Καθώς τα δίκτυα αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σπουδαιότητα ως προς την κάλυψη της ανάγκης για τη σύνδεση των δισεκατομμυρίων αντικειμένων, ανθρώπων και εφαρμογών που απαρτίζουν το  Internet of Everything, οι επαγγελματίες στον χώρο του ΙΤ έρχονται αντιμέτωποι με την πρόκληση να παρέχουν εφαρμογές με διαρκώς υψηλότερες επιδόσεις, από τα κέντρα δεδομένων έως τα δίκτυα ευρείας περιοχής (WAN) και τα δίκτυα πρόσβασης (LAN). Πολλές εταιρείες στον χώρο του IT εξακολουθούν να εργάζονται σε ξεχωριστά και μη αποτελεσματικά απομονωμένα περιβάλλοντα, πραγματοποιώντας, με τρόπο μη αυτόματο, εργασίες μεταξύ συσκευών. Αυτές οι εργασίες εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν έως και 80% με 90% του χρόνου τους.

 

Με στόχο να βοηθήσει τις εταιρείες του χώρου του IT να αντιμετωπίσουν τις συγκεκριμένες προκλήσεις, η Cisco επεκτείνει την εφαρμογοκεντρική υποδομή (ACI) παρουσιάζοντας το Enterprise Module του Cisco Application Policy Infrastructure Controller (APIC), το οποίο παρέχει λύσεις ACI όχι μόνο σε κέντρα δεδομένων, αλλά επίσης σε δίκτυα ευρείας περιοχής και πρόσβασης.

Η Cisco εμπλουτίζει διαρκώς το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της που αφορούν κέντρα δεδομένων και λύσεις δικτύωσης, και με την επέκταση αυτή του APIC προσφέρει  δυνατότητες Software Defined Networking (SDN)   μέσα σε ένα συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής που αφορά από κέντρα δεδομένων έως και δίκτυα ευρείας περιοχής και πρόσβασης. 

Η Cisco ανακοίνωσε επίσης μια καινούρια υβριδική λύση cloud, το Cisco InterCloud, προετοιμάζοντας το δρόμο για διαλειτουργικά και άκρως ασφαλή δημόσια, ιδιωτικά και υβριδικά cloud.

Cisco APIC

Το Enterprise Module του  Cisco Application Policy Infrastructure Controller (APIC) παρέχει στις εταιρείες στον χώρο του ΙΤ πλήρη διαφάνεια ως προς τα δίκτυά τους, μέσω της αυτοματοποίησης των δικτύων και της διαμόρφωσης της πολιτικής, ενώ παράλληλα τους επιτρέπει να διαχειρίζονται εφαρμογές σε όλα τα δίκτυα ευρείας περιοχής και πρόσβασης. Η αυτοματοποιημένη αυτή διεργασία είναι σε θέση να χειρίζεται παραδοσιακά επαναλαμβανόμενες και περίπλοκες εργασίες, απελευθερώνοντας το προσωπικό των τμημάτων ΙΤ από κοινότυπες δραστηριότητες και προσφέροντάς του έτσι τη δυνατότητα να εστιάζει σε πιο στρατηγικής σημασίας δραστηριότητες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των εταιρειών τους.

Νέα κύρια σημεία:

  • Το Enterprise Module του Cisco APIC προσφέρει  τη  μοναδική δυνατότητα αντιμετώπισης ολόκληρου του δικτύου ως μία οντότητα, αντί της αντιμετώπισης των μεμονωμένων επιμέρους στοιχείων του δικτύου . Αυτό οδηγεί σε μείωση της περιπλοκότητας, σε ταχύτερη ανάπτυξη των εφαρμογών σε ενσύρματες και ασύρματες υποδομές και σε αυξημένη αποτελεσματικότητα στη διαχείριση δικτύων και στην αντιμετώπιση προβλημάτων.  
  • Το Enterprise Module του Cisco APIC αποδεσμεύει επίσης χρόνο για τα τμήματα ΙΤ που σε αντίθετη περίπτωση θα κατανάλωναν σε εργασίες διαμόρφωσης εξοπλισμού δικτύων και ενημέρωσης αλλαγών πολιτικών από συσκευή σε συσκευή. Επίσης προσφέρει την αυτοματοποίηση πολλών δραστηριοτήτων των τμημάτων ΙΤ επιτρέποντας τη μεταφορά των εργασιών διαμόρφωσης και αλλαγών πολιτικής στα επιμέρους στοιχεία του δικτύου, χωρίς να είναι απαραίτητη πλέον η μη αυτόματη ενημέρωση κάθε στοιχείου από το τμήμα ΙΤ. Συνεπώς, τα τμήματα IT έχουν πλέον τη δυνατότητα να αφιερώνουν τον χρόνο τους στη δημιουργία καινοτόμων επιχειρηματικών εφαρμογών με βάση πληροφορίες σχετικά με τα δίκτυα και να επιφέρουν άμεσα αποτελέσματα ως προς τις επιχειρηματικούς στόχους των εταιρειών τους.
  • Επιπροσθέτως, το Enterprise Module του Cisco APIC παρέχει υποστήριξη, με τρόπο μοναδικό, τόσο σε νέες όσο και σε υπάρχουσες δικτυακές υποδομές, υποστηρίζοντας μια ποικιλία από Application Programming Interfaces (API), τα οποία περιλαμβάνουν τα OpenFlow, onePK και Command Line Interface (CLI). Το Enterprise Module του Cisco APIC υποστηρίζει επίσης τόσο τις νέες συσκευές με δυνατότητα SDN καθώς και τον παλαιότερο εξοπλισμό δικτύου της Cisco, επιτρέποντας την αυτοματοποίηση των εργασιών των τμημάτων ΙΤ για έναν μεγάλο αριθμό ήδη εγκατεστημένου εξοπλισμού. Με αυτόν τρόπο παύει πλέον να υπάρχει η ανάγκη για την απομάκρυνση και αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού δικτύου προκειμένου να μπορέσει μια εταιρεία να αξιοποιήσει τη νέα αυτή λειτουργικότητα. 
  • Το Enterprise Module του Cisco APIC αποτελείται από τρεις συνιστώσες: ενοποιημένη βάση δεδομένων με πληροφορίες για το δίκτυο, υποδομή πολιτικής και αυτοματοποίηση. Αυτές οι συνιστώσες, συνδυαστικά, είναι σε θέση να αυξήσουν σε σημαντικό βαθμό τον αυτοματισμό και την ευελιξία του δικτύου, μειώνοντας κατά έως και 36% τον χρόνο που αφιερώνουν τα τμήματα ΙΤ σε δραστηριότητες σχετικά με τη λειτουργία των συστημάτων.
  • Για την αντιμετώπιση ζητημάτων σχετικών με την ασφάλεια, το Enterprise Module του Cisco APIC αυτοματοποιεί μια διαδικασία για τον γρήγορο εντοπισμό και την αντιμετώπιση απειλών σε ολόκληρο το δίκτυο ενσωματώνοντας και αυτοματοποιώντας λύσεις ασφαλείας Sourcefire της Cisco.
  • Ως προς τη διαχείριση της συμμόρφωσης στο σύνολο των υποκαταστημάτων και στα κεντρικά των εταιρειών, το Enterprise Module του Cisco Enterprise APIC προσφέρει επίσης την αυτοματοποίηση των αναπτύξεων Quality of Service (QoS) και έξυπνων WAN (IWAN).
  • Σε δημοσίευση στο blogτης Cisco, ο Jeff Reed, αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής SDN για την ομάδα Enterprise Networking Group της Cisco, αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίον οι πελάτες χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο προϊόν σήμερα και στα επιχειρηματικά πλεονεκτήματα που αυτό μπορεί να προσφέρει.

Διαθεσιμότητα

Το Enterprise Module  του Cisco APIC πρόκειται να είναι διαθέσιμο στα τέλη του πρώτου εξαμήνου του 2014 και χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση τόσο για τους υπάρχοντες όσο και για τους νέους πελάτες  Cisco SMARTnet .