Η εξέλιξη της ψηφιακής εποχής και η διαρκής αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων έχουν καταστήσει τη διασφάλιση της κυβερνοασφάλειας μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες για τους οργανισμούς παγκοσμίως.  Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε στην αναθεώρηση της Οδηγίας για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (NIS), εισάγοντας τη NIS2, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταπόκρισης στις κυβερνοαπειλές.

 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ

Founder & CEO, Principal Penetration Tester

 Logisek, www.logisek.com

 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ

Founder & CEO, Principal Penetration Tester

 Logisek, www.logisek.com

 

Στο παρελθόν, το penetration testing αποτελούσε μια προαιρετική ενέργεια για τις εταιρίες που επιθυμούσαν να διασφαλίσουν την ασφάλεια των δεδομένων και των πελατών τους. Ωστόσο, η νέα οδηγία NIS2 έρχεται να αλλάξει αυτό το τοπίο, επιβάλλοντας την ανάγκη για πιο συστηματική και εντατική προσέγγιση στην κυβερνοασφάλεια.

Η NIS2 εξασφαλίζει ότι οι εταιρίες θα εργαστούν προς τη βελτίωση της ασφάλειας των δεδομένων και των πελατών τους μέσω της χρήσης penetration testing και άλλων εξειδικευμένων υπηρεσιών cyber security. Αυτή η προσέγγιση δεν είναι πλέον μια επιλογή, αλλά μια απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμόρφωση με τις νέες αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας.

Οι Νέες Προκλήσεις της NIS2

Η NIS2 στοχεύει στη βελτίωση της κυβερνοασφάλειας μέσω αυστηρότερων προδιαγραφών και διευρυμένης κάλυψης. Συγκεκριμένα, οι βασικές προκλήσεις που εισάγει περιλαμβάνουν:

Διευρυμένο Πεδίο Εφαρμογής – Η NIS2 επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της ώστε να καλύψει περισσότερους τομείς και τύπους επιχειρήσεων. Πλέον, δεν περιλαμβάνει μόνο τους βασικούς παρόχους υπηρεσιών, αλλά και μικρότερες επιχειρήσεις που θεωρούνται κρίσιμες για την ασφάλεια και την οικονομία.

Αυστηρότερες Απαιτήσεις Ασφάλειας – Οι οργανισμοί θα πρέπει να εφαρμόσουν μέτρα ασφάλειας που περιλαμβάνουν προληπτικές ενέργειες, ανίχνευση και αντιμετώπιση απειλών, καθώς και την αποκατάσταση των συστημάτων σε περίπτωση παραβίασης.

Ανάγκη για Ταχεία Αναφορά Συμβάντων – Η NIS2 απαιτεί την άμεση αναφορά συμβάντων ασφαλείας εντός συγκεκριμένων χρονικών πλαισίων. Αυτό σημαίνει ότι οι οργανισμοί θα πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίσουν και να αναφέρουν γρήγορα οποιαδήποτε παραβίαση ασφάλειας, παρέχοντας λεπτομερείς πληροφορίες για το συμβάν και τα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπισή του.

Αναβάθμιση Πολιτικών και Διαδικασιών – Οι οργανισμοί θα χρειαστεί να αναβαθμίσουν τις πολιτικές και τις διαδικασίες τους για να καλύψουν τις νέες απαιτήσεις της NIS2. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη στρατηγικών για την ανίχνευση και την αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών, καθώς και την εφαρμογή μέτρων για την προστασία των δεδομένων και των συστημάτων τους.

Εκπαίδευση Προσωπικού – Η επένδυση σε εκπαιδευτικά προγράμματα των εργαζομένων σχετικά με τις νέες απαιτήσεις και τις βέλτιστες πρακτικές για την ασφάλεια των πληροφοριών αποκτά νέο ρόλο υπό το πρίσμα της NIS2.

Τεχνολογικές Επενδύσεις – Η συμμόρφωση με τη NIS2 απαιτεί επενδύσεις σε τεχνολογίες ασφάλειας για την ανίχνευση και την αντιμετώπιση απειλών, καθώς και για την αποκατάσταση των συστημάτων σε περίπτωση παραβίασης.

Penetration Testing Υπηρεσίες της Logisek για Συμμόρφωση με τη NIS2

Η συμμόρφωση με τη NIS2 μπορεί να είναι μια σύνθετη και απαιτητική διαδικασία. Οι υπηρεσίες Penetration Testing (PT) αποτελούν μια κρίσιμη συνιστώσα για την επίτευξη αυτής της συμμόρφωσης, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις που βοηθούν τους οργανισμούς να εντοπίσουν και να διορθώσουν ευπάθειες στα συστήματά τους. Η Logisek παρέχει μια ευρεία γκάμα εξειδικευμένων υπηρεσιών penetration testing που συμβάλλουν στην ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας των επιχειρήσεων και στη συμμόρφωση με τις νέες απαιτήσεις της οδηγίας NIS2.

Η υπηρεσία Infrastructure Penetration Testing επικεντρώνεται στην αξιολόγηση της ασφάλειας των δικτυακών υποδομών και των συστημάτων, προσφέροντας λεπτομερείς αναφορές και προτάσεις για την αποτροπή πιθανών επιθέσεων.  Αντίστοιχα, οι υπηρεσίες Web και Mobile Applications Penetration Testing αναγνωρίζουν κενά ασφαλείας στις διαδικτυακές εφαρμογές και στις εφαρμογές κινητών, εξασφαλίζοντας την προστασία των δεδομένων των χρηστών.  Η υπηρεσία IoT Penetration Testing επικεντρώνεται στην προστασία των συσκευών IoT από κακόβουλες επιθέσεις.

Επιπλέον, η υπηρεσία Source Code Review ανιχνεύει ευπάθειες στον κώδικα των εφαρμογών πριν από την κυκλοφορία τους, ενώ τα Security Configuration Audits εξασφαλίζουν ότι τα συστήματα λειτουργούν σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της βιομηχανίας. Η υπηρεσία Ransomware Risk & Preparedness Assessment αξιολογεί την ευπάθεια της επιχείρησής απέναντι σε επιθέσεις ransomware και προετοιμάζει για την αντιμετώπισή τους. Τέλος, η υπηρεσία Red Teaming προσομοιώνει ρεαλιστικές επιθέσεις για την αξιολόγηση και ενίσχυση των αμυντικών μηχανισμών του οργανισμού.

Οι υπηρεσίες της Logisek βοηθούν τις επιχειρήσεις να θωρακιστούν απέναντι στις σύγχρονες απειλές και να συμμορφωθούν αποτελεσματικά με το πλαίσιο της NIS2 μέσω:

  1. Αναγνώρισης Ευπαθειών – Οι δοκιμές παρείσδυσης εντοπίζουν και αξιολογούν ευπάθειες στα συστήματα και τα δίκτυα των οργανισμών επιτρέποντας στους οργανισμούς να λάβουν προληπτικά μέτρα για την αποτροπή ενδεχόμενων επιθέσεων.
  2. Ανάπτυξης Αποτελεσματικών Μέτρων Ασφάλειας – Με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμών παρείσδυσης, η Logisek παρέχει συστάσεις για την ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας. Αυτό περιλαμβάνει την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών και την αναβάθμιση των πολιτικών και διαδικασιών ασφάλειας.

Με την κατάλληλη προετοιμασία και τα απαραίτητα εργαλεία, οι οργανισμοί μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις νέες προκλήσεις και να προστατεύσουν τα συστήματα και τα δεδομένα τους από τις απειλές του κυβερνοχώρου.

Οι υπηρεσίες Penetration Testing της Logisek παρέχουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ανίχνευση και την αντιμετώπιση ευπαθειών, βοηθώντας τους οργανισμούς να ενισχύσουν την κυβερνοασφάλειά τους και να συμμορφωθούν με τη NIS2.