Καθώς οι τάσεις cloud και mobile εξακολουθούν να αυξάνουν τη ζήτηση για ταχύτερες εφαρμογές και υπηρεσίες, η Cisco εξελίσσει το χαρτοφυλακίου της με την αυτοματοποίηση των δικτύων ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες των εφαρμογών. Η εταιρεία, κάνοντας ακόμα ένα σημαντικό βήμα, παρουσίασε νέα και ανανεωμένα προϊόντα μεταγωγέων Cisco Catalyst® και δρομολογητών Integrated Services Routers (ISRs), τα οποία παρέχουν υψηλής απόδοσης και πλήρως προγραμματιζόμενες λύσεις επιχειρισιακής δικτύωσης. Αποτελούν επίσης μέρος της νέας αρχιτεκτονικής Cisco® Enterprise Networks Architecture, η οποία επιτρέπει στις εφαρμογές να λαμβάνουν τις πληροφορίες δικτύωσης που χρειάζονται, ώστε να προσφέρουν περισσότερο καινοτόμες υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες με λιγότερη ανάγκη διαχείρισης από τα τμήματα IT.

 

Η αρχιτεκτονική αυτή διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του Cisco Open Network Environment (ONE), μιας στρατηγικής που αφορά ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο προϊόντων, και επιτρέπει τον προγραμματισμό του λογισμικού σε ASIC, λειτουργικά συστήματα, λειτουργίες δικτύωσης και υπηρεσίες σε data centers, δίκτυα ευρείας περιοχής (WAN) και δίκτυα τοπικής πρόσβασης (LAN). Η Cisco μετατρέπει έτσι συνολικά το χαρτοφυλάκιο προϊόντων για παρόχους υπηρεσιών και δικτύωσης επιχειρήσεων σε ένα ανοικτό και προγραμματιζόμενο περιβάλλον.

 

Η αρχιτεκτονική  Enterprise Network Architecture τοποθετεί το εκτενέστατο χαρτοφυλάκιο δρομολόγησης και μεταγωγής της Cisco στη βάση για το μέλλον της δικτύωσης, ένα μέλλον που περιλαμβάνει αυξημένη σύμπραξη μεταξύ εφαρμογών, λογισμικού υπηρεσιών δικτύου καθώς και λειτουργιών δικτύωσης υλικού. Βοηθά τους πελάτες της Cisco να προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε να εκμεταλλευθούν το όραμα του Internet of Everything, προσφέροντας την απαιτούμενη υποδομή δικτύου για ένα συνεχώς διαφοροποιούμενο σύνολο εφαρμογών που λειτουργούν στις επιχειρήσεις αλλά και στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

 

Τα νέα προϊόντα περιλαμβάνουν ανανεωμένες πλατφόρμες για τα περιβάλλοντα των εταιρικών δικτύων. Η σειρά μεταγωγέων Cisco Catalyst 6800 έχει τις υψηλότερες επιδόσεις από κάθε άλλο μεταγωγέα Catalyst® για υπηρεσίες 10/40/100 Gbps. Προσφέρουν επίσης προγραμματισμό δικτύου και προστασία επένδυσης μέσω της συμβατότητας με τους ευρέως διαδεδομένους μεταγωγείς της σειράς Catalyst 6500. Η Cisco επιπλέον διευρύνει την πιο διαδεδομένη οικογένεια δρομολογητών παγκοσμίως με το νέο Cisco ISR 4451-AX, τη σημαντικότερη εξέλιξη από άποψη επιδόσεων και διαθεσιμότητας υπηρεσιών από την εμφάνιση του Cisco ISR το 2004.

Με αυτές τις καινοτομίες, η Cisco συμβάλει ώστε οι εταιρείες IT να έχουν πλεονέκτημα στην επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέποντας την άμεση υιοθέτηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων και την επιτάχυνση της ανάπτυξης των υπηρεσιών. Η Cisco βοηθά επίσης τους οργανισμούς IT να εκμεταλλεύονται καλύτερα τις τεχνολογικές αλλαγές, όπως mobility, cloud και το Internet of Things, επιταχύνοντας παράλληλα την εγκατάσταση των εφαρμογών, παρέχοντας μια πλούσια σε υπηρεσίες, ανοικτή και προγραμματιζόμενη αρχιτεκτονική.

Cisco ONE Enterprise Networks Architecture

Το Cisco ONE είναι το χαρτοφυλάκιο της Cisco που αφορά το SDN και ευρύτερα, ενσωματώνει τη δυνατότητα προγραμματισμού σε ολόκληρη την υποδομή του δικτύου για να διευκολύνει την καινοτομία, την προστασία των επενδύσεων και τη μείωση των λειτουργικών εξόδων. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, η αρχιτεκτονική Cisco ONE Enterprise Network Architecture προσφέρει ένα ανοικτό και προγραμματιζόμενο περιβάλλον, καθιστώντας το δίκτυο πιο ευέλικτο, με μεγαλύτερη απόδοση και περισσότερο επικεντρωμένο στις εφαρμογές, ενώ παράλληλα προσθέτει αξία στους υπάρχοντες δικτυακούς πόρους.

 

Ένα βασικό στοιχείο της στρατηγικής Cisco ONE είναι η σειρά εργαλείων onePK API, το οποίο επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργούν δικτυακές εφαρμογές που συμβάλλουν στις επιχειρηματικές εφαρμογές. Η Cisco θα υποστηρίξει το onePK σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων δρομολόγησης και μεταγωγής εντός των επόμενων 12 μηνών, αρχίζοντας με τους router ISR 4451-AX και ASR 1000-AX.

 

Το ανοιχτό API σε συνδυασμό με το επίπεδο υπηρεσιών ελέγχου, επιτρέπει στους προγραμματιστές εφαρμογών να βλέπουν το δίκτυο ως μια ενιαία οντότητα, ώστε να μπορούν να γράφουν εφαρμογές μία φορά και να τις εκτελούν σε πολλαπλά περιβάλλοντα δικτύου, ενσύρματα ή ασύρματα, με σταθερή απόδοση των εφαρμογών. Αυτό συνεπάγεται σταθερή και πρωτοποριακή εμπειρία για τον χρήστη, επιτρέποντας στους οργανισμών να εκμεταλλευτούν ταχύτερα νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

 

Η αρχιτεκτονική Cisco ONE Enterprise Networks Architecture είναι ένα θεμελιώδες στοιχείο που επιτρέπει στο  «Internet of Everything»  να συνδέει έξυπνα ανθρώπους, clouds και αντικείμενα. Εντέλει επιτρέπει στους οργανισμούς να εισάγουν νέες  υπηρεσίες χρήστη μέσω της ευφυΐας, της συνολικής γνώσης και επεκτασιμότητας του δικτύου.