Η Alpha Bank, ανέθεσε, κατόπιν αξιολογήσεως, στην Space Hellas την υλοποίηση έργου ηλεκτρονικής ασφάλειας στο κεντρικό κτηριακό της συγκρότημα, που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας.

 

 

 

 

 

 

Το έργο αφορά στην πλήρη αναβάθμιση του συστήματος περιμετρικής εποπτείας του κτηριακού συγκροτήματος μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεοράσεως, με στόχο την ενίσχυση των μέτρων προστασίας και την ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών στην ασφάλεια της Τραπέζης. Με την ολοκλήρωση του έργου η ΑLPHA BANK διαθέτει ένα από τα πλέον σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα εποπτείας. Η Αlpha Bank, συνεργάζεται με την Space Hellas και σε έργα ηλεκτρονικής ασφάλειας, καθώς το επιτυχημένο ιστορικό της Εταιρίας στην ολοκλήρωση σύνθετων έργων Συστημάτων Φυσικής Ασφάλειας, το άρτια καταρτισμένο προσωπικό της και η τεχνολογική υποδομή της, μπορούν να διασφαλίσουν την επιτυχημένη εφαρμογή και θωράκιση της Τραπέζης, με τη χρήση της πιο προηγμένης τεχνολογίας.