Το GFI MailEssentials είναι μια βραβευμένη εφαρμογή της GFI Software που καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες ασφάλειας του email, αποτελώντας ταυτόχρονα μια λύση antispam για τον Exchange Server και άλλους mail servers. Επιπλέον, προστατεύει το δίκτυό σας από ιούς και malware που μεταδίδονται μέσω email, ενώ επιτυγχάνει και την εξουδετέρωση του spam mailing κατά 99%! Φιλτράρει spam emails, phishing και μετάδοση ιών, μέσα από διάφορα επίπεδα ασφάλειας, τα οποία περιλαμβάνουν μέχρι και πέντε μηχανές ανίχνευσης ιών.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την διεύθυνση www.orthology.gr/Product/GFIMailEssentials/GFISoftware