Η Oracle Cloud Platform επιτρέπει σε πελάτες και συνεργάτες να δημιουργούν νέες εφαρμογές με ευκολία, να επεκτείνουν τις εφαρμογές Oracle SaaS και να μεταφέρουν υφιστάμενες εφαρμογές εσωτερικής εγκατάστασης στο cloud.

 

 

 

 

 

Η Oracle Cloud Platform παρέχει στους πελάτες και τους συνεργάτες την ίδια υποδομή πλατφόρμας με τη μορφή υπηρεσιών (PaaS) με την οποία η Oracle εκτελεί τις δικές της εφαρμογές SaaS και στην οποία βασίζονται πολλοί πάροχοι SaaS. Βασισμένο στην απόδοση, την αξιοπιστία, την επεκτασιμότητα και την ασφάλεια της Oracle Database, της Java και του Oracle Fusion Middleware, με ενσωματωμένες δυνατότητες multitenancy, εργαλεία ανάλυσης in-memory, υποστήριξη φορητών συσκευών και κοινωνικής δικτύωσης, η Oracle Cloud Platform παρέχει στους πελάτες και τους ISV έναν εύκολο τρόπο για τη μετακίνηση στο cloud. Ανακοινώνοντας αυτές τις υπηρεσίες σήμερα, η Oracle διευρύνει ακόμα περισσότερο τις υπηρεσίες Platform Services και συμπεριλαμβάνει εργαλεία ανάλυσης μεγάλων συνόλων δεδομένων (big data), ενοποίηση, διαχείριση διαδικασιών, Java Platform, Standard Edition και Node.js.

  

Ειδήσεις

 • Συνεχίζοντας να καινοτομεί και να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο Oracle Cloud, η Oracle παρουσίασε έξι νέες υπηρεσίες Oracle Cloud Platform που βοηθούν πελάτες και συνεργάτες να αναπτύσσουν και να υλοποιούν νέες εφαρμογές, να επεκτείνουν και να εξατομικεύουν εφαρμογές Oracle SaaS, καθώς και να μεταφέρουν υφιστάμενες εφαρμογές εσωτερικής εγκατάστασης στο Oracle Cloud.
 • Η Oracle Cloud Platform παρέχει το υπόβαθρο για τις εφαρμογές SaaS της Oracle και στηρίζει τους περισσότερους από τους κορυφαίους παρόχους SaaS στον κόσμο. Η Oracle παρέχει την ίδια πλατφόρμα σε εταιρείες και ISV, επιτρέποντάς τους να αξιοποιήσουν τις τεχνολογίες των Oracle Database, Java και Oracle Fusion Middleware, στις οποίες περιλαμβάνονται εμπλουτισμένες δυνατότητες multitenancy, εργαλεία ανάλυσης in-memory, υποστήριξη φορητών συσκευών και κοινωνικής δικτύωσης.
 • Σήμερα, η Oracle ανακοίνωσε τη διεύρυνση της Oracle Cloud Platform και τον εμπλουτισμό της με νέες δυνατότητες για εργαλεία ανάλυσης big data, ενοποίηση, διαχείριση διαδικασιών, Java Platform, Standard Edition (Java SE) και Node.js για JavaScript στους servers.
 • Το Oracle Cloud παρέχει το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο στον κλάδο με υπηρεσίες δημόσιου cloud SaaS (software as a service), PaaS (platform as a service), DaaS (data as a service) και IaaS (infrastructure as a service).
 • Σε αντίθεση με άλλα περιβάλλοντα cloud που παρέχουν υπηρεσίες σε ένα ή δύο επίπεδα, το Oracle Cloud είναι το μοναδικό περιβάλλον cloud που προσφέρει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο ενοποιημένων υπηρεσιών για τους τομείς των δεδομένων, των εφαρμογών, της πλατφόρμας και της υποδομής.
 • Το Oracle Cloud συνεχίζει να εμφανίζει ισχυρή αποδοχή, υποστηρίζοντας 62 εκατομμύρια χρήστες και 23 δισεκατομμύρια συναλλαγές κάθε μέρα. Το Oracle Cloud εκτελείται σε 30.000 συσκευές με 400 petabyte χώρου αποθήκευσης σε 19 κέντρα δεδομένων σε ολόκληρο τον κόσμο.
 • Επιπλέον, η Oracle συνεχίζει να παρέχει στους συνεργάτες νέες ευκαιρίες, επιτρέποντάς τους να προσεγγίσουν την πελατειακή βάση της Oracle, να αυξήσουν τις δραστηριότητές τους και να επεκτείνουν την επιτυχία τους στο cloud. Η Oracle ανακοίνωσε επίσης πρόσφατα ένα νέο πρόγραμμα διανομής δύο επιπέδων για Διανομείς προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (VAD), μια νέα κοινότητα με την ονομασία Oracle Cloud Connection, και την επέκταση του Oracle Cloud Marketplace για να συμπεριλάβει τους ολοκληρωτές συστημάτων.
 • Η Ventana Research, που δραστηριοποιείται στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών και της έρευνας για τις επιχειρηματικές τεχνολογίες, απένειμε στην Oracle το βραβείο τεχνολογικής καινοτομίας 2014 (2014 Technology Innovation Award) για την επιχειρηματική καινοτομία στην κατηγορία Cloud Computing, αναγνωρίζοντας την εταιρεία ως πρωτοπόρο που οδηγεί τις αλλαγές και φέρνει αυξημένη αξία για τους οργανισμούς. Τα βραβεία τεχνολογικής καινοτομίας της Ventana απονέμονται σε ετήσια βάση, αναδεικνύουν τις τεχνολογίες που είχαν ή έχουν τη δυνατότητα να φέρουν τις μέγιστες θετικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις και τιμούν τους παρόχους.  Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το βαρυσήμαντο βραβείο είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση http://www.ventanaresearch.com/innovationawards.

