Η φετινή τελετή βράβευσης είχε ως έμπνευση την πρόκληση που αντιμετωπίζει το μέλλον της Ναυτιλίας. Η μετάβαση από την παλιά, παραδοσιακή αγορά, σε μία πιο σύγχρονη και εξελιγμένη ψηφιακή εποχή, μαζί με όλα τα οφέλη που συνεπάγεται. Η Aspida υιοθετεί αυτή την εξέλιξη και δεσμεύεται να βοηθήσει με την ανάπτυξη καινοτόμων και ταυτόχρονα πρακτικών λύσεων για τη Ναυτιλία. Το βραβείο Intelligence Big Data της Lloyd List αναδεικνύει και επιβεβαιώνει τις προσπάθειες της Aspida.

Το συγκεκριμένο βραβείο έχει ως αφορμή τις σημαντικές δυνατότητες που έχουν τα Big Data για τον μετασχηματισμό της Ναυτιλίας, όπως έγκαιρες ενημερώσεις από την παρακολούθηση και πρόβλεψη συμβάντων σε πραγματικό χρόνο, και τη βελτιωμένη διαχείριση επιδόσεων και κινδύνων. Για την Aspida, τα Big Data δημιουργήθηκαν από την ανάγκη των συνόλων δεδομένων που γίνονταν όλο πιο μεγάλα και περίπλοκα, ώστε τα παραδοσιακά εργαλεία δεν ήταν πλέον επαρκή για να τα επεξεργαστούν. Η συγκέντρωση μεγάλου όγκου δεδομένων από πολλές διαφορετικές πηγές, κάνει τα Big Data ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, πληροφόρηση σχετικά με απειλές, αποκάλυψη εκ των έσω πληροφοριών και συμπεριφορών γρηγορότερα και καλύτερα απ’όσο είναι δυνατόν με οποιαδήποτε παραδοσιακά μέσα.

Με απλά λόγια, η Aspida έχει αναπτύξει έναν τρόπο προστασίας πλοίων από κάθε εσωτερική ή εξωτερική ψηφιακή επίθεση, με τη χρήση Big Data.

Συγκεκριμένα, το Cyber Division της Aspida έχει αναπτύξει μία πλατφόρμα πληροφοριών ασφαλείας πλοίων και διαχείρισης συμβάντων, με την ονομασία Νέμεσις, που αποτελεί μία μοναδική εφαρμογή διαχείρισης συστημάτων ασφαλείας πλοίων, χωρίς προηγούμενο. Τα endpoints του Νέμεσις εγκαθίστανται μεμονωμένα σε κάθε πλοίο που παρακολουθείται, και συλλέγουν δεδομένα ασφαλείας. Το κάθε endpoint έχει την ικανότητα να συσχετίζει και να δημιουργεί αναφορές με δεδομένα που συλλέγει από servers, υπολογιστές της γέφυρας, δικτυακές συσκευές, SCADA / PLC, και γενικά από οποιονδήποτε υπολογιστή στο πλοίο. Αυτά τα δεδομένα αναλύονται ώστε να επιτρέπεται η ανίχνευση απόπειρας ψηφιακών επιθέσεων και άλλης πιθανώς κακόβουλης δραστηριότητας, σε πραγματικό χρόνο.

Ο κ. Πάνος Γ. Μωραΐτης, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Ασπίδα, δήλωσε σχετικά με το βραβείο: «Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εξελίξεις στο μέτωπο της τεχνολογίας».