Μια Καινοτόμο Προσέγγιση στην Κυβερνοασφάλεια

Το τοπίο των κυβερνοαπειλών για το 2024 προβλέπεται να είναι ιδιαίτερα σύνθετο και δυναμικό, καθώς οι κυβερνοεγκληματίες συνεχίζουν να εξελίσσονται και να προσαρμόζονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες τεχνολογίες και προκλήσεις όπως οι υπηρεσίες νέφους, οι συσκευές ΙοΤ και η τεχνητή νοημοσύνη.

Νικήτας Κλαδάκης
General Manager
ADACOM         www.adacom.com

 

 

 

 

 

H μεγάλη πρόκληση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Από τη μια πλευρά, θα διαπιστώσουμε μια σημαντική αύξηση στις κυβερνοεπιθέσεις στο νέφος, και από την άλλη μια γενικευμένη επίθεση στα διαπιστευτήρια των χρηστών καθώς και στις σχέσεις μεταξύ προμηθευτών και πελατών για την πρόσβαση σε πολλαπλούς στόχους.
Επιπροσθέτως ο συνδυασμός των κυβερνοαπειλών και της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) δημιουργεί μια πρωτοφανή δυναμική στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η ΤΝ, παρότι είναι ένα εργαλείο με τεράστιο δυναμικό για την προστασία των δεδομένων και των συστημάτων, ανοίγει παράλληλα νέους δρόμους για τους κυβερνοεγκληματίες.

Από τη μία πλευρά, η ΤΝ μπορεί να ενισχύσει τις δυνατότητες ανίχνευσης και απόκρισης των συστημάτων κυβερνοασφάλειας χάρη στις συνεχείς εξελίξεις στη μηχανική μάθηση και τους αλγόριθμους βαθιάς μάθησης. Αυτές οι καινοτομίες βοηθούν στην πρόβλεψη και τον εντοπισμό προηγμένων επιθέσεων που παραδοσιακά ήταν δύσκολο να εντοπισθούν. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, οι κυβερνοεγκληματίες χρησιμοποιούν την ΤΝ για τη δημιουργία πιο εξελιγμένων καμπανιών κοινωνικής μηχανικής, όπως οι απάτες phishing, οι οποίες είναι δυσκολότερο να ανιχνευθούν από τα συμβατικά συστήματα ασφαλείας. Παραδείγματα περιλαμβάνουν την παραγωγή ρεαλιστικών εικονικών προσώπων ή τη δημιουργία πειστικών μηνυμάτων κειμένου και φωνής, τα οποία καθίστανται δυνατά μέσω της τεχνολογίας ΑΙ.

Επιπλέον, υπάρχει ανησυχία για τη χρήση της ΤΝ στην ανάπτυξη λογισμικού μέσω αυτοματοποιημένης συγγραφής κώδικα, προκαλώντας ανησυχίες για την ασφάλεια και την ακεραιότητα του κώδικα. Η ικανότητα της ΤΝ να παράγει κώδικα μπορεί να ενσωματώσει κατά λάθος ή εσκεμμένα ευπάθειες στο λογισμικό, αυξάνοντας τον κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων. Επιπλέον, η δυνατότητα της ΤΝ να παράγει ρεαλιστικό περιεχόμενο ανοίγει νέους διαύλους για τη διάδοση ψευδών ειδήσεων και παραπληροφόρησης.

Αξιοποιώντας ΤΝ σε μια υπηρεσία ολιστικής προσέγγισης

Για την αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων η εταιρεία ADACOM επενδύει σε συστήματα και υπηρεσίες που μπορούν να ανιχνεύσουν και να αντιμετωπίσουν τις κυβερνοεπιθέσεις που βασίζονται ή ενισχύονται από την ΤΝ. Η καρδιά των ως άνω υπηρεσιών είναι η υπηρεσία AIDriven XDR (Extended Detection and Response) η οποία βασίζεται στο Microsoft Extended Detection and Response (XDR).

