Η οδηγία NIS2 (Network and Information Systems) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αποτελεί μια εκσυγχρονισμένη εκδοχή της προηγούμενης οδηγίας NIS και στοχεύει στην ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Παναγιώτα Λαγού
Senior Manager in Cybersecurity Consulting,
ADACOM  www.adacom.com

 

 

 

 

Η νέα οδηγία έχει ως στόχο να βελτιώσει την ετοιμότητα και την ανθεκτικότητα των κρατών μελών της ΕΕ απέναντι στις αυξανόμενες κυβερνοαπειλές. Επικεντρώνεται στην προστασία των δικτύων και των συστημάτων πληροφορικής που υποστηρίζουν κρίσιμες υπηρεσίες όπως η ενέργεια, η υγεία, οι μεταφορές και τα χρηματοοικονομικά. Με την εν λόγω οδηγία, η ΕΕ επιχειρεί να δημιουργήσει ένα πιο συνεκτικό και ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες της.

Η συγκεκριμένη οδηγία εισάγει αυστηρότερα κριτήρια ασφαλείας και απαιτήσεις συμμόρφωσης για τις κρίσιμες υποδομές και επιχειρήσεις οργανώσεις. Επιπλέον, επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της σε περισσότερους τομείς που θεωρούνται κρίσιμης σημασίας για την κοινωνία και την οικονομία. Οι ως άνω απαιτήσεις περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις για αύξηση των μηχανισμών ανίχνευσης, πρόληψης και αντιμετώπισης των κυβερνοαπειλών, καθώς και την υλοποίηση των απαραίτητων μηχανισμών ασφαλείας και διαδικασιών διαχείρισης της επικινδυνότητας. Η οδηγία υπογραμμίζει τη σημασία της διαφάνειας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και των ενδιαφερομένων μερών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κυβερνοαπειλών.

Επιπλέον, η εν λόγω οδηγία θεσπίζει ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για την αντιμετώπιση των κυβερνοαπειλών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δικτύων και συστημάτων. Ενθαρρύνει τη δημιουργία κοινών δομών κυβερνοασφάλειας και την ανάπτυξη κοινών πολιτικών και στρατηγικών για την ασφάλεια των πληροφοριών. Μέσω της οδηγίας NIS2, η ΕΕ επιδιώκει να ενισχύσει την ικανότητα των κρατών μελών να αντιδρούν γρήγορα και αποτελεσματικά σε περιστατικά κυβερνοασφάλειας και να διασφαλίσουν τη συνέχεια των κρίσιμων υπηρεσιών σε περιπτώσεις κυβερνοεπιθέσεων. Συνολικά, η οδηγία NIS2 αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση μιας ασφαλέστερης και πιο ανθεκτικής Ευρώπης στον ψηφιακό τομέα.

Απαιτήσεις Συμμόρφωσης

Οι επιχειρήσεις που προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη ως φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών στους ανωτέρω τομείς θα πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και να ενημερώνουν τις αρμόδιες εθνικές αρχές για σοβαρά περιστατικά. Οι βασικοί πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών, όπως οι μηχανές αναζήτησης και οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της οδηγίας.

Καταρχάς, είναι απαραίτητο να εκτελέσουν μια αξιολόγηση των κινδύνων που απειλούν τα πληροφοριακά τους συστήματα. Πρέπει να αναγνωρίσουν τις κρίσιμες υποδομές και τις υπηρεσίες τους, και να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν ενδεχόμενες κυβερνοεπιθέσεις ή διακοπές στη λειτουργία τους. Η αξιολόγηση αυτή θα βοηθήσει τους οργανισμούς να εντοπίσουν τις αδυναμίες τους και να σχεδιάσουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας .

Βασισμένοι στα αποτελέσματα της αξιολόγησης κινδύνων, οι οργανισμοί πρέπει να υλοποιήσουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας. Τα εν λόγω μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών μηχανικής εκμάθησης και τεχνητής νοημοσύνης για την ανίχνευση και την αποτροπή κυβερνοεπιθέσεων, την ανάπτυξη πολιτικών και διαδικασιών ασφαλείας, την τακτική εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα κυβερνοασφάλειας και την ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας των δεδομένων. Οι οργανισμοί πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι διαθέτουν σχέδια έκτακτης ανάγκης και αποκατάστασης για την αντιμετώπιση περιστατικών ασφαλείας.

Η οδηγία NIS2 τονίζει τη σημασία της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των οργανισμών, των κρατών μελών και των αρμόδιων αρχών. Οι οργανισμοί πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε δίκτυα ανταλλαγής πληροφοριών και να συνεργάζονται με άλλους φορείς για την ανίχνευση και την αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών. Επίσης, πρέπει να αναφέρουν άμεσα οποιαδήποτε περιστατικά ασφαλείας στις αρμόδιες αρχές, ώστε να επιτρέπεται η γρήγορη αντίδραση και η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προστασία των κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών.

Λύσεις για την ανάπτυξη και διαχείριση συμμόρφωσης

Η εταιρεία ADACOM, πρωτοπόρος στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, έχει αναπτύξει το πλαίσιο NIS2 Cybersecurity Governance Framework μέσω του οποίου παρέχει ένα ολιστικό πλαίσιο λύσεων και υπηρεσιών για να βοηθήσει τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με την οδηγία NIS2. Το εν λόγω πλαίσιο υποστηρίζεται από την λύση Archer GRC της κατασκευάστριας εταιρείας RSA που μας επιτρέπει την ανάπτυξη και την διαχείριση της συμμόρφωσης με νομικά και κανονιστικά πλαίσια όσο πολύπλοκα και εάν είναι.

Ουσιαστικά η έναρξη της συμμόρφωσης γίνεται με την εκπόνηση της μελέτη ανάλυσης αποκλίσεων και πλάνο συμμόρφωσης. Με την εν λόγω μελέτη θα εντοπίσουμε με σαφή και επιστημονικό τρόπο τις διαφορές μεταξύ των υφιστάμενων μηχανισμών ασφάλειας και των απαιτήσεων συμμόρφωσης που ορίζει η οδηγία NIS2. Η ως άνω ανάλυση θα μας βοηθήσει στην ανίχνευση των περιοχών όπου υπάρχουν μη συμμορφώσεις και απαιτούνται διορθωτικές ενέργειες για την επίτευξη της συμμόρφωσης.

Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων, έτσι ώστε να βοηθήσουμε τους οργανισμούς να αναγνωρίσουν τις κρίσιμες υποδομές και τις απειλές που αντιμετωπίζουν. Μέσω εκτενών ελέγχων και αναλύσεων, οι εξιδεικευμένοι και πιστοποιημένοι σύμβουλου ασφάλειας, θα εντοπίσουν τις ευπάθειες και θα προτείνουν τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνολογικά μέτρα για την διαχείριση των κινδύνων.

Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κινδύνων, η ADACOM θα υλοποιήσει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας. Τα εν λόγω  μέτρα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη των πολιτικών και διαδικασιών ασφάλειας, την παροχή υπηρεσιών CISO, την υλοποίηση αλλά και την πλήρη διαχείριση προηγμένων λύσεων ασφάλειας ως managed security services, όπως firewalls, λύσεις Privilege Access Management (PAM), Data Leakage Protection (DLP), Endpoint Detection and Response (EDR) κ.λπ. Επιπροσθέτως παρέχει ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια για την ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων σε θέματα ασφαλείας και NIS2.

Προηγμένες υπηρεσίες με Τεχνητή Νοημοσύνη

Για τη διαχείριση των περιστατικών ασφάλειας η ADACOM, μέσω του σύγχρονου Επιχειρησιακού κέντρου Ασφάλειας (Security Οperation Center) που διαθέτει και με τις στρατηγικές συνεργασίες που έχει κάνει με κορυφαίες εταιρείες ασφάλειας και πληροφορικής όπως η Microsoft, η IBM, η Cisco κ.λπ. παρέχει προηγμένες υπηρεσίες ανίχνευσης και αποτροπής κυβερνοαπειλών σε πραγματικό χρόνο όπως eXtended Detection and response (XDR) και SOC as a Service (SIEM based). Oι εν λόγω υπηρεσίες περιλαμβάνουν τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών και υπηρεσιών μηχανικής εκμάθησης και τεχνητής νοημοσύνης για την παρακολούθηση της δραστηριότητας και την ανάλυση των συμπεριφορικών μοντέλων λειτουργίας για πιθανές απειλές. Σε περίπτωση επιβεβαιωμένης κυβερνοεπίθεσης, η ADACOM παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης περιστατικών για τη άμεση και αποτελεσματική απόκριση 24×7 και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων. Οι εν λόγω υπηρεσίες περιλαμβάνουν την ανάλυση του περιστατικού, την απομόνωση των προσβεβλημένων συστημάτων και την αποκατάσταση της λειτουργίας τους. Επίσης, μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη και τη δοκιμή σχεδίων ανάκαμψης για να διασφαλιστεί η συνέχεια των κρίσιμων λειτουργιών.

Η ADACOM αποτελεί έναν πολύτιμο συνεργάτη για τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις που θέλουν να διασφαλίσουν την προστασία των πληροφοριακών τους συστημάτων και να συμμορφωθούν με την οδηγία NIS2.