Στη σημερινή ψηφιακή εποχή, η προστασία ευαίσθητων δεδομένων έχει καταστεί πρωταρχικής σημασίας για οργανισμούς σε όλους τους τομείς. Με την άνοδο των απειλών στον κυβερνοχώρο και τις αυστηρές ρυθμιστικές απαιτήσεις, η ανάγκη για ισχυρές λύσεις πρόληψης απώλειας δεδομένων (DLP) δεν ήταν ποτέ πιο κρίσιμη.

Λάμπρος Κατσώνης
Solutions Director, GUARDBYTE
www.guardbyte.com.cy

 

 

 

Σύμφωνα με την οδηγία για τα δίκτυα και τα συστήματα πληροφοριών (NIS 2), οι οργανισμοί υποχρεούνται να ενισχύσουν τη στάση τους στον κυβερνοχώρο, καθιστώντας απαραίτητη την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης λύσης DLP. Μεταξύ των μυριάδων διαθέσιμων επιλογών, το GTB DLP της GTB Technologies αναδεικνύεται πρωτοπόρος, προσφέροντας προηγμένες λειτουργίες προσαρμοσμένες για την αντιμετώπιση του εξελισσόμενου τοπίου των απειλών για την ασφάλεια των δεδομένων.

Δυναμικά πλεονεκτήματα

Η πλατφόρμα GTB DLP διακρίνεται μέσω μιας σειράς λειτουργιών αιχμής που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν απαράμιλλη προστασία από παραβιάσεις δεδομένων. Στο επίκεντρο των δυνατοτήτων του βρίσκεται η τεχνολογία fingerprint, χαρακτηριστικό γνώρισμα που φημίζεται για την ικανότητά της να εξαλείφει αποτελεσματικά τα ψευδώς θετικά. Αυτή η τεχνολογία διασφαλίζει ότι οι νόμιμες μεταδόσεις δεδομένων δεν επισημαίνονται λανθασμένα ως απειλές για την ασφάλεια, ελαχιστοποιώντας έτσι οποιαδήποτε λανθασμένη ενέργεια.

Επιπλέον η πλατφόρμα  GTB DLP μπορεί να υπερηφανεύεται για την ιδιόκτητη μηχανή ταξινόμησης (classification), η οποία δίνει την δυνατότητα στους οργανισμούς να κατηγοριοποιούν και να ιεραρχούν τα δεδομένα με βάση τις απαιτήσεις ευαισθησίας και συμμόρφωσης. Αυτό επιτρέπει τον λεπτομερή έλεγχο της πρόσβασης και της μετάδοσης δεδομένων, διευκολύνοντας τη συμμόρφωση με ρυθμιστικά πλαίσια όπως το NIS 2.

Ένα από τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας GTB DLP είναι η καινοτόμος προσέγγισή του στην προστασία δεδομένων, γνωστή ως Drip DLP. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές λύσεις DLP που βασίζονται σε μηχανισμούς δυαδικής ανίχνευσης, το Drip DLP εστιάζει στην παρακολούθηση και τον μετριασμό της διείσδυσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, αποτρέποντας έτσι πιθανές παραβιάσεις προτού κλιμακωθούν σε πλήρη περιστατικά. Επιπλέον, η πλατφόρμα GTB DLP προσφέρει agent-less DLP πολιτικές βελτιστοποιώντας την ανάπτυξη και τη διαχείριση σε διάφορα περιβάλλοντα πληροφορικής.

Ένα επίσης αξιοσημείωτο πλεονέκτημα της πλατφόρμας GTB DLP είναι η ολοκληρωμένη υποστήριξή του στην ελληνική γλώσσα, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων Optical Character Recognition (OCR). Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει τον εντοπισμό ευαίσθητων πληροφοριών που περιέχονται σε σαρωμένα αρχεία, εικόνες, ΠPDF και εικόνες X-RAY. Επεκτείνοντας τις δυνατότητες γλωσσικής και συμφραζομένης ανάλυσης ώστε να συμπεριλάβει την ελληνική γλώσσα, η πλατφόρμα GTB DLP διασφαλίζει ότι οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή εξυπηρετούν ελληνόφωνους πελάτες μπορούν να τηρούν αποτελεσματικά την κανονιστική συμμόρφωση και τα πρότυπα ασφάλειας δεδομένων.

Προληπτική ισχυρή άμυνα

Πέρα από ρυθμιστικές εντολές όπως το NIS 2, η εφαρμογή λύσεων DLP είναι επιτακτική λόγω των πολύπλευρων κινδύνων που ενέχουν εσωτερικές και εξωτερικές απειλές. Οι εργαζόμενοι, συχνά άθελά τους, αντιπροσωπεύουν σημαντική πηγή παραβιάσεων δεδομένων μέσω αμέλειας ή κακόβουλων ενεργειών. Είτε μέσω τυχαίων αποκαλύψεων μέσω email είτε μέσω σκόπιμης διείσδυσης δεδομένων, οι εσωτερικές απειλές μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τα ευαίσθητα στοιχεία πληροφοριών ενός οργανισμού, οδηγώντας σε ζημιά στη φήμη και οικονομικές απώλειες.

Επιπλέον, ο πολλαπλασιασμός των κυβερνοεπιθέσεων που στοχεύουν κρίσιμα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του πηγαίου κώδικα, της πνευματικής ιδιοκτησίας και των οικονομικών πληροφοριών, υπογραμμίζει τον επείγοντα χαρακτήρα της εφαρμογής ισχυρών μέτρων DLP. Οι συνέπειες της διαρροής δεδομένων μπορεί να είναι καταστροφικές, που κυμαίνονται από ρυθμιστικές κυρώσεις και νομικές ευθύνες έως διάβρωση της εμπιστοσύνης των πελατών και ανταγωνιστικό μειονέκτημα. Η πλατφόρμα GTB DLP χρησιμεύει ως μια τρομερή άμυνα έναντι τέτοιων απειλών, δίνοντας τη δυνατότητα στους οργανισμούς να προστατεύουν προληπτικά τα πιο πολύτιμα περιουσιακά τους στοιχεία.

Συμπερασματικά, η επιτακτική ανάγκη για λύσεις DLP, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με το NIS 2, δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί. Η πλατφόρμα GTB DLP ξεχωρίζει ως μια ολοκληρωμένη και καινοτόμος λύση, εξοπλισμένη με προηγμένα χαρακτηριστικά όπως τεχνολογία δακτυλικών αποτυπωμάτων, ιδιόκτητη μηχανή ταξινόμησης, Drip DLP και υποστήριξη OCR για την ελληνική γλώσσα. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της πλατφόρμας GTB DLP, οι οργανισμοί μπορούν να μετριάσουν τους κινδύνους που θέτουν οι εσωτερικές και εξωτερικές απειλές, ενισχύοντας την άμυνά τους στον κυβερνοχώρο και διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τις ρυθμιστικές εντολές. Σε μια εποχή που ορίζεται από παραβιάσεις δεδομένων και απειλές στον κυβερνοχώρο, η επένδυση σε ισχυρές λύσεις DLP δεν είναι απλώς μια αναγκαιότητα – είναι μια στρατηγική επιταγή για τη διαφύλαξη της ανθεκτικότητας και της φήμης του οργανισμού.