Στο σημερινό ψηφιακό τοπίο, η παρακολούθηση και η διαχείριση του δικτύου έχουν καταστεί ολοένα και πιο κρίσιμες για τις επιχειρήσεις, προκειμένου να διατηρούν την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των εφαρμογών και των δεδομένων τους.

 

ORTHOLOGY

www.orthology.gr

 

 

Με σύνθετα και δυναμικά περιβάλλοντα δικτύου να βρίσκονται σε συνεχή άνοδο, ο πλήρης έλεγχος της κατάστασης και της απόδοσης του δικτύου είναι ζωτικής σημασίας. Αυτή την κρίσιμη λειτουργία έρχεται να «ενορχηστρώσει», όπως προδίδει και το όνομα του, το Exinda Network Orchestrator.

  1. Παρακολούθηση απόδοσης δικτύου σε πραγματικό χρόνο

Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του Exinda Network Orchestrator είναι το ολοκληρωμένο πακέτο δυνατοτήτων για την παρακολούθηση και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του δικτύου που προσφέρει και το καθιστά ως την πλέον ουσιαστική και χρήσιμη λύση για τις επιχειρήσεις. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Exinda Network Orchestrator είναι η παρακολούθηση της απόδοσης δικτύου σε πραγματικό χρόνο. Αυτή η λειτουργία του επιτρέπει στους διαχειριστές δικτύου να έχουν πλήρη ορατότητα του δικτύου και των κρίσιμων εφαρμογών του. Με την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, οι διαχειριστές δικτύων έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν προληπτικά και να αξιολογούν συνεχώς το δίκτυο, προκειμένου να μετριάζουν τη συμφόρηση του δικτύου, πριν αυτή προκύψει και να βελτιώσουν την απόδοση των εφαρμογών για να εξασφαλίζουν μια εμπειρία υψηλής ποιότητας χρήστη ανά πάσα στιγμή.

Ο πίνακας ελέγχου του Exinda Network Orchestrator εμφανίζει συγκεντρωμένες στον χρήστη πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, με απίστευτη ταχύτητα και ακρίβεια, συμπεριλαμβάνοντας δεδομένα σχετικά με την κατανάλωσης εύρους ζώνης, την χρήση ψυχαγωγικού traffic και το τρέχον επίπεδο βελτιστοποίησης δικτύου. Όλα τα παραπάνω αποτελούν πολύτιμα εργαλεία, τα οποία επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, εξασφαλίζοντας ότι θα παραμείνουν ένα βήμα μπροστά από την εμφάνιση πιθανών προβλημάτων στο δίκτυο. 

  1. Λεπτομερής ανάλυση του traffic εφαρμογών

Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό του Exinda Network Orchestrator είναι η προβολή της λεπτομερούς κατανομής της κυκλοφορίας εφαρμογών. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στους διαχειριστές δικτύων να έχουν μια σαφή και ενεργή προβολή της εισερχόμενης και εξερχόμενης κυκλοφορίας, η οποία ομαδοποιείται αυτόματα σε διαφορετικές κατηγορίες εφαρμογών. Με την ομαδοποίηση της κυκλοφορίας σε διαφορετικές κατηγορίες εφαρμογών, οι διαχειριστές δικτύων μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με τις εφαρμογές που εκτελούνται την δεδομένη στιγμή και τον όγκο bandwidth που καταναλώνει η κάθε εφαρμογή. Αυτές οι πληροφορίες παρέχουν στους διαχειριστές δικτύων άμεση κατανόηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι πόροι του δικτύου τους.

  1. Αυτόματη ιεράρχηση εφαρμογών

Επιλέγοντας μεμονωμένες εφαρμογές, οι διαχειριστές δικτύων μπορούν να δουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ιστορική κατανάλωση bandwidth, επιτρέποντάς τους να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τη βελτιστοποίηση του δικτύου που καλούνται να διαχειριστούν. Η αυτόματη ενορχήστρωση του traffic είναι ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό του Exinda Network Orchestrator, που το κάνει πολύτιμο για τις επιχειρήσεις. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στους διαχειριστές δικτύου να δίνουν αυτόματα προτεραιότητα στις κρίσιμες επιχειρηματικές εφαρμογές του δικτύου τους. Με την αυτόματη ενορχήστρωση της κυκλοφορίας, οι διαχειριστές δικτύων μπορούν να διασφαλίσουν με βεβαιότητα πως το δίκτυό τους είναι βελτιστοποιημένο για κρίσιμες εφαρμογές για τη λειτουργία της επιχείρησης, βελτιώνοντας την ποιότητα της εμπειρίας του χρήστη και ενισχύοντας παράλληλα την απόδοση, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του δικτύου και των συσκευών που είναι συνδεδεμένες σε αυτό. Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιβάλλοντα όπου το traffic δικτύου και ο κίνδυνος συμφόρησης του δικτύου είναι σε υψηλά επίπεδα και υπάρχουν πολλές πιθανότητες για εμφάνιση τεχνικών προβλημάτων.

  1. Ιεράρχηση μεμονωμένων εφαρμογών

Το τέταρτο βασικό χαρακτηριστικό του Exinda Network Orchestrator είναι η δυνατότητα προτεραιότητας ενιαίας εφαρμογής. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στους διαχειριστές δικτύου να δίνουν προτεραιότητα σε συγκεκριμένες εφαρμογές έναντι άλλων. Αυτό σημαίνει πως παρέχοντας προτεραιότητα σε συγκεκριμένες εφαρμογές, οι διαχειριστές δικτύων μπορούν να διασφαλίσουν ότι οι κρίσιμες εφαρμογές, για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης, έχουν πάντα επαρκείς πόρους δικτύου, διασφαλίζοντας ότι θα παραμείνουν διαθέσιμοι και θα εκτελέσουν στο βέλτιστο επίπεδο. Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιβάλλοντα όπου συγκεκριμένες εφαρμογές απαιτούν υψηλότερους πόρους δικτύου από άλλες.

Συμπερασματικά, το Exinda Network Orchestrator είναι ένα από τα κορυφαία εργαλεία διαχείρισης δικτύου, καθώς προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύνολο δυνατοτήτων για την παρακολούθηση και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του δικτύου μιας επιχείρησης. Χρησιμοποιώντας το Exinda Network Orchestrator, οι επιχειρήσεις μπορούν να παραμείνουν ένα βήμα μπροστά σε πιθανά θέματα δικτύου, να βελτιστοποιήσουν τους πόρους του δικτύου τους και να διασφαλίσουν ότι οι κρίσιμες εφαρμογές για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης εκτελούνται στο βέλτιστο επίπεδο και χωρίς διακοπές. Με την παρακολούθηση της απόδοσης του δικτύου σε πραγματικό χρόνο, τη λεπτομερή κατανομή της κυκλοφορίας εφαρμογών, την αυτόματη ενορχήστρωση της κυκλοφορίας και την ιεράρχηση μεμονωμένων εφαρμογών, οι διαχειριστές δικτύων μπορούν να έχουν πλήρη ορατότητα του δικτύου τους και των κρίσιμων εφαρμογών του, εξασφαλίζοντας μια εμπειρία υψηλής ποιότητας χρήστη και βελτιωμένη αποτελεσματικότητα του δικτύου.

Στο σημερινό ψηφιακό τοπίο, η κατοχή ενός αξιόπιστου εργαλείου διαχείρισης δικτύου, όπως το Exinda Network Orchestrator, είναι απαραίτητη για όσες επιχειρήσεις θέλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να ασφαλίσουν το δίκτυο, τις εφαρμογές και τα δεδομένα τους.