Το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) και το Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ) του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοίνωσαν, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014 στο πλαίσιο του International Internal Audit Awareness Month, τη δημιουργία του “Internal Auditing Education Center” (IAEC).

 

 

Ο νέος αυτός φορέας ευελπιστεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την προώθηση της γνώσης σε θέματα εσωτερικού ελέγχου όπως επίσης διαχείρισης κινδύνων, διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης. Επιδίωξή του αποτελεί η άρτια κατάρτιση των εσωτερικών ελεγκτών και όλων όσοι ενδιαφέρονται για θέματα ελεγκτικής και συναφών αντικειμένων, με στόχο την ανάπτυξη στελεχών υψηλού επιπέδου, ικανών να προσδώσουν αξία σε κάθε οργανισμό.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Κατά της Απάτης (HACFE) και Β. Γεν. Διευθυντής Δικτύου της Εθνικής Τράπεζας κ. Παναγιώτης Γεωργίου, ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής (ISACA Athens Chapter) κ. Μιχάλης Σαμιωτάκης, η Γενική Γραμματέας του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (HIIA) κα Βέρρα Μαρμαλίδου, οι οποίοι και απηύθυναν χαιρετισμό, καθώς και στελέχη από τον τραπεζικό και ασφαλιστικό χώρο, το Υπουργείο Οικονομικών, ελεγκτικές εταιρείες και άλλους φορείς.

Το IAEC θα προσφέρει το ανανεωμένο σε δομή και περιεχόμενο INTERNAL AUDITING & GRC PROGRAM, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με την ΕΥ και υπό την αιγίδα των HACFE, ISACA Athens Chapter και SAS Institute, και ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης των εσωτερικών ελεγκτών. Επίσης, προγραμματίζει νέες δραστηριότητες που θα αφορούν μαθήματα προετοιμασίας για την απόκτηση επαγγελματικών πιστοποιήσεων στον εσωτερικό έλεγχο και σε άλλα σχετικά γνωστικά αντικείμενα, καθώς και στοχευμένους κύκλους σπουδών με εξειδικευμένη θεματολογία, καλύπτοντας τις ανάγκες των στελεχών της σύγχρονης επιχείρησης, ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις και τους επιχειρησιακούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν.
Κατά την έναρξη της εκδήλωσης ο καθηγητής κ. Νικόλαος Μυλωνάς επεσήμανε τη σημασία του INTERNAL AUDITING & GRC PROGRAM για τα στελέχη των επιχειρήσεων και τη διαρκή προσπάθεια όλων των συντελεστών για τη συνεχή αναβάθμισή του. Στη συνέχεια, ο καθηγητής κ. Παναγιώτης Αλεξάκης ανακοίνωσε τη σημαντική διάκριση που έλαβε το Πρόγραμμα από το The IIA Global με αποτέλεσμα να φέρει πλέον τον τίτλο “Internal Audit Αcademic Awareness Program”. Ο τίτλος αυτός απονέμεται από το The IIA Global σε εκπαιδευτικούς φορείς, ως αναγνώριση της προσπάθειας που καταβάλουν έτσι ώστε να παρέχουν αξιόπιστη εκπαιδευτική καθοδήγηση στους εσωτερικούς ελεγκτές και να προετοιμάζουν τα στελέχη του μέλλοντος.

Τέλος, ο κ. Αλεξάκης ανήγγειλε τις νέες δραστηριότητες του IAEC σχετικά με τα μαθήματα προετοιμασίας για την απόκτηση επαγγελματικών πιστοποιήσεων και τους στοχευμένους κύκλους σπουδών, επισημαίνοντας ότι εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προσφοράς ολοκληρωμένης, αναβαθμισμένης και ποιοτικής εκπαίδευσης προς τους εσωτερικούς ελεγκτές και άλλα στελέχη των επιχειρήσεων.