Κορυφαίες εταιρείες από το χώρο των big data, όπως η GE, η Hortonworks, η IBM, η Infosys, η Pivotal και η SAS (τα αποκαλούμενα Platinum members), μια μεγάλη εταιρεία τηλεπικοινωνιών, και οι Alti Scale, EMC, Verizon Enterprise Solutions και VMware (τα Gold members) ανακοίνωσαν σήμερα την πρόθεσή τους να προχωρήσουν στη δημιουργία μιας Ένωσης επιχειρήσεων του κλάδου, το Open Data Platform (“ODP”), η οποία θέτει ως στόχο να προωθεί τις τεχνολογίες big data, με βάση το λογισμικό ανοικτού κώδικα του οικοσυστήματος Apache Hadoop, και παράλληλα να φροντίζει για τη βέλτιστη πραγματοποίηση δοκιμών διαλειτουργικότητας ανάμεσα στα συστήματα διαφορετικών κατασκευαστών. Μέσα από τις προσπάθειες αυτές, αναμένεται να δοθεί πιο γρήγορα η δυνατότητα στους πελάτες να υλοποιούν σύγχρονες data-driven εφαρμογές.

Καθώς οι έτοιμες (off-the-shelf) τεχνολογίες big data συνεχίζουν να τραβούν το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων, οι κατασκευαστές με ηγετική θέση στο χώρο των big data αποφασίζουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, με στόχο να βοηθήσουν τους πελάτες τους να υιοθετήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες λύσεις κι εφαρμογές big data για να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους.  Αρχικά, οι εταιρείες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία Open Data Platform αναμένεται να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην ανάπτυξη και την προώθηση λύσεων που βασίζονται στην αξιοποίηση βασικών πλεονεκτημάτων του Apache Hadoop. Το Open Data Platform θα προσφέρει πρόσβαση σε ένα πρότυπο και δοκιμασμένο core του Apache Hadoop, το Apache Ambari, καθώς και στα σχετικά Apache source artifacts, τα οποία θα διευκολύνουν τις προσπάθειες πιστοποίησης προς ΅κάθε κατεύθυνσηΆ της αλυσίδας ΙΤ, με απώτερο στόχο τη δημιουργία μιας core πλατφόρμας που θα ικανοποιεί την Αρχή “δοκιμάστηκε μία φορά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού ”.

Το ODP θα εργαστεί επάνω σε συγκεκριμένα Apache projects, ακολουθώντας τις βασικές κατευθυντήριες του Apache Software Foundation (ASF) όσον αφορά τη συνεισφορά των συμμετεχόντων σε ιδέες και κώδικα.  Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα του ODP είναι η δυνατότητα που παρέχει στα μέλη του να συνεργάζονται σε μια σειρά διαφορετικά Apache projects και  άλλες big data εφαρμογές ανοικτού κώδικα, με στόχο την ικανοποίηση τεχνικών προδιαγραφών επιπέδου enterprise class.  Το ODP αναμένεται να προωθήσει ένα σύνολο πρότυπων τεχνολογιών ανοικτού κώδικα οι οποίες θα αυξήσουν το συμβατότητα μεταξύ διαφορετικών λύσεων big data, και θα κάνουν πιο απλή τη διαδικασία ενσωμάτωσης (integration) διαφόρων εργαλείων και εφαρμογών σε οποιοδήποτε συμβατό σύστημα.