο και πολύπλοκο επιχειρησιακό περιβάλλον, όπου η ψηφιακή τεχνολογία κυριαρχεί και οι…

Posted on 20 Μαρ 2024

SIEM, SOC, MDR an evolving journey

Ο κλάδος της πληροφορικής και ιδιαίτερα ο τομέας της κυβερνοασφάλειας λατρεύει τα ακρωνύμια. Τα τελευταία χρόνια τα ακρωνύμια περιστρέφονται γύρω…

Posted on 20 Μαρ 2024

Trend Micro Worry-Free with CO-Managed XDR

Ανίχνευση και απόκριση σε endpoint και email για managed service providers (MSPs) που υποστηρίζεται από τo S.O.C. της Trend Micro….

Posted on 20 Μαρ 2024

Αξιολόγηση Κινδύνου σε Υποδομές OT

Cyber Noesis www.cybernoesis.com   Η οδηγία NIS-2 (2022/2555) θεσπίζει αυστηρότερες απαιτήσεις για τη διαχείριση κινδύνων και την αναφορά συμβάντων, ενώ…

Posted on 20 Μαρ 2024