Οι κυριότερες πτυχές πρακτικού ενδιαφέροντος, που σχετίζονται με την ασφάλεια στο Cloud, με τελικό στόχο οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί να ενημερωθούν πλήρως για θέματα ασφάλειας και προστασίας ιδιωτικότητας, θα παρουσιαστούν σε εσπερίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΙΠ) της ΕΕΔΕ. Η εκδήλωση με θέμα: «Ασφάλεια Πληροφοριών σε Cloud Computing Υπηρεσίες: Μύθοι και πραγματικότητα» θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο King George την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 16:30 και εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΕΙΠ, και ειδικότερα των Special Interest Groups – Information Security.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών, υπεύθυνους ασφάλειας, συμμόρφωσης, διαχείρισης ρίσκου και διευθυντές πληροφορικής. Ειδικότερα, η εσπερίδα θα εστιαστεί στους παρακάτω τομείς:

  • Παρουσίαση των πραγματικών προκλήσεων ασφάλειας στο Cloud Computing, αλλά και κατάρριψη των σχετικών μύθων.
  • Ανάδειξη πρακτικών λύσεων, ώστε οι Ελληνικές επιχειρήσεις να είναι σε θέση να απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα των λύσεων Cloud, ανάλογα με το μέγεθος και το είδος τους.
  • Παρουσίαση συγκεκριμένων παραδειγμάτων ασφαλών λύσεων Cloud.
  • Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια και την συμμόρφωση.

Χορηγοί της συγκεκριμένης εκδήλωσης που πραγματοποιείται με την υποστήριξη του ISACA είναι οι εταιρίες Cisco, EMC²-RSA, ΙΒΜ Ελλάς ΑΕ, Intracom-Telecom, Microsoft και SAP. Χορηγοί επικοινωνίας: Ναυτεμπορική, Naftemporiki.gr, IT Security Professional.

Σχετικά με το ΕΙΠ
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΕΙΠ) της ΕΕΔΕ ιδρύθηκε το 1985. Το Ινστιτούτο αποτελεί την κύρια συλλογική έκφραση και εκπροσώπηση όσων πιστεύουν στον κρίσιμο ρόλο της πληροφορικής και εργάζονται συστηματικά στην ανάπτυξη και εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορικής. Αποβλέπει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του Μάνατζμεντ και των λειτουργιών του και στη βελτίωση της επιχειρηματικής πρακτικής με την ορθολογική εφαρμογή και χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής στις ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κ. Ματίνα Σταυροπούλου στην ΕΕΔΕ, τηλ. 210 2112000 (εσωτ. 710), fax 210 2112037, eip@eede.gr, www.eede.gr