Η Space Hellas μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου της «Αναβάθμισης του δικτύου και της προμήθειας εξοπλισμού SIS II για την κάλυψη των αναγκών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.)», ανέλαβε πρόσφατα, κατόπιν ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, νέο έργο με αντικείμενο την «Ανάπτυξη του συστήματος πληροφοριών SIS II και την αναβάθμιση υφιστάμενου δικτύου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (φορητών – σταθερών Η/Υ)», το οποίο περιλαμβάνει την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού και λογισμικού σε 126 Λιμενικές Αρχές ανά την Ελλάδα, καθώς και τη διασύνδεσή του με το Kέντρο Δεδομένων του Λιμενικού Σώματος.

 

 

Η συμβατική αξία του πρώτου έργου ήταν €894.360 με ΦΠΑ, ενώ του έργου αυτού που βρίσκεται σε φάση υλοποίησης, ανέρχεται στα €914.010 με ΦΠΑ. Το Λιμενικό Σώμα προχώρησε στην προκήρυξη των δύο διαγωνισμών, προκειμένου να βελτιώσει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών όσον αφορά τον έλεγχο, την επιθεώρηση και την επιτήρηση δραστηριοτήτων, στις πύλες εισόδου-εξόδου των θαλάσσιων συνόρων της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση και των δυο έργων αναβαθμίζεται πλήρως ο εξοπλισμός ασφάλειας, δικτύων και πληροφορικής των λιμενικών αρχών της χώρας, εκσυγχρονίζονται και αναβαθμίζονται οι γραμμές επικοινωνίας και δημιουργείται σύγχρονη Κεντρική Υποδομή. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται σημαντικά η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, αλλά και η πρόσβαση των κατά τόπους Λιμενικών Αρχών σε κρίσιμες εφαρμογές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Η Space Hellas προσφέρει στο πλαίσιο του κάθε έργου την αναγκαία εκπαίδευση προς το αρμόδιο προσωπικό της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και διετή εγγύηση και τεχνική υποστήριξη, για τον εξοπλισμό και το λογισμικό του έργου. Η Space Hellas, κορυφαίος System Integrator και Value Added Solutions Provider με εκτεταμένη εμπειρία στις λύσεις και εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας, έχει υλοποιήσει πολλά και σύνθετα έργα Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Ασφάλειας στον τραπεζικό, ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, προσφέροντας στους πελάτες της μοναδικές υπηρεσίες 24ωρης πανελλαδικής τεχνικής υποστήριξης μέσα από το state-of-the-art, βραβευμένο Κέντρο Επιχειρήσεών της.