Νέο έργο  ανέλαβε και υλοποίησε η Digimark κάθετης λύσης λογισμικού DigiCar ERP που έχει αναπτύξει βασισμένο στο καινοτόμο λογισμικό Soft1 στην εταιρεία AUTO 365.

Η λύση DigiCar ERP είναι εξειδικευμένη για τον κλάδο του Automotive για εταιρείες Leasing & Rent-a-Car για να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της εταιρίας AUTO 365 και αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τις διαδικασίες λειτουργίας και να ενισχύσει την αποδοτικότητα των εργασιών τους.

Η λύση της Digimark προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση για τη διαχείριση των πόρων της επιχείρησής μας, ενσωματώνοντας λειτουργίες όπως δυνατότητα σύνδεσης πρακτορείων και brokers με γέφυρα XML, δυνατότητα σύνδεσης με την ιστοσελίδα της επιχείρησης, διαχείριση garage και αποθήκης, διαχείριση εσόδων – εξόδων, διαχείριση και παρακολούθηση διαθεσιμότητας, πίνακας στόλου, υποστήριξη τιμοκαταλόγων, συμφωνιών και ειδικών τιμών, μηνιαία τιμολόγηση ή ανά ενοικίαση, κεντρικό σύστημα διαχείρισης τιμών και αυτόματες Ειδοποιήσεις.

Η ολοκληρωμένη λύση της Digimark επιτρέπει τη αυτοματοποίηση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών, τη μείωση των διοικητικών εργασιών και λειτουργικού κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας. Η λύση DigiCar ERP θα επιτρέψει στον χρήστη να λάβει γρήγορες και ενημερωμένες αποφάσεις από οποιαδήποτε συσκευή βασισμένες σε στοιχεία, ενισχύοντας έτσι την ικανότητά του να προσαρμοστεί στις δυναμικές απαιτήσεις της αγοράς.

Το τμήμα Business Software της Digimark παρέχει από το 2012 κάθετες λύσεις λογισμικού που έχει αναπτύξει βασισμένη στο λογισμικό της Softone που καλύπτουν διάφορους κλάδους της επιχειρηματικής δραστηριότητας.