H εν λόγω υπηρεσία παρέχεται από το σύγχρονο Επιχειρησιακό Κέντρο Ασφάλειας (Security Operation center, SOC) της εταιρεία μας και αποτελεί μια καινοτόμο υπηρεσία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, η οποία συνδυάζει τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης με το εκτεταμένο οικοσύστημα ασφαλείας XDR της Microsoft. Αυτή η υπηρεσία έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια ολιστική και ενιαία προσέγγιση στην πρόβλεψη, την ανίχνευση, την προστασία και την απόκριση σε προηγμένες κυβερνοαπειλές καλύπτοντας όλο το ψηφιακό αποτύπωμα μίας επιχείρησης συμπεριλαμβανομένων των endpoints, του δικτύου, του νέφους και των εφαρμογών.

Η υπηρεσία Microsoft XDR αποτελείται από ένα σύνολο ενσωματωμένων υπηρεσιών και λύσεων ασφαλείας της Microsoft, που ολοκληρώνονται ολιστικά για την παροχή μιας ενιαίας ασπίδας προστασίας. Περιλαμβάνει το Microsoft 365 Defender, που προστατεύει τα endpoints, τις ταυτότητες, τα δεδομένα και τις εφαρμογές των χρηστών, το Azure Defender, που ασχολείται με την ασφάλεια των υπηρεσιών και πόρων νέφους, και το Azure Sentinel, το οποίο λειτουργεί ως Security Information and Event Management (SIEM) για την παρακολούθηση και την διερεύνηση των περιστατικών ασφάλειας ενός οργανισμού.

Με την ενσωμάτωση των εκτεταμένων υπηρεσιών ευφυούς ανάλυσης απειλών (Threat Intelligence) όπως attack surface management, digital risk protection και της τεχνητής νοημοσύνης, στην υπηρεσία Microsoft XDR, η υπηρεσία AI-Driven XDR της ADACOM είναι σε θέση να αναλύει αυτομάτως μεγάλους όγκους πληροφοριών ασφαλείας από διάφορες πηγές, να αναγνωρίζει σύνθετα μοτίβα και συμπεριφορές που δηλώνουν κυβερνοεπιθέσεις, και να παρέχει εξατομικευμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των απειλών. Αυτό βοηθά την εταιρεία μας να μειώσει σημαντικά τον χρόνο από την ανίχνευση ενός περιστατικού έως την απόκριση, μειώνοντας τις επιπτώσεις και ενισχύοντας την ασφάλεια των συστημάτων.

Επιπροσθέτως η υπηρεσία AI-Driven XDR της ADACOM παρέχει αυτοματοποιημένες δυνατότητες απόκρισης, επιτρέποντας την διαμόρφωση αυτοματοποιημένων ροών και ενεργειών όταν εντοπίζεται μία απειλή ακόμα και από το πρώιμο στάδιο, μειώνοντας την ανάγκη για ανθρώπινη παρέμβαση και επιταχύνοντας την διαδικασία απόκρισης σε κυβερνοεπιθέσεις. Επιπρόσθετα, με την ικανότητα ολοκλήρωσης στο ευρύτερο οικοσύστημα ασφαλείας της Microsoft όπως Microsoft Defender for endpoint, Microsoft defender for cloud κ.λπ., υλοποιούμε μια ολιστική και δυναμική στρατηγική κυβερνοασφάλειας η οποία ανταποκρίνεται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο των κυβερνοαπειλών.

Καθώς οι απειλές συνεχίζουν να εξελίσσονται εκθετικά, η διάθεση πόρων ενός οργανισμού  σε κορυφαίες λύσεις ασφαλείας όπως η υπηρεσία ΑΙ-Driven XDR της ADACOM δεν αποτελεί πλέον πολυτέλεια, αλλά βασική απαίτηση. Η ολιστική προστασία που παρέχει σε συνδυασμό με τις προηγμένες δυνατότητες της στον εντοπισμό, την ανάλυση και την απόκριση σε περιστατικά ασφαλείας, την καθιστά ως μια κρίσιμη συνιστώσα της στρατηγικής κυβερνοασφάλειας για κάθε σύγχρονη επιχείρηση. Με την υιοθέτηση της εν λόγω υπηρεσίας, οι οργανισμού εξοπλίζονται με τα απαραίτητα εργαλεία που απαιτούνται για να παραμείνουν ασφαλείς σε ένα περιβάλλον όπου η κυβερνοασφάλεια αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα για τη συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία τους.