Το EU Sovereign Cloud προσφέρει υπηρεσίες Oracle Cloud Infrastructure στις ίδιες συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών και χαμηλές τιμές με τις εμπορικές περιοχές cloud της Oracle.

 Το νέο Sovereign Cloud βρίσκεται εξ ολοκλήρου εντός της ΕΕ και είναι διαχωρισμένο από τις άλλες περιοχές cloud της Oracle, παρέχοντας στους πελάτες μεγαλύτερο έλεγχο των δεδομένων τους.

Το νέο EU Sovereign Cloud της Oracle είναι πλέον διαθέσιμο και θα βοηθήσει τους οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο των απαιτήσεων προστασίας της ιδιωτικότητας και της κυριαρχίας των δεδομένων. Μια από τις πρώτες προσφερόμενες cloud υπηρεσίες που σχεδιάστηκαν για να αντιμετωπίσουν το αναδυόμενο ρυθμιστικό τοπίο της ΕΕ, το Oracle EU Sovereign Cloud παρέχει στους πελάτες τις υπηρεσίες και τις δυνατότητες των περιοχών του δημόσιου cloud της Oracle Cloud Infrastructure (OCI) με τις ίδιες τιμές, υποστήριξη και συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών (SLA) για την εκτέλεση όλων των φόρτων εργασίας. Το Oracle EU Sovereign Cloud βρίσκεται εξ ολοκλήρου εντός της ΕΕ, υποστηρίζεται από προσωπικό με έδρα την ΕΕ και λειτουργεί από ξεχωριστές νομικές οντότητες που έχουν συσταθεί εντός της ΕΕ. Στο πλαίσιο της στρατηγικής κατανεμημένου cloud του OCI, το EU Sovereign Cloud παρέχει μια νέα επιλογή που συμβάλλει στην εκπλήρωση των κανονιστικών απαιτήσεων, συμπληρώνοντας τις στρατηγικές υβριδικού και dedicated cloud.

Το Oracle EU Sovereign Cloud ενδείκνυται για τη φιλοξενία ψηφιακών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε κλάδους με αυστηρή νομοθεσία. Οι πελάτες με δεδομένα και εφαρμογές που είναι ευαίσθητα, ρυθμιζόμενα ή στρατηγικής περιφερειακής σημασίας, καθώς και φόρτοι εργασίας που εμπίπτουν στις κατευθυντήριες γραμμές και τις απαιτήσεις της ΕΕ για την κυριαρχία και την προστασία των δεδομένων, όπως ο γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων (GDPR), μπορούν πλέον να μεταφερθούν στο cloud. Το EU Sovereign Cloud θα βοηθήσει τις προσπάθειες ψηφιακού μετασχηματισμού σε κρίσιμους κλάδους, όπως η υγειονομική περίθαλψη, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών και των ασφαλίσεων), οι τηλεπικοινωνίες και ο δημόσιος τομέας, καθώς τα δεδομένα των πελατών που φιλοξενούνται παραμένουν εντός των κρατών μελών της ΕΕ και οι περιοχές cloud λειτουργούν αποκλειστικά από προσωπικό με έδρα την ΕΕ. Επισκεφθείτε το oraclecloud.eu για να μάθετε περισσότερα.

“Το τεχνολογικό τοπίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αλλάξει δραματικά λόγω της αυξανόμενης σημασίας της προστασίας των δεδομένων και της τοπικοποίησης, οδηγώντας σε αυξημένη ζήτηση για κυρίαρχες λύσεις cloud που μπορούν να φιλοξενήσουν με ασφάλεια ευαίσθητα δεδομένα πελατών και να συμμορφωθούν με κανονισμούς όπως ο GDPR”, δήλωσε ο Richard Smith, εκτελεστικός αντιπρόεδρος του τμήματος Τεχνολογίας, EMEA, της Oracle. “Στόχος μας είναι να ανταποκρινόμαστε στους πελάτες μας όπου κι αν βρίσκονται στο ταξίδι τους στο cloud και με το Oracle EU Sovereign Cloud, οι πελάτες σε κλάδους που υπόκεινται σε αυστηρές ρυθμίσεις, καθώς και εκείνοι που υπόκεινται σε συγκεκριμένη νομοθεσία συγκεκριμένων χωρών, μπορούν πλέον να επιταχύνουν τις στρατηγικές τους στο cloud”.

Παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες με το δημόσιο cloud της Oracle στην ίδια τιμή

Διαθέσιμο για πελάτες και στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και παγκοσμίως, το Oracle EU Sovereign Cloud προσφέρει 100+ υπηρεσίες cloud διαθέσιμες στο δημόσιο cloud της Oracle χωρίς πρόσθετες χρεώσεις για τις δυνατότητες κυριαρχίας και με τα ίδια SLA για τις επιδόσεις, τη διαχείριση και τη διαθεσιμότητα. Οι πελάτες της Oracle μπορούν επίσης να αποκτήσουν πρόσβαση σε άλλα εμπορικά προγράμματα πελατών, όπως το Oracle Support Rewards. Επιπλέον, το Oracle Fusion Cloud Applications Suite, το οποίο είναι επί του παρόντος διαθέσιμο στην EU Restricted Access (EURA), σχεδιάζεται να είναι σύντομα διαθέσιμο στο Oracle EU Sovereign Cloud.

Το Oracle EU Sovereign Cloud βοηθά επίσης τους οργανισμούς των ρυθμιζόμενων κλάδων και των κυβερνήσεων να υιοθετήσουν νέες τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης (AI), όπως η generative AI. Οι οργανισμοί αντιμετώπιζαν σημαντικές προκλήσεις που εμπόδιζαν τη χρήση των υφιστάμενων προσφορών generative AI, συμπεριλαμβανομένων της διαμονής δεδομένων και των κανονιστικών απαιτήσεων που τους εμπόδιζαν να αξιοποιήσουν την υποδομή ΤΝ στο δημόσιο cloud για την ανάπτυξη των μοντέλων που απαιτούνται για τη generative AI. Προσφέροντας τις υπηρεσίες και τις δυνατότητες του δημόσιου cloud της Oracle, το Oracle EU Sovereign Cloud επιτρέπει στους οργανισμούς του δημόσιου τομέα να χρησιμοποιούν υποδομές AI σε ένα νέφος που ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις της ΕΕ για την παραμονή δεδομένων και την κυριαρχία.

Σχεδιασμένο και λειτουργικό για το απόρρητο και την κυριαρχία των δεδομένων της ΕΕ

Η νέα κυρίαρχη περιοχή cloud λειτουργεί υπό ένα ολοκληρωμένο σύνολο πολιτικών και διακυβέρνησης που ενισχύουν περαιτέρω τις υφιστάμενες εσωτερικές δυνατότητες του OCI για την παραμονή των δεδομένων, την ασφάλεια, την προστασία της ιδιωτικότητας και τη συμμόρφωση. Αυτές οι πολιτικές περιλαμβάνουν ένα πλαίσιο για την κυριαρχία δεδομένων και τη λειτουργική κυριαρχία, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο το OCI αποθηκεύει και διαχειρίζεται την πρόσβαση σε δεδομένα, καθώς και του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζεται η πρόσβαση σε δεδομένα από οντότητες εκτός της ΕΕ. Τα κέντρα δεδομένων Oracle EU Sovereign Cloud βρίσκονται στην ΕΕ (Φρανκφούρτη, Γερμανία και Μαδρίτη, Ισπανία) και ανήκουν και λειτουργούν από ξεχωριστά νομικά πρόσωπα της ΕΕ που ανήκουν στην Oracle και έχουν συσταθεί εντός της ΕΕ, ενώ οι λειτουργίες και η υποστήριξη πελατών περιορίζονται στο προσωπικό που εδρεύει στην ΕΕ. Το Oracle EU Sovereign Cloud βασίζεται στα υφιστάμενα προγράμματα συμμόρφωσης του Oracle Cloud που επιτρέπουν στους πελάτες να αποδεικνύουν την τήρηση των περιφερειακών και κλαδικών κανονισμών. Ευθυγραμμίζεται επίσης με τους κανονισμούς παρακολούθησης της ΕΕ και τις οδηγίες που περιορίζουν τις μεταφορές δεδομένων εκτός ΕΕ (όπως η απόφαση Schrems II του Δικαστηρίου της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων).

Επιπλέον, το εκτεταμένο δίκτυο του OCI με περισσότερους από 85 παγκόσμιους και περιφερειακούς συνεργάτες OCI FastConnect προσφέρει στους οργανισμούς ειδική συνδεσιμότητα με τις περιοχές Oracle Cloud και τις υπηρεσίες του OCI. Η Digital Realty είναι ο host partner για την τοποθεσία της περιοχής EU Sovereign Cloud στη Μαδρίτη και η Equinix είναι ο host partner για την τοποθεσία της περιοχής στη Φρανκφούρτη. Οι συνεργάτες FastConnect που είναι διαθέσιμοι κατά την έναρξη λειτουργίας περιλαμβάνουν τις Arelion, DE-CIX, Digital Realty, Equinix και InterCloud.

Η αρχιτεκτονική διαχωρισμού βοηθά στην επιβολή της ασφάλειας δεδομένων και ενισχύει την κυριαρχία

Το Oracle EU Sovereign Cloud έχει σχεδιαστεί για την παραμονή και την ασφάλεια των δεδομένων με μια αρχιτεκτονική που δεν μοιράζεται καμία υποδομή με τις εμπορικές περιοχές της Oracle στην ΕΕ και δεν έχει καμία σύνδεση δικτύου κορμού με τις άλλες περιοχές cloud της Oracle. Η διαχείριση της πρόσβασης των πελατών στο Oracle EU Sovereign Cloud γίνεται ξεχωριστά από την πρόσβαση στις εμπορικές περιοχές του Oracle Cloud.

Το Oracle EU Sovereign Cloud έχει σχεδιαστεί για υψηλή διαθεσιμότητα εντός κάθε περιοχής cloud και αποτελείται από δύο περιοχές cloud για την υποστήριξη αρχιτεκτονικών disaster recovery εντός των ορίων της ΕΕ. Κάθε περιοχή περιλαμβάνει τρία fault domains, ώστε να αποφεύγεται η ομαδοποίηση φόρτων εργασίας στο ίδιο φυσικό υλικό. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε βλάβη υλικού ή συντήρηση υπολογιστικού υλικού σε ένα μόνο fault domain δεν θα επηρεάσει τις περιπτώσεις που βρίσκονται σε άλλα fault domains.

Με λειτουργίες, υποστήριξη και πολιτικές που διαφέρουν από το εμπορικό cloud της Oracle, το Oracle EU Sovereign Cloud συμβάλλει στον εξορθολογισμό και την απλοποίηση της συμμόρφωσης των πελατών με τις οδηγίες και τις απαιτήσεις της ΕΕ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την κυριαρχία των δεδομένων. Επιπλέον, διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα των πελατών περιέχονται εντός της ΕΕ χωρίς να απαιτείται πρόσθετη διαμόρφωση από τον πελάτη μέσω πολύπλοκων εργαλείων πολιτικής, το Oracle EU Sovereign Cloud συμβάλλει στην επιτάχυνση των υλοποιήσεων των πελατών, μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο.

Οι νέες υπηρεσίες διαχείρισης κλειδιών της OCI παρέχουν πρόσθετο επίπεδο προστασίας δεδομένων και βοηθούν τους πελάτες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις συμμόρφωσης

Για να βοηθήσει τους πελάτες να διασφαλίσουν περαιτέρω τα δεδομένα τους και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις για την κυριαρχία των δεδομένων, το OCI εισάγει δύο νέες υπηρεσίες διαχείρισης κλειδιών που είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές του Oracle Cloud, συμπεριλαμβανομένου του EU Sovereign Cloud: OCI Dedicated Key Management Service και OCI External Key Management Service.

Το OCI External Key Management δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον όμιλο Thales και επιτρέπει στους πελάτες να κρυπτογραφούν τα δεδομένα τους χρησιμοποιώντας κλειδιά κρυπτογράφησης που δημιουργούνται και διαχειρίζονται από τον πελάτη εκτός του OCI. Αυτά τα κλειδιά κρυπτογράφησης παραμένουν πάντα υπό την επιτήρηση του πελάτη και δεν εισάγονται ποτέ στο OCI, επιτρέποντας στους πελάτες να μεταφέρουν στο OCI ρυθμιζόμενους φόρτους εργασίας που απαιτούν έλεγχο της φυσικής αποθήκευσης των κλειδιών εκτός του cloud. Η αποκλειστική διαχείριση κλειδιών του OCI παρέχει στους πελάτες τον έλεγχο των κλειδιών κρυπτογράφησης με τη χρήση αποκλειστικής μονάδας ασφαλείας υλικού (HSM) single-tenant, η οποία παρέχεται εντός του OCI.

Πελάτες, συνεργάτες και αναλυτές καλωσορίζουν το Oracle EU Sovereign Cloud

“Η ύπαρξη υπηρεσιών cloud με κέντρα δεδομένων που βρίσκονται στην ΕΕ και λειτουργούν, ενημερώνονται και υποστηρίζονται από κατοίκους της ΕΕ, διατηρώντας παράλληλα την απομόνωση από περιοχές cloud εκτός ΕΕ, αποτελεί σημαντικό μέρος της υιοθέτησης του cloud από εμάς”, δήλωσε ο Jarkko Levasma, κυβερνητικός CIO, γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών της Φινλανδίας. “Αυτό θα δώσει δυνατότητες υιοθέτησης υποδομών, πλατφόρμας και λογισμικού ως υπηρεσία (as-a-Service) στη Φινλανδία για την κυβέρνηση”.

“Η Oracle είναι ένας από τους στρατηγικούς εταίρους της Telefónica Tech και συνεργαζόμαστε σε πολλά έργα cloud, υποστηρίζοντας την ψηφιοποίηση της οικονομίας”, δήλωσε η María Jesús Almazor, CEO, cyber security and cloud, Telefónica Tech. “Η δέσμευση της Oracle στην Ισπανία, εγκαινιάζοντας μια περιοχή στη γεωγραφία μας, και η κυρίαρχη στρατηγική της για το cloud σε όλη την Ευρώπη είναι πολύ καλά νέα για τους πελάτες μας σε όλη την ΕΕ, καθώς η κυριαρχία είναι το κλειδί για την ψηφιοποίηση των ρυθμιζόμενων βιομηχανιών”.

“Στη DXC θέλουμε να συγχαρούμε την Oracle για την επικείμενη έναρξη του EU Sovereign Cloud. Η πρωτοβουλία αυτή αίρει τα εμπόδια στην υιοθέτηση υπηρεσιών cloud από πελάτες που μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να υιοθετήσουν το cloud, καθώς υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς συμμόρφωσης όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων”, δήλωσε ο Jorge Pastana, alliances & cloud business development director, DXC Technology. “Με αυτή τη νέα υπηρεσία, η Oracle διευκολύνει περαιτέρω την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας και ασφάλειας λύσεις, επιτρέποντας τόσο σε ιδιωτικούς όσο και σε δημόσιους οργανισμούς να επωφεληθούν πλήρως από τα οφέλη του cloud, χωρίς να διακυβεύεται η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών. Πρόκειται για ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα που θα τροφοδοτήσει την τεχνολογική πρόοδο και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή εποχή”.

“Πρόκειται για μια σημαντική ανακοίνωση που έχει μεγάλη σημασία για τη συμμαχία Oracle / Kyndryl και θα μας βοηθήσει να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία cloud της Oracle. Θα εξαλείψει ορισμένα από τα εμπόδια για την υιοθέτηση του δημόσιου cloud μέσω της έννοιας του sovereign cloud και θα συμμορφωθεί με τους κανονισμούς και τη διακυβέρνηση δεδομένων”, δήλωσε ο David Soto, πρόεδρος της Kyndryl για την Ισπανία και την Πορτογαλία. “Στην Kyndryl, πιστεύουμε ότι αυτή η ανακοίνωση και η ισχυρή συνεργασία μας θα μας επιτρέψει να βοηθήσουμε τους πελάτες μας και να ενισχύσουμε τη θέση μας ως ηγέτη της αγοράς στις υπηρεσίες διαχείρισης και μετασχηματισμού συστημάτων κρίσιμης σημασίας”.

“Η IDC συνεχίζει να βλέπει σημαντική αύξηση στη χρήση του δημόσιου cloud για κρίσιμους φόρτους εργασίας σε όλους τους σημαντικούς κλάδους. Ταυτόχρονα, οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων καθώς και άλλοι κανονισμοί που επιβάλλουν τη συμμόρφωση συνεχίζουν επίσης να εξελίσσονται”, δήλωσε ο Rahiel Nasir, associate research director, European cloud practice, IDC. “Όλα αυτά απαιτούν από τους οργανισμούς να έχουν μεγαλύτερη ορατότητα και έλεγχο των στρατηγικών data assets σε όλες τις δραστηριότητές τους. Οι κυρίαρχες υπηρεσίες cloud, όπως το EU Sovereign Cloud της Oracle, έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν στις επιχειρήσεις μεγαλύτερο έλεγχο και προστασία των κρίσιμων data assets τους. Έχουν επίσης ως στόχο να βοηθήσουν τους οργανισμούς-πελάτες να συμμορφωθούν με τους κανόνες παραμονής δεδομένων και τις κανονιστικές απαιτήσεις, ενώ παράλληλα συνεχίζουν να αξιοποιούν πλήρως τα οφέλη του cloud και του ψηφιακού μετασχηματισμού”.

“Τα στοιχεία της Omdia δείχνουν ότι οι οργανισμοί υιοθετούν ολοένα και περισσότερο μια στρατηγική για το cloud, όπως η υποδομή πολλαπλών cloud. Αυτή η προσέγγιση βοηθά τις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη να ψηφιοποιήσουν τις δραστηριότητές τους και να προωθήσουν την καινοτομία. Ωστόσο, η άνοδος του multicloud παρουσιάζει νέες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις – ειδικά για τους κλάδους που επηρεάζονται από την αυξανόμενη νομοθεσία ή τον δικαιοδοτικό έλεγχο των δεδομένων”, δήλωσε ο Roy Illsey, επικεφαλής αναλυτής της Omdia. “Το Oracle EU Sovereign Cloud αντιμετωπίζει τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την κυριαρχία των δεδομένων και στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει επιχειρήσεις σε κλάδους με έντονα ρυθμιζόμενες δραστηριότητες που φροντίζουν ευαίσθητα δεδομένα και εφαρμογές, καθώς και φόρτους εργασίας που εμπίπτουν στις απαιτήσεις της ΕΕ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής”.

Το ταχέως αυξανόμενο παγκόσμιο αποτύπωμα του Oracle Cloud

Το νέο EU Sovereign Cloud αποτελεί μέρος της στρατηγικής του OCI για το κατανεμημένο νέφος. Το OCI μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πελατών αναπτύσσοντας υπηρεσίες cloud σε συγκεκριμένες τοποθεσίες με ευέλικτα μοντέλα απόδοσης, ασφάλειας, συμμόρφωσης και λειτουργίας. Η Oracle παρέχει ένα ευρύ και συνεπές σύνολο υπηρεσιών υποδομής cloud σε 44 εμπορικές και κυβερνητικές περιοχές cloud σε 23 χώρες για την εξυπηρέτηση της αυξανόμενης παγκόσμιας πελατειακής της βάσης. Το OCI λειτουργεί σήμερα 37 εμπορικές περιοχές και επτά κυβερνητικές περιοχές, επιπλέον πολλών ειδικών περιοχών και περιοχών εθνικής ασφάλειας.

Σχετικά με το Distributed Cloud του OCI

Το distributed cloud του OCI προσφέρει στους πελάτες τα οφέλη του νέφους με μεγαλύτερο έλεγχο σε data residency, locality και authority, ακόμη και σε πολλαπλά νέφη. Το κατανεμημένο cloud του OCI διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: 

  • Multicloud: Oracle Database Service for Microsoft Azure και MySQL HeatWave δίνουν στους πελάτες την επιλογή να επιλέξουν τον καλύτερο πάροχο cloud για τις εφαρμογές και τις βάσεις δεδομένων τους.
  • Υβριδικό cloud: Το OCI παρέχει υπηρεσίες υβριδικού νέφους στις εγκαταστάσεις του μέσω του Oracle Exadata Cloud@Customer και διαχειρίζεται υποδομές σε περισσότερες από 60 χώρες.
  • Δημόσιο cloud: Σήμερα, το OCI λειτουργεί 44 περιοχές OCI σε 23 χώρες, ενώ σχεδιάζονται άλλες 7.
  • Dedicated cloud: Το OCI παρέχει αποκλειστικές περιοχές για τους πελάτες που θα τρέχουν όλες τις υπηρεσίες cloud της Oracle στα δικά τους κέντρα δεδομένων, ενώ το Oracle Alloy θα επιτρέψει στους συνεργάτες να προσαρμόσουν τις υπηρεσίες cloud και την εμπειρία για τους πελάτες τους.