Το Oracle Academy, το κορυφαίο φιλανθρωπικό πρόγραμμα της Oracle, μέσω του οποίου παρέχει σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο πόρων εκπαίδευσης στην επιστήμη των υπολογιστών, ξεκινάει το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 με νέο πρόγραμμα μαθημάτων, εισαγωγικούς κύκλους μαθημάτων πιστοποίησης και διαδραστικούς πόρους εκμάθησης.

Διευρύνοντας τις προσπάθειές του για να προωθήσει την εκπαίδευση στην επιστήμη των υπολογιστών και να την κάνει προσβάσιμη και ελκυστική για τους σπουδαστές διεθνώς, το Oracle Academy τώρα προσφέρει δωρεάν συνδρομή σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και σε άτομα συνεργαζόμενα με σχολεία και πανεπιστήμια, με σκοπό την ενίσχυση των γνώσεων, της καινοτομίας, της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της ποικιλότητας στα τεχνολογικά πεδία.

Οι νέες σειρές μαθημάτων και τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα στην Java και τις θεμελιώδεις έννοιες των βάσεων δεδομένων αποσκοπούν στο να αναπτύξουν ακόμα περισσότερο την επάρκεια των σπουδαστών σε βασικές δεξιότητες που σημειώνουν σημαντική ζήτηση, όπως η SQL και η Java, και οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στα σύγχρονα περιβάλλοντα υπολογιστικών συστημάτων, όπως το cloud, τα big data και το Internet of Things.

Για περαιτέρω ενίσχυση της εμπειρίας των μελών, το Oracle Academy έχει ανανεώσει τον ιστότοπό του, που αποτελεί μια ζωντανή πύλη για την παγκόσμια κοινότητά του, η οποία απαρτίζεται από εκπαιδευτικούς, συνεργάτες και περισσότερους από 2,6 εκατομμύρια σπουδαστές ετησίως. Ο ιστότοπος αποτελεί προϊόν συνεργασίας και είναι ένα ελκυστικό όχημα για μάθηση μέσα από διευρυμένες σειρές μαθημάτων, υλικό σε μορφή βίντεο, ενοποιημένες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και εκπαιδευτικούς πόρους.

Η Alison Derbenwick Miller, Vice President, Oracle Academy, σχολίασε: «Ως εταιρεία, η Oracle καλλιεργεί μια κουλτούρα καινοτομίας, αριστείας και ηγεσίας, που εκτείνεται πέρα από τα όρια της πανεπιστημιούπολης και φτάνει σε περισσότερα από 9.500 σχολεία και πανεπιστήμια παγκοσμίως. Γνωρίζοντας ότι η χρήση υπολογιστικών συστημάτων διαπερνάει κάθε κλάδο, για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά έχουμε συγκεντρώσει τη συλλογική μας εμπειρία για να ξεκινήσουμε ένα καινοτόμο, διαδραστικό και κορυφαίο στον κλάδο, διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο προτάσεων για σπουδαστές, ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται να ειδικευτούν στην επιστήμη των υπολογιστών, ένα χαρτοφυλάκιο μοναδικά σχεδιασμένο ώστε να υποστηρίξει την πορεία προς την ανώτερη εκπαίδευση και να φέρει στο προσκήνιο την επόμενη γενιά συντακτών κώδικα, προγραμματιστών και ηγετών της εποχής του cloud.»

Η Carol Fletcher, Associate Director, Texas Regional Collaboratives for Excellence in Science and Mathematics Teaching (TRC), Πανεπιστήμιο του Τέξας, Austin, σχολίασε: «Οι νέες σειρές μαθημάτων του Oracle Academy για την Java και τις βάσεις δεδομένων αποτελούν ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός και αλλάζουν τους όρους στον τομέα της εκπαίδευσης, τόσο για το εκπαιδευτικό προσωπικό όσο και για τους σπουδαστές της επιστήμης των υπολογιστών. Είχαμε τεράστια επιτυχία σε επίπεδο πολιτείας όσον αφορά στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Oracle Academy σε οργανωμένα τμήματα. Μάλιστα, η επιτυχία αυτή υπήρξε βασικός καταλύτης για τη δημιουργία του εκπαιδευτικού καναλιού της επιστήμης των υπολογιστών στο Τέξας.»

Η Lissa Clayborn, Deputy Executive Director & Chief Operating Officer, CSTA, σχολίασε: «Η Ένωση καθηγητών Επιστήμης των υπολογιστών (CSTA) και το Oracle Academy ανακοίνωσαν στην αρχή του έτους τα αποτελέσματα μιας έρευνας που αποκάλυψε ότι η πρόσβαση στην επιστήμη των υπολογιστών και η κατανόησή της αποτελούν τεράστιο ζήτημα στα λύκεια των Η.Π.Α. Βλέπουμε με ικανοποίηση ότι τα αποτελέσματα και άλλων πρόσφατων ερευνών συμφωνούν με τα δικά μας. Επικροτούμε το Oracle Academy για την ενεργή ανταπόκριση σε αυτήν την πρόκληση, καινοτομώντας με νέα προγράμματα που μπορούν να εκπαιδεύσουν, να εξελίξουν και να ωθήσουν τους οραματιστές του αύριο στην επιτυχία.»