Η Digimark πιστοποιείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) για την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε θέματα ICT σε μικρές και μεσαίες Επιχειρήσεις.

Με την παραπάνω πιστοποίηση και την εμπειρία 35 χρόνων σε θέματα τεχνολογίας, η Digimark είναι πλέον σε θέση να συμμετέχει σε project της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, διευρύνοντας έτσι το εύρος των υπηρεσιών της τόσο στο κομμάτι του Business Software όσο και του ICT. Η Digimark έχει ήδη αναλάβει και υλοποίει το πρώτο της έργο.

Έχοντας λάβει αυτή την πιστοποίηση, η Digimark, συμπεριλαμβάνεται πλέον στη λίστα των εξειδικευμένων συμβούλων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).