Με την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, τα παραδοσιακά μέτρα ασφαλείας είναι συχνά ανεπαρκή για την αποτελεσματική ανίχνευση και απάντηση σε περίπλοκες απειλές. Σε αυτό το πλαίσιο το Managed Detection and Response αναδεικνύεται ως μια ζωτικής σημασίας λύση για την ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και την προστασία ευαίσθητων δεδομένων.

Νεκτάριος Σκενδερίδης
Senior Network & Security Engineer
Dataplex           www.dataplex.gr

Το MDR αντιπροσωπεύει μια προληπτική προσέγγιση για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, συνδυάζοντας προηγμένη τεχνολογία, ανάλυση εμπειρογνωμόνων και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο για τον έγκαιρο εντοπισμό και τον μετριασμό των απειλών. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά μέτρα ασφαλείας που εστιάζουν αποκλειστικά στην πρόληψη, το MDR ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση, δίνοντας έμφαση στις δυνατότητες ανίχνευσης και απόκρισης για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των περιστατικών στον κυβερνοχώρο. Στον πυρήνα του, το MDR αξιοποιεί εργαλεία αιχμής, όπως προηγμένη ευφυΐα απειλών, αλγόριθμους μηχανικής μάθησης και αναλύσεις συμπεριφοράς για τον εντοπισμό ανώμαλων δραστηριοτήτων και πιθανών παραβιάσεων ασφάλειας. Αυτές οι τεχνολογίες παρακολουθούν συνεχώς την κυκλοφορία της πληροφορίας στο δίκτυο, τα τελικά σημεία και τα περιβάλλοντα cloud, επιτρέποντας τον έγκαιρο εντοπισμό ύποπτης συμπεριφοράς ενδεικτικής απειλών στον κυβερνοχώρο.

Ωστόσο, η τεχνολογία από μόνη της δεν επαρκεί για την αποτελεσματική καταπολέμηση των σύγχρονων απειλών στον κυβερνοχώρο. Εκεί είναι που το ανθρώπινο στοιχείο του MDR γίνεται κρίσιμο. Οι ειδικευμένοι επαγγελματίες της κυβερνοασφάλειας διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στις υπηρεσίες MDR, παρέχοντας κρίσιμη τεχνογνωσία για την ανάλυση ειδοποιήσεων, τη διερεύνηση περιστατικών και την ενορχήστρωση ενεργειών απόκρισης. Η ικανότητά τους να ενοποιούν δεδομένα, να εντοπίζουν ψευδώς θετικά στοιχεία και να ιεραρχούν τις απειλές διασφαλίζει μια ταχεία και αποτελεσματική απόκριση για τον μετριασμό πιθανών ζημιών.

Επιπλέον, το MDR προσφέρει μια προληπτική προσέγγιση στο κυνήγι απειλών, επιτρέποντας στις ομάδες ασφαλείας να αναζητούν ενεργά δείκτες παραβίασης (IOC) και αναδυόμενες απειλές στο περιβάλλον ενός οργανισμού. Εντοπίζοντας και εξουδετερώνοντας προληπτικά πιθανές απειλές προτού κλιμακωθούν, το MDR βοηθά τους οργανισμούς να παραμείνουν ένα βήμα μπροστά από τους αντιπάλους στον κυβερνοχώρο. Ένα άλλο βασικό πλεονέκτημα του MDR είναι η επεκτασιμότητα και η ευελιξία του, καθιστώντας το κατάλληλο για οργανισμούς όλων των μεγεθών και βιομηχανιών. Είτε πρόκειται για μια μικρή επιχείρηση με περιορισμένους πόρους είτε για μια μεγάλη επιχείρηση με πολύπλοκη υποδομή, το MDR μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να πληροί συγκεκριμένες απαιτήσεις ασφαλείας και πρότυπα συμμόρφωσης με τους κανονισμούς.

Με αποδεδειγμένο ιστορικό υποστήριξης ορισμένων από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Ελλάδας, η Dataplex ειδικεύεται στην παροχή υπερσύγχρονων υπηρεσιών MDR παράλληλα με ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ασφάλειας Δικτύων. Αξιοποιώντας την τεχνολογία αιχμής και μια ομάδα έμπειρων επαγγελματιών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, η Dataplex προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις για προστασία από τις εξελισσόμενες απειλές στον κυβερνοχώρο. Από την προληπτική ανίχνευση απειλών και την ταχεία απόκριση συμβάντων έως την προληπτική αναζήτηση απειλών και τη συμμόρφωση, η Dataplex ενισχύει την ικανότητα των επιχειρήσεων να μετριάζουν τους κινδύνους αποτελεσματικά, διατηρώντας παράλληλα την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα ενώ παράλληλα απελευθερώνονται εταιρικοί πόροι προκειμένου οι επιχειρήσεις να εστιάζουν στους βασικούς επιχειρηματικούς στόχους χωρίς συμβιβασμούς στην ασφάλεια.