Ετικέτα: it issue 84

14o InfoCom Security 2024

Ένα δυναμικό πεδίο δράσης για την κυβερνοασφάλεια ανοίγεται στον σύγχρονο υβριδικό κόσμο  Μέσα σε 2 ημέρες, 6 μεγάλες θεματικές ενότητες…

Posted on 30 Μάι 2024

NIS2: Another GDPR …#not!

Όποι@ έχει παρακολουθήσει κάποια από τις παρουσιάσεις μου ή/και έχει διαβάσει κάποιο από τα άρθρα μου από το 2018 και…

Posted on 30 Μάι 2024

Η Οδηγία NIS 2 και ο Ελέφαντας στο δωμάτιο…

Η οδηγία NIS-2 (2022/2555) θεσπίζει αυστηρότερες απαιτήσεις για τη διαχείριση κινδύνων και την αναφορά συμβάντων, ενώ καλύπτει ευρύτερο φάσμα τομέων σε σχέση…

Posted on 30 Μάι 2024

O NIS2 μέσα από αντιπαραδείγματα

Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο είναι αρκετά έντονη και παραγωγική η συζήτηση όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Οδηγία NIS2 είτε σε επίπεδο…

Posted on 30 Μάι 2024

Cybersecurity Incidents: Η Σημασία του Incident Response

1158! Αυτός είναι ο εβδομαδιαίος μέσος όρος των κυβερνοεπιθέσεων ανά οργανισμό το 2023, ενώ μια στις δέκα επιχειρήσεις  δέχθηκαν επιθέσεις…

Posted on 30 Μάι 2024