 

Τελευταίες προσθήκες στο χαρτοφυλάκιο Υπηρεσιών Oracle Cloud Platform

Η Oracle ανακοίνωσε έξι νέες υπηρεσίες Oracle Cloud Platform, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω:

 • Oracle Big Data Cloud: Δίνει στους πελάτες τη δυνατότητα να αναλύουν και να επεξεργάζονται τεράστιους όγκους δεδομένων χρησιμοποιώντας το πλαίσιο Hadoop σε μια ασφαλή, ελαστική, διαχειριζόμενη και εύχρηστη πλατφόρμα υποδομής η οποία ενοποιείται απόλυτα με άλλες υπηρεσίες Oracle Cloud.
 • Oracle Mobile Cloud: Δίνει στους πελάτες τη δυνατότητα να φέρνουν γρήγορα στην αγορά εφαρμογές για φορητές συσκευές, με μια υποστηρικτική υποδομή (back end) για φορητές συσκευές βασισμένη στο cloud.
 • Oracle Integration Cloud: Επιτρέπει στους πελάτες τη γρήγορη σχεδίαση, υλοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση ενοποιήσεων από cloud σε cloud και από cloud σε εσωτερική εγκατάσταση, χρησιμοποιώντας μια εμπλουτισμένη και εύχρηστη διεπαφή βασισμένη στο πρόγραμμα περιήγησης.
 • Oracle Process Cloud: Δίνει στους χρήστες των επιχειρήσεων τη δυνατότητα να σχεδιάζουν, να υλοποιούν, να παρακολουθούν και να βελτιστοποιούν τις επιχειρηματικές διαδικασίες με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της ευελιξίας και της παραγωγικότητας.
 • Oracle Node.js Cloud: Επιτρέπει στους πελάτες την εύκολη και γρήγορη υλοποίηση εφαρμογών JavaScript σε συνδυασμό με οποιεσδήποτε απαιτούμενες βιβλιοθήκες σε μια δυναμικά επεκτάσιμη υποδομή Oracle Cloud υψηλής διαθεσιμότητας που ολοκληρώνεται με εργαλεία cloud για συνεχή ενοποίηση και διαχείριση εφαρμογών.
 • Oracle Java SE Cloud: Επιτρέπει στους πελάτες τη γρήγορη υλοποίηση εφαρμογών Java SE 7 ή 8 σε συνδυασμό με οποιεσδήποτε απαιτούμενες βιβλιοθήκες ή πλαίσια σε μια δυναμικά επεκτάσιμη υποδομή Oracle Cloud υψηλής διαθεσιμότητας που ολοκληρώνεται με εργαλεία cloud για συνεχή ενοποίηση και διαχείριση εφαρμογών.

 

Ξεκίνησε η γενική διαθεσιμότητα των Oracle Cloud Platform Services

Οι νέες αυτές υπηρεσίες διευρύνουν τις Oracle Cloud Platform Services που είναι τώρα διαθέσιμες:

 • Oracle Database Cloud: Παρέχει πλήρη έλεγχο ενός συγκεκριμένου στιγμιότυπου (instance) μιας βάσης δεδομένων και υποστηρίζει οποιαδήποτε εφαρμογή Oracle Database, δίνοντας στους χρήστες μεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητα επιλογής για το επίπεδο των διαχειριζόμενων υπηρεσιών που παρέχονται από την Oracle.
 • Oracle Database Backup Cloud: Επιτρέπει στους πελάτες να δημιουργούν αντίγραφα ασφαλείας από βάσεις δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης στο Oracle Cloud με κρυπτογράφηση, συμπίεση και τριπλό κατοπτρισμό.
 • Oracle Java Cloud: Παρέχει συμπλέγματα Oracle WebLogic Server για την υλοποίηση εφαρμογών Java και δίνει πλήρη διαχειριστικό έλεγχο επί της υπηρεσίας, με αυτοματοποιημένη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, επαναφορά δεδομένων, εφαρμογή διορθώσεων (patching) και υψηλή διαθεσιμότητα.
 • Oracle Messaging Cloud:  Παρέχει μια υποδομή που επιτρέπει την αξιόπιστη επικοινωνία μεταξύ στοιχείων του λογισμικού.
 • Oracle Developer Cloud: Παρέχει στις ομάδες ανάπτυξης μια φιλοξενούμενη πλατφόρμα ανάπτυξης με δυνατότητες διαχείρισης του κύκλου ζωής των εφαρμογών και συνεργασίας ομάδων.
 • Oracle Business Intelligence Cloud: Δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να δημιουργούν οπτικούς, διαδραστικούς πίνακες χειρισμού λειτουργιών (dashboards) για το Web και φορητές συσκευές.
 • Oracle Documents Cloud: Παρέχει μια ευέλικτη και ασφαλή λύση διαμοιρασμού αρχείων και συνεργασίας για φορητές και επιτραπέζιες συσκευές, καθώς και ενοποίηση με εφαρμογές σε περιβάλλον εσωτερικής εγκατάστασης και στο cloud.

 

Σχετική Δήλωση

 • Ο Thomas Kurian, Executive Vice President, Product Development, Oracle, δήλωσε: «Οι σημερινές τεχνολογίες του υπολογιστικού περιβάλλοντος cloud έχουν τη δυνατότητα να φέρουν πολυάριθμες επιχειρηματικές ευκαιρίες, αλλά για να αξιοποιηθούν πλήρως τα πλεονεκτήματα του cloud πρέπει να υπάρχει μια στιβαρή πλατφόρμα υποστήριξης. Με αυτό το νέο σύνολο υπηρεσιών πλατφόρμας, η Oracle βελτιώνει ακόμα περισσότερο τη θέση της για να βοηθήσει τους πελάτες να αξιοποιήσουν τα πραγματικά οφέλη που προσφέρουν τα υπολογιστικά συστήματα cloud. Η Oracle θα συνεχίσει να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο των εμπλουτισμένων, ενοποιημένων και ασφαλών υπηρεσιών πλατφόρμας που βασίζονται σε ένα κεντρικό σύνολο υπηρεσιών υποδομής για να δώσει στην κοινότητα των προγραμματιστών τη δυνατότητα να δημιουργήσει τις σύγχρονες εφαρμογές του αύριο.»