Η εταιρεία ADACOM, που δραστηριοποιείται στον τομέα των λύσεων ασφάλειας πληροφοριών, πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία εκδήλωση με θέμα «Η ασφάλεια ως μοχλός επιχειρηματικής ανάπτυξης».

 

 

 

 

 

 

 

Στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν τόσο για τις τρέχουσες λύσεις ασφάλειας που διαθέτει η ADACOM, μαζί με τους συνεργάτες της SafeΝet και Ascertia όσο και για τις εφαρμογές τους σε πραγματικά επιχειρηματικά περιβάλλοντα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι Ondrej Valent, Regional Sales Manager Central EMEA και Marko Bobinac, PreSales Central EMEA της SafeΝet, παρουσίασαν λύσεις προστασίας των δεδομένων που διασφαλίζουν την ομαλή ανάπτυξη της επιχείρησης. H Safenet είναι μια ηγέτιδα εταιρεία που παρέχει λύσεις ασφάλειας πληροφοριών σε ολόκληρο τον κόσμο. Το δεδομενο-κεντρικό μοντέλο της Safenet εστιάζει στην προστασία της κρίσιμης επιχειρηματικής πληροφορίας καθόλη τη διάρκεια ύπαρξης της, είτε στο εταιρικό datacenter είτε στο cloud. Πάνω από 25.000 εταιρείες και κυβερνητικοί οργανισμοί παγκοσμίως εμπιστεύονται τη Safenet για την προστασία και τον έλεγχο των ευαίσθητων πληροφοριών, τη διαχείριση εταιρικού ρίσκου, την επίτευξη συμμόρφωσης αλλά και την ασφάλεια εικονικών και cloud υποδομών, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα προηγμένες κρυπτογραφικές λύσεις. 

Ο Rod Crook, Solutions Director της Ascertia, εστίασε στις εφαρμογές που αναπτύσσει και υλοποιεί η Ascertia στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριών, δίνοντας έμφαση στη σπουδαιότητα της ψηφιακής υπογραφής, η οποία πλέον δύναται να αντικαταστήσει πλήρως την παραδοσιακή υπογραφή, καθώς και στο πώς οι λύσεις της Ascertia μπορούν να απλοποιήσουν την χρήση και την επαλήθευσή της. Επίσης, αναφέρθηκε σε λύσεις χρονοσήμανσης, ασφαλούς ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης αλλά και επικύρωσης της ηλεκτρονικής ταυτότητας. Τα βασικά αυτά στοιχεία συμβάλλουν τα μέγιστα στο ηλεκτρονικό  επιχειρείν, καθώς εξασφαλίζουν το απαιτούμενο επίπεδο εμπιστοσύνης, ενώ επιτυγχάνουν με διαφανή τρόπο την αυθεντικοποίηση χρηστών, την επαλήθευση και επικύρωση ψηφιακής ταυτότητας, τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο αλλά και την ακεραιότητα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Στην εκδήλωση, έγινε επίσης αναφορά και σε νομικά ζητήματα που αφορούν στις ψηφιακές υπογραφές, από τη δικηγόρο Μίνα Ζούλοβιτς που ειδικεύεται σε νομικά θέματα ICT και e-business ενώ αναλύθηκαν οι δυνατότητες που προσφέρει σήμερα το διεθνές κανονιστικό πλαίσιο για τη χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η ADACOM διαθέτοντας μια μεγάλη ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων και μηχανικών ασφάλειας πληροφοριών με βαθιά τεχνογνωσία και διεθνή εμπειρία στον τομέα της ψηφιακής υπογραφής και της προστασίας ευαίσθητων επιχειρηματικών δεδομένων, μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά οργανισμούς και επιχειρήσεις κάθε μεγέθους για την επιτυχημένη εφαρμογή των παραπάνω λύσεων, παρέχοντας υπηρεσίες, ανάλυσης, σχεδιασμού, υλοποίησης και τεχνικής υποστήριξης προσαρμοσμένες στις εκάστοτε επιχειρηματικές απαιτήσεις των πελατών της.