Η ασφάλεια των δεδομένων σήμερα απασχολεί τους οργανισμούς όλων των τύπων και μεγεθών. Από τη μία πλευρά, καλούνται να συμβαδίζουν με κανονιστικές οδηγίες και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας από κακόβουλες επιθέσεις και τυχαία/ακούσια απώλεια δεδομένων, ενώ από την άλλη η υιοθέτηση εφαρμογών cloud, η μετάβαση σε υβριδικά περιβάλλοντα και οι νέες τάσεις όπως το BYOD, αυξάνουν τους δυνατούς τρόπους διαρροής δεδομένων.

Tου Χρήστου Αντωνόπουλου
Technology Director
Systecom – www.systecom.gr

Οι ομάδες ασφάλειας πρέπει να ελέγχουν όλα τα κανάλια επικοινωνίας (web,email,cloud κ.λπ.) με την χρήση ενός ενιαίου μέσου διαχείρισης και να έχουν ορατότητα σε όλα τα δεδομένα είτε αυτά βρίσκονται on-premises είτε στο cloud.

Η SysteCom καλύπτει τις ανάγκες αυτές εφαρμόζοντας την τεχνολογία Forcepoint Data Loss Prevention, η οποία αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση του κλάδου και είναι αναγνωρισμένη από την Gartner και Frost & Sullivan ως ηγέτης. Τα βασικότερα σημεία που στα οποία ξεχωρίζει είναι:

 • Ταχεία συμμόρφωση

Η συμμόρφωση με κανονισμούς ασφαλείας στον τομέα της πληροφορικής, ιδίως όταν υπάρχει χρήση cloud εφαρμογών και τηλεργασία, συνιστά τεράστια πρόκληση. Η Forcepoint χρησιμοποιεί πάνω από 1500 προκαθορισμένα πρότυπα και πολιτικές που ισχύουν για τις ρυθμιστικές αρχές σε 83 χώρες, επιταχύνοντας τη συμμόρφωση.

 • Προηγμένος εντοπισμός και έλεγχοι που ακολουθούν τα εμπιστευτικά δεδομένα

Βασικό χαρακτηριστικό αποτελεί η ικανότητα εντοπισμού και αναγνώρισης δεδομένων είτε βρίσκονται σε στασιμότητα (data at rest), σε κίνηση (data in motion) ή σε χρήση (data in use), με τεχνικές όπως:

 • Optical Character Recognition
 • Robust identification for PII
 • Custom encryption identification
 • Drip DLP detection
 • Integration with Azure Information Protection
 • Machine learning
 • Fingerprinting of structured and unstructured data
 • User behavior analytics

 

 • Προσδιορισμός, διαχείριση και αποκατάσταση του κινδύνου

Αξιοποιώντας τις αναλύσεις και τη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη έτοιμων προτύπων και πολιτικών, το Forcepoint DLP μειώνει δραστικά τα false positives, κάνοντας τις ομάδες ασφαλείας πιο αποτελεσματικές. Επίσης, συμβάλει στην αύξηση του security awareness των εργαζομένων, καθώς υποστηρίζει την καθοδήγησή τους και την ενσωμάτωση λύσεων data classification για τη σωστή ταξινόμηση των δεδομένων.

 • Ορατότητα παντού

Σήμερα, η απαίτηση προστασίας δεδομένων που βρίσκονται διασκορπισμένα σε μέρη που δεν αποτελούν πεδίο διαχείρισης ή ιδιοκτησίας του οργανισμού αποτελεί δύσκολο έργο. Το Forcepoint DLP επεκτείνει τις αναλύσεις και πολιτικές ασφάλειας που εφαρμόζονται στις κρίσιμες εφαρμογές είτε βρίσκονται on-premises είτε στο cloud.

 • Σωστή εφαρμογή

Η εκτεταμένη εμπειρία της SysteCom στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων Forcepoint DLP σε πολλά περιβάλλοντα, με διαφορετικές απαιτήσεις και δομή τόσο της πληροφορίας όσο και του δικτύου, την καθιστά τον κατάλληλο συνεργάτη για κάθε οργανισμό που επιθυμεί να αξιοποιήσει βέλτιστα τις εξαιρετικές δυνατότητες που παρέχει η λύση, ώστε να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων του.