Σε μια εύρωστη αγορά με ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης εξελίσσεται αυτή των Big Data και Business Analytics (BDA). Τα έσοδα της εν λόγω αγοράς θα συνεχίσουν να διευρύνονται τα επόμενα χρόνια, για να φτάσουν το 2022 τα $260 δισ., σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της International Data Corporation (IDC). Από την έρευνα της εταιρείας (Worldwide Semiannual Big Data and Analytics Spending Guide) προκύπτει ότι έως τότε οι δαπάνες στον συγκεκριμένο τομέα θα διευρύνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό 11,9%. Η αξία της αγοράς BDA αναμένεται να φτάσει τα $166 δισ. το τρέχον έτος, καταγράφοντας αύξηση 11,7% σε σύγκριση με το 2017.

Οι τομείς που πραγματοποιούν και θα συνεχίσουν να πραγματοποιούν τις μεγαλύτερες επενδύσεις σε Big Data και Business Analytics σε όλη τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης θα είναι ο χρηματοπιστωτικός τομέας, η βιομηχανική παραγωγή, το λιανικό εμπόριο, οι επαγγελματικές υπηρεσίες και ο Δημόσιος τομέας. Σε συνδυασμό, αυτές οι βιομηχανίες θα αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ (81 δισεκατομμύρια δολάρια) των παγκόσμιων εσόδων της αγοράς BDA φέτος. Θα είναι επίσης οι βιομηχανίες με τη μεγαλύτερη δυνατότητα για επενδύσεις σε BDA το 2022, εισφέροντας 129 δισ. δολάρια στην παγκόσμια αγορά Big Data και Business Analytics. Οι βιομηχανίες, που θα επιτύχουν την ταχύτερη αύξηση των εσόδων του BDA είναι το λιανεμπόριο (13,5% μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης), οι τράπεζες (13,2% μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης) και οι επαγγελματικές υπηρεσίες (12,9% η ανάπτυξη ετησίως έως το 2022). «Επιχειρήσεις και οργανισμοί στρέφονται σε λύσεις Big Data και Αnalytics, προκειμένου να επιτύχουν τη σύγκλιση του φυσικού και του ψηφιακού κόσμου και να αποκομίσουν τα μέγιστα οφέλη από αυτή» εξηγεί η IDC. 

Υπηρεσίες
Από την ανάλυση της IDC προκύπτει ότι περισσότερο από το ήμισυ του συνόλου των εσόδων της αγοράς BDA έως το 2022 θα διατεθεί για τις υπηρεσίες πληροφορικής. Τα έσοδα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες θα είναι επίσης μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων τομέων με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 13,2%. Οι δε επενδύσεις σε λογισμικό θα ανέλθουν σε περισσότερα από 90 δισ. δολάρια το 2022.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, οι ΗΠΑ θα είναι μακράν η μεγαλύτερη αγορά για την αγορά Big Data και Business Analytics, προσφέροντας περίπου $ 88 δισ. σε έσοδα φέτος και πάνω από το ήμισυ της παγκόσμιας αγοράς έως το 2022. Η Δυτική Ευρώπη θα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά με έσοδα -για το 2018- που αναμένεται να φθάσουν τα 35 δισ. δολάρια, ακολουθούμενη από την περιοχή Ασίας / Ειρηνικού με 23,9 δισ. δολάρια. Οι δε χώρες με την ταχύτερη ανάπτυξη των λύσεων BDA θα είναι η Αργεντινή (20,8% μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης), το Βιετνάμ (19,8% η μέση ετήσια ανάπτυξη), οι Φιλιππίνες (19,5%) και η Ινδονησία (19,4%).

Στο μεταξύ, οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις (εκείνες με περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους) θα είναι υπεύθυνες για σχεδόν τα δύο τρίτα της επενδύσεις BDA σε όλη τη διάρκεια των προβλέψεων, υπερβαίνοντας το επίπεδο των 100 δισ. δολαρίων το 2018. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν επίσης σημαντική συνεισφορά στα έσοδα, με σχεδόν το ένα τέταρτο των παγκόσμιων εσόδων να προέρχεται από εταιρείες με λιγότερους από 500 υπαλλήλους.

Πηγή: sepe.